Lifestyle

Ako sa dostať na americkú vysokú školu

  • 24 októbra, 2017
  • 6 min read
Ako sa dostať na americkú vysokú školu

Momentálne som v etape života, keď začínam študovať na Santa Clara University v Spojených štátoch, Kalifornia. Chcel som sa dostať na americkú vysokú školu a pripravoval som sa na tento krok značnú dobu. Vyžadovalo to odo mňa kontinuálny progres v študijných výsledkoch, mimoškolských aktivitách a celkovo budovanie mojej osobnosti ako takej.

Článok je prevzatý z magazínu United Life 10

Nie je to jednoduchá cesta, najmä pre medzinárodných študentov, ale dá sa zvládnuť, pokiaľ sa na ňu človek správne pripraví a bude mať akúsi prirodzenú disciplínu. Viem, že v tejto oblasti chýbajú informácie z prvej ruky, sám som sa s tým stretol. Tu je zopár tipov pre študentov, ktorí tento krok tiež plánujú.

 

Ilustračná fotografia (zdroj: pexels)
Ilustračná fotografia (zdroj: pexels)

Ako na to?

Keď sa študent rozhodne ísť po strednej škole na univerzitu do Spojených štátov, je to veľký krok nielen pre neho, ale pre celú rodinu. Svoj profil a pozadie si musí začať budovať dlho predtým, než sa bude môcť zapísať. Jednoducho povedané, mal by sa tým zaoberať oveľa skôr, než nastane čas samotného rozhodnutia. Najideálnejšie je začať koncom základnej školy alebo na začiatku strednej. Tento odhad sa odvíja od toho, že študent si musí nastaviť aktivity, ktoré ho zaujímajú, a priebežne sa im venovať. V posledných ročníkoch strednej školy bude mať aj tak viac akademických povinností. V tomto období by už teda mal vedieť povedať, k čomu inklinuje a čo chce študovať. Mal by dávať najviac úsilia práve do vecí spojených s jeho vysnívaným odborom. Samozrejme, prirodzený prejav záujmu o tieto aktivity je skvelý, hlavne nad rámec štandardných požiadaviek.

INZERCIA

Keď sa študent rozhodne, o aké vysoké školy má záujem, mal by si detailne pozrieť ich profil. Nemyslím iba všeobecné rebríčky škôl či geografickú polohu, ale aj umiestnenie na rebríčku odboru, o ktorý má študent záujem. Dôležité sú aj spokojnosť študentov na škole, infraštruktúra školy alebo čo ponúka nadštandardne oproti ostatným. Každá škola má nejaký profil, a teda nie každému študentovi musí vyhovieť dané pozadie konkrétnej inštitúcie, preto je dôležité podrobne sa s univerzitou oboznámiť.

 

INZERCIA
Ilustračná fotografia (zdroj: pexels)
Ilustračná fotografia (zdroj: pexels)

Financie, štipendiá a granty

Pokiaľ ide o štúdium v Spojených štátoch, študenti sú často skeptickí z dôvodu finančných bariér. Sú to zväčša medzinárodní študenti, pre ktorých je ťažšie získať finančnú podporu. Je pravda, že je pomerne málo programov, ktoré sa venujú medzinárodným študentom a ich finančnej situácii s cieľom študovať v USA.

Avšak viem povedať, že jediné, čo pomôže, je neustále hľadať. Názory sa môžu rôzniť, či je programov, štipendií a grantov málo alebo veľa, a hoci to nebolo ľahké, sám viem, že keď som hľadal, dopracoval som sa k organizáciám a spoločnostiam, ktoré poskytujú finančnú pomoc medzinárodným študentom. Pri takomto pátraní pomôže ujasniť si parametre.

Inzercia

Existujú štipendiá všeobecné, bez obmedzení, ale existujú aj také, ktoré sú prispôsobené konkrétnemu odboru či škole. Pri zužovaní kruhu a filtrovaní štipendií by si mal študent hľadanie ušiť na mieru, čiže stanoviť si geografické hranice, odbor alebo iné faktory, ktoré vedia priblížiť finančný podporný program, ktorý bude najrelevantnejší k jeho akademickej situácii.

Existuje aj možnosť kombinácie štipendií, teda postupne si vyskladať finančnú podporu, ktorá by pokryla značnú časť školného. Pri vyberaní štipendia, grantu, programu či iného partnerstva je dôležité overiť si mieru zaviazanosti danej inštitúcii alebo organizácii, pretože je to veľmi dôležitý aspekt pri plánovaní budúcnosti. Je pochopiteľné, že niektoré organizácie budú žiadať zaviazanosť, či už prácou pre ne alebo splatením istej čiastky daného grantu. Preto je veľmi racionálne si stanoviť, na čo je študent schopný sa zaviazať, a pritom myslieť aj na to, ako sa bude na svoje momentálne rozhodnutie pozerať v budúcnosti. Samozrejme, sú aj partnerstvá, pri ktorých existuje voľnejšia viazanosť, ale to všetko závisí od daného programu.

 

Testy pred prijatím

Okrem finančnej stránky, ktorá je určite jednou zo základných otázok pri štúdiu, je veľmi dôležité mať aj znalosti o všetkých testoch, ktoré je nutné podstúpiť pred prihlásením sa na americké vysoké školy. Najrozšírenejší test, pri ktorom počet dosiahnutých bodov ovplyvňuje, na akú vysokú školu sa študent dostane, je práve SAT. Tento test je nutné absolvovať. Dá sa charakterizovať ako všeobecný test, a pokiaľ má študent ambície ísť na prestížne univerzity, napríklad z Ivy League, mal by sa usilovať o dosiahnutie čo najväčšieho počtu bodov.

Najlepšia príprava na tento test je vypracovanie SAT testov z predošlých ročníkov. Treba si uvedomiť, že testovanie SAT nie je jednoduché – test trvá minimálne tri a pol hodiny, prestávky sú veľmi krátke, preto je dôležité byť sústredený a hlavne nemárniť čas. Všeobecne známym pravidlom pri SAT je snažiť sa zodpovedať čo najviac otázok a netráviť veľa času pri jednotlivej otázke. Študent by nemal tipovať, avšak keďže otázok je veľmi veľa, mal by si stanoviť stratégiu, pri ktorej najprv zodpovie otázky, ktoré vie, a neskôr sa vráti k tým ťažším. Je to individuálne, avšak treba mať na mysli, že je to dlhý test. Pokiaľ si vyberiete možnosť, kde sa na konci testu píše esej, čo niektoré školy vyžadujú, počítajte zhruba s ďalšou hodinkou.

 

Okrem SAT je dôležité mať test anglického jazyka ako TOEFL alebo IELTS. Je to ďalšia elementárna súčasť k prihláškam. V týchto testoch merajú študentovu úroveň angličtiny – akú má slovnú zásobu, ako porozumie textom, ako vie písať, čítať a počúvať, a v konečnom dôsledku, konverzovať s človekom, ktorý rozpráva po anglicky.

 

Ilustračná fotografia (zdroj: pexels)
Ilustračná fotografia (zdroj: pexels)

 

About Author

Filip Orth

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings