Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Cookies a sledovanie môžete vypnúť.

Čítanie na 4 min.

V zdraví a fit počas jesene!

Informácie o tomto príspevku

Vydané 19. augusta 2014
Zverejnil

Obsahuje tieto témy: , , ,

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0

Prichádza jesenný čas, v ktorom sme najviac náchylní na prechladnutie a rôzne vírusové ochorenia postihujúce najmä dýchacie cesty, čo nám veľmi znepríjemňuje bežný život. Cítime sa celkovo unavení, nevýkonní, neustále sme nútení čistiť si nos a kašeľ nám nedovolí oddýchnuť si ani počas nočného spánku. Nastal čas chrípky.

   Chrípka je akútne vírusové ochorenie, ktoré sa rýchlo šíri z človeka na človeka vzdušnou cestou. Patrí k závažným zdravotným problémom, ktoré môžu spôsobiť ťažké zdravotné stavy až smrť u vysoko rizikových skupín. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každoročne ochorie na chrípku okolo 1 miliardy ľudí, z čoho 3 až 5 miliónov ľudí má závažný priebeh ochorenia. Riziko vzniku závažných komplikácií je najvyššie u malých detí, seniorov a ľudí so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.

   Kto by sa mal dať zaočkovať?

   Očkovanie má byť v prvom rade zamerané na ľudí, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť vzniku komplikácií, resp. tých, ktorí sú najväčšmi vystavení riziku nákazy. Vysoká pravdepodobnosť vzniku komplikácií je u osôb s iným, najmä chronickým ochorením, u osôb so zníženou obranyschopnosťou organizmu ako aj u osôb starších ako 65 rokov.

   U zdravých ľudí je očkovanie rovnako efektívne, chorobnosť sa znižuje o 70 až 90%.

INZERCIA

   Očkovanie proti chrípke sa odporúča všetkým deťom od 6 mesiacov do troch rokov. Chránení očkovaním by mali byť aj športovci, ale aj cestujúci do cudziny v čase predpokladanej epidémie chrípky.

   Kto by nemal byť očkovaný?

   Očkovanie by sa malo odložiť u pacientov s horúčkovým ochorením alebo akútnou infekciou. Očkované by nemali byť osoby alergické na slepačie vajcia. Dnes sú už však k dispozícii vakcíny pre alergikov, pri výrobe ktorých sa vírus pomnožuje na iných bunkách ako slepačieho pôvodu. Očkovanie sa všeobecne neodporúča ženám v prvom trimestri tehotenstva a deťom mladším než 6 mesiacov.

   Prečo sa odporúča dať sa zaočkovať každý rok?

Inzercia

   Hladina protilátok, ktorá sa vytvorí po očkovaní, časom klesá a môže byť príliš nízka na to, aby poskytla ochranu aj na nasledujúci rok. Chrípkové vírusy taktiež neustále podliehajú genetickým zmenám a imunita získaná po predchádzajúcej chrípkovej infekcii alebo po očkovaní v predchádzajúcom roku nemusí ochrániť pred zmenenými chrípkovými vírusmi. Keďže sa chrípkový vírus mení, očkovacia látka musí byť každý rok aktualizovaná, aby obsahovala najaktuálnejšie kmene vírusu chrípky.

   Ako vás očkovacia látka ochraňuje?

   Následne po očkovaní začne imunitný systém produkovať protilátky proti vírusovým bielkovinám vakcinálnych kmeňov. Ak sa človek infikuje skutočným vírusom, tieto protilátky sa naviažu na častice vírusu, ktoré vnikli do organizmu a sú odstránené skôr než poškodia tkanivo, takže následkom je, že ľudia neochorejú alebo ochorenie prebehne len mierne. Dostatočná ochranná hladina protilátok sa vytvorí za 10-14 dní po očkovaní.

   Kedy je najvhodnejšia doba dať sa zaočkovať?

   Na severnej pologuli je najvhodnejšie dať sa zaočkovať od polovice septembra do konca novembra. Ak sa očkuje neskôr, môže sa stať, že očkovacia látka nemá dostatok času, aby zabezpečila imunitnú odpoveď. Viac informácii vám poskytne váš všeobecný lekár, ktorý očkovanie i zrealizuje.

   Aká účinná je očkovacia látka proti chrípke?

   Účinnosť vakcíny spočíva v prevencii alebo zmiernení priebehu ochorenia. Účinnosť očkovacej látky proti chrípke závisí od imunitného stavu danej osoby, od veku očkovanej osoby, od stupňa podobnosti vakcinálneho vírusu a vírusu cirkulujúceho v populácii, od (sub) typu vírusu a od dĺžky času medzi očkovaním a expozíciou chrípkovému vírusu. Tieto faktory spôsobujú, že je ťažké s určitosťou povedať, aká účinná je chrípková vakcína. Všeobecne sa dá povedať, že očkovanie zabráni ochoreniu u 80% mladých dospelých a o niečo menej účinná je u starších osôb.

    Je možné ochorieť na chrípku, ak ste boli očkovaní?

   Možné to je, zvlášť u starších dospelých, ak sa infikovali krátko po zaočkovaní. Avšak u tých osôb, ktoré sa infikovali po očkovaní je pravdepodobné, že ochorenie bude prebiehať miernejšie, bez komplikácií a je menej pravdepodobné, že by vyžadovalo hospitalizáciu alebo že by vyústilo do úmrtia.

   V rámci podpory imunity organizmu a pred vírusovými ochoreniami odporúčame i aplikáciu vysoko dávkového vitamínu C (7,5 gr.), ktorý sa aplikuje v opakovaných malých krátkodobých infúziách do žily. Pred jeho aplikáciou je však potrebné sa informovať u svojho ošetrujúceho lekára, či jeho aplikácia nie je pre vás nevhodná. Napríklad pacienti so sklonom k tvorbe močových kameňov túto liečbu nesmú užiť, eventuálne potrebujú pred jej aplikáciou určité doplňujúce vyšetrenia.

   No a na záver treba ešte pripomenúť cestovateľom, ktorí sa rozhodnú počas jesene a zimy navštíviť exotické krajiny, že by nemali zabudnúť na očkovanie proti nákazám, ktoré by im mohli znepríjemniť ich pobyt v danej krajine.

   Ak budete myslieť na svoje zdravie a jeho prevenciu, jeseň bude i pre Vás krásna a plná sviežich farieb, ktoré si môžete vychutnať už s príchodom tohtoročného babieho leta!

Prečítajte si aj:

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0

Informácie o tomto príspevku

Vydané 19. augusta 2014
Zverejnil

Obsahuje tieto témy: , , ,

Prejsť na stránku inzerenta: AVISMaxirent.sk

Zavrieť reklamu