Archív EXTRA feed Iné Lifestyle Ľudia Na zamyslenie Newsletter Slovensko Zdravie

5 najčastejších porúch duševného zdravia a príznaky

  • 24 novembra, 2021
  • 6 min read
5 najčastejších porúch duševného zdravia a príznaky

Poruchy duševného zdravia, niekedy označované ako choroby, ovplyvňujú myšlienky, nálady a správanie postihnutých jednotlivcov. Môžu postihnúť ľudí každého pohlavia, veku, etnickej príslušnosti alebo socioekonomickej skupiny. Poruchy sa môžu pohybovať od miernych až po ťažké a ako každý zdravotný stav môže ochorenie spustiť veľa faktorov.

Hoci neexistuje jasná súvislosť medzi genetikou a pravdepodobnosťou poruchy duševného zdravia, faktory životného štýlu, ako je strava a aktivita jednotlivca, môžu ovplyvniť nástup depresie, úzkosti a iných stavov.

Poruchy duševného zdravia môžu byť príležitostné alebo chronické. Ovplyvňujú schopnosť jedinca komunikovať s ostatnými a fungovať každý deň. Hoci existujú určité kroky na zlepšenie celkového duševného zdravia, niektoré poruchy sú závažnejšie a môžu vyžadovať odborný zásah.

Ilustračná fotografia (žena s poruchou nálady)

Priblížime si 5 najčastejších porúch duševného zdravia a ich súvisiace symptómy. V ďalších častiach si jednotlivé skupiny rozoberieme bližšie.

 

  1. Poruchy úzkosti
  2. Poruchy nálady
  3. Psychotické poruchy
  4. Demencia
  5. Poruchy príjmu potravy

 

1, Poruchy úzkosti

Najbežnejšia kategória porúch duševného zdravia. Úzkostné poruchy spôsobujú, že ľudia zažívajú úzkostný a častý strach a obavy. Zatiaľ čo mnohí môžu zažiť tieto pocity, povedzme, počas pracovného pohovoru alebo verejného vystúpenia (keďže to môže byť normálna reakcia na stres), ľudia s úzkostnými poruchami ich pociťujú bežne a pri typicky nestresujúcich udalostiach. Záchvaty úzkosti môžu naraz trvať až šesť mesiacov alebo viac.

 

Inzercia

„Úzkosť“ je v skutočnosti všeobecný pojem, ktorý zahŕňa množstvo špecifických porúch vrátane:

A, Generalizovaná úzkostná porucha
B, Obsedantno-kompulzívna porucha
C, Panická porucha
D, Posttraumatická stresová porucha
E, Sociálna úzkostná porucha

Ilustračná fotografia (žena trpiaca depresiou)

2, Poruchy nálady

Odhaduje sa, že 1 z 10 dospelých trpí nejakým typom poruchy nálady. Aj keď je normálne občas zažiť zmeny nálady, ľudia s poruchami nálady žijú s trvalejšími a závažnejšími príznakmi, ktoré môžu narušiť ich každodenný život. V závislosti od konkrétnej poruchy môžu ľudia pociťovať pretrvávajúcu smutnú, úzkostnú alebo „prázdnu“ náladu, a medzi ďalšie pocity patria pocity beznádeje, nízke sebavedomie, nadmerná vina, znížená energia a ďalšie. Terapia, antidepresíva a starostlivosť o seba môžu pomôcť pri liečbe porúch nálady.

 

Najbežnejšie poruchy nálady sú:

A, Veľká depresia
B, Dystýmia
C, Bipolárna porucha
D, Porucha nálady vyvolaná látkou

 

Veľká depresia

Veľká depresia je oslabujúca choroba, ktorá sa zvyčajne opakuje počas celého života človeka. Symptómy zahŕňajú únavu, nesústredenosť, zmeny chuti do jedla a myšlienky na samovraždu.

Dystýmia

Prejavuje sa dlhodobou depresívnou rozladenosťou a podráždenosťou. Chronicky sa vyskytujú aj poruchy spánku, ako sú nespavosť alebo aj zvýšená spavosť. Na rozdiel od depresie má menej výraznú hĺbku, na druhej strane má tendenciu k dlhodobému chronickému priebehu.

Bipolárna porucha

Bipolárna porucha je jednou z niekoľkých porúch nálady, pri ktorých sa emócie u ľudí menia od manických až po nebezpečne nízke (depresívne). Extrémy sú také závažné, že môžu poškodiť vzťahy, viesť k zlým akademickým alebo pracovným výkonom a prípadne viesť k samovražde. Väčšina ľudí s bipolárnou poruchou je diagnostikovaná vo veku okolo 25 rokov.

Porucha nálady vyvolaná látkou

Poruchy duševného zdravia a poruchy súvisiace s užívaním látok sa môžu vyskytovať súčasne, takže liečba oboch porúch je nevyhnutná. Viac ako jeden zo štyroch dospelých s vážnymi problémami duševného zdravia, ako je úzkosť, depresia, schizofrénia a poruchy osobnosti, má tiež poruchu užívania návykových látok. Jedinci s duálnou diagnózou musia dostať liečbu oboch problémov.

Ilustračná fotografia (schizofrénia)

3, Psychotické poruchy

Tí, ktorí trpia psychotickými poruchami, nemusia vedieť, čo je skutočné a čo nie. Táto skupina duševných porúch mení individuálny zmysel pre realitu. Vedci sa domnievajú, že určité vírusy, problémy s fungovaním špecifických mozgových okruhov, extrémny stres alebo trauma a niektoré formy zneužívania drog môžu hrať úlohu pri rozvoji psychotických porúch.

 

Medzi najčastejšie psychotické poruchy patria:

A, Schizofrénia
B, Schizoafektívna porucha
C, Krátka psychotická porucha
D, Porucha s bludmi
E, Psychotická porucha vyvolaná látkou

Ilustračná fotografia (demencia). Zdroj: nytimes.com

4, Demencia

Aj keď sa mylne považuje za jedinú poruchu svojho druhu, demencia je pojem, ktorý zahŕňa širokú škálu špecifických duševných stavov. Tí, ktorí trpia poruchami súvisiacimi s demenciou, môžu zaznamenať pokles ich kognitívnych schopností – často natoľko závažný, že naruší každodenný život a nezávislé fungovanie. Zatiaľ čo táto kategória zahŕňa množstvo stavov, Alzheimerova choroba predstavuje 60 až 80 % prípadov demencie. Pomaly ničí pamäť a myslenie a nakoniec človeka zbavuje schopnosti vykonávať tie najjednoduchšie úlohy.

 

Iné formy demencie:

A, Parkinsonova choroba
B, Frontotemporálna demencia
C, Huntingtonova choroba
D, Wernicke-Korsakoffov syndróm

Žena trpiaca anorexiou. Zdroj: edition.cnn.com

5, Poruchy príjmu potravy

Poruchy príjmu potravy sú viac než len vzťah jednotlivca k jedlu. Sú to zložité duševné poruchy, ktoré si často vyžadujú zásah lekárskych a psychologických odborníkov. Tieto stavy spôsobujú rozvoj nezdravých stravovacích návykov, ako je posadnutosť jedlom, telesná hmotnosť alebo tvar tela. V závažných prípadoch môžu mať poruchy príjmu potravy vážne zdravotné následky a ak sa neliečia, môžu viesť dokonca aj k smrti. Bežné príznaky zahŕňajú vážne obmedzovanie jedla, prejedanie sa alebo branie preháňadiel, vracanie alebo nadmerné cvičenie.

Medzi najčastejšie typy porúch príjmu potravy patria:

A, Mentálna anorexia
B, Mentálna bulímia
C, Poruchy prejedania sa
D, Porucha ruminácie

 

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings