História masovej výroby

Masové produkty sa začali objavovať vo svete koncom 19. storočia v čase, keď populácia začala rásť mnohonásobne rýchlejšie vďaka vedecko-technickej revolúcii. V automobilovom priemysle bol pionierom masových produktov Henry Ford (zakladateľ automobilky Ford) a prvé masovo vyrábané vozidlo malo názov „Model T“.      Ideou Henryho Forda bolo zmeniť celé odvetvie, ktoré dovtedy vyrábalo iba kusové série automobilov. A to sa mu aj podarilo – sprístupnil… Prečítať celé
Vydané 13. augusta 2014 / Autor / Obsahuje tieto témy: , ,

Head of Sales @ United Technologies Group
Partner @ Wanderer Capital
Student @ Santa Clara University, Silicon Valley
Bratislava, Slovensko

Masové produkty sa začali objavovať vo svete koncom 19. storočia v čase, keď populácia začala rásť mnohonásobne rýchlejšie vďaka vedecko-technickej revolúcii. V automobilovom priemysle bol pionierom masových produktov Henry Ford (zakladateľ automobilky Ford) a prvé masovo vyrábané vozidlo malo názov „Model T“.

 

   Ideou Henryho Forda bolo zmeniť celé odvetvie, ktoré dovtedy vyrábalo iba kusové série automobilov. A to sa mu aj podarilo – sprístupnil automobil širokým masám, pretože si ho už mohli dovoliť. Až do započatia výroby vozidla „Model T“ bol automobil symbolom vyššieho spoločenského postavenia, mohli si ho dovoliť len horné vrstvy obyvateľstva. Spustením masovej výroby už nebol len doménou bohatých ľudí, ale stal sa bežnou súčasťou strednej triedy.

   V tom čase (1896-1930) pôsobilo v USA približne 1 800 automobilových spoločností, v krízových rokoch 1928-37 však veľa z nich zbankrotovalo. Ford prežil práve vďaka masovej výrobe, keďže svojim automobilom „Model T“ zaviedol pásovú výrobu. V tomto čase nielenže zamestnal tisíce ľudí, ale aj umožnil, aby si toto auto mohli dovoliť aj jeho robotníci vo fabrikách. Jeho veľkou výhodou bola totiž veľmi nízka cena. V tom čase išlo o veľký pokrok. “Model T” bol skromný, praktický a jednoduchý automobil vyrobený z pevných materiálov a štandardizovaných súčiastok.

   Ford nebol jediný, kto spustil v masovej výrobe revolúciu. Neskôr vznikli mnohé ďalšie “massproduktové” firmy, ako napríklad Procter & Gamble alebo Unilever. Tieto dve spoločnosti pôsobili hlavne v potravinárskom segmente a na trhu s domácimi chemickými prostriedkami.

   Vedecko-technický rozvoj pomohol vytvoriť príležitosti pre mnohých, nielen pre bohatú časť obyvateľstva, a tak masové produkty postupne začali prenikať do všetkých oblastí podnikania. Produktový priemysel sa neskôr zväčšil natoľko, že väčšinu dnešných produktov vlastnia práve masovoproduktové spoločnosti.

   Podľa môjho názoru sa bude masovoproduktový priemysel v budúcnosti viac koncentrovať a konsolidovať s tým, že bude mať väčší podiel na trhu. Tento názor podporuje aj Olduvaiova teória, podľa ktorej má byť industriálna doba od roku 1930 do 2030. Vývoj nových produktov vytvorí pre ich materské spoločnosti širokú škálu produktov.

INZERCIA

S masovými produktmi prišiel aj ďalší fenomén a to vertikálna a horizontálna integrácia. Podľa vertikálnej integrácie spoločnosti vyrábajúce masové produkty najprv získavajú dominantné postavenie na trhu a neskôr odkupujú konkurenčné spoločnosti za účelom získania monopolného postavenia. Pri horizontálnej integrácii celý proces okolo služieb alebo výrobku ovládajú spoločnosti naviazané na toho istého vlastníka, čím dochádza ku kontrole výrobných procesov a ceny.

   Na záver by som chcel zdôrazniť prínos masových produktov pre dnešnú spoločnosť. Tým najväčším je azda to, že masové produkty umožnili, že i v tej najviac odľahnutej krajine máme k dispozícii výrobky, ktoré sú globálne prezentované a zákazníkom ľahko rozoznateľné.

Inzercia

 Filip Orth

Pokračujte na ďalší príspevok »