5 faktov o mentálnom zdraví, ktoré možno nepoznáte

 1. Asi polovica duševných porúch začína pred dosiahnutím 14. roku života. Odhaduje sa, že približne 20% detí a dospievajúcich na svete v rôznych kultúrach má duševné poruchy alebo problémy s podobnými typmi porúch. Napriek tomu regióny sveta s najvyšším podielom obyvateľov vo veku do 19 rokov majú najhoršiu úroveň zdrojov pre liečbu takýchto porúch. Väčšina krajín s nízkymi a strednými príjmami obyvateľstva… Prečítať celé
Vydané 20. augusta 2014 / Autor / Obsahuje tieto témy: , ,

 1. Asi polovica duševných porúch začína pred dosiahnutím 14. roku života. Odhaduje sa, že približne 20% detí a dospievajúcich na svete v rôznych kultúrach má duševné poruchy alebo problémy s podobnými typmi porúch. Napriek tomu regióny sveta s najvyšším podielom obyvateľov vo veku do 19 rokov majú najhoršiu úroveň zdrojov pre liečbu takýchto porúch. Väčšina krajín s nízkymi a strednými príjmami obyvateľstva má iba jedného psychiatra na 1 až 4 milióny detí.

  2. Depresia je charakteristická neustálym smútkom a stratou záujmu so psychologickými, behaviorálnymi a fyzickými príznakmi. Príčiny depresie sú však prvom rade fyziologické, nie psychologické.

  3. V priemere asi 800 tisíc ľudí spácha samovraždu každý rok, 86% z nich v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Viac ako polovica ľudí, ktorí zabíjajú sami, sú vo veku medzi 15 a 44 rokov. Najvyšší počet samovrážd medzi ľuďmi je v krajinách východnej Európy. Jedným z najvýznamnejších a liečiteľných príčin samovrážd sú duševné poruchy.

  4. Rečové problémy sa vyskytujú najmä v rodinách s nižšími príjmami. Dôvodom je postupná strata záujmu rodičov o korigovanie nedostatkov vlastných detí, pretože sa musia zaoberať existenčnými problémami.

  5. Vlády, darcovia a skupiny zastupujúce pracovníkov duševného zdravia, pacientov a ich rodiny musia pracovať spoločne na zvýšenie duševného zdravia, a to najmä v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Potrebných finančných zdrojov sú pomerne skromné : 2 USD na obyvateľa na rok v krajinách s nízkymi príjmami a 3-4 USD v nižších krajín so strednými príjmami.

INZERCIA

Pokračujte na ďalší príspevok »