Zdravie

Obsedantno-kompulzívna porucha – kedy posadnutosť a nutkanie znamená problém?

  • 17 apríla, 2022
  • 5 min read
Obsedantno-kompulzívna porucha – kedy posadnutosť a nutkanie znamená problém?

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD)

 

Obsedantno-kompulzívna porucha má dve hlavné časti: posadnutosť a nutkanie.

Obsesie sú nevítané myšlienky, obrazy, nutkania, obavy alebo pochybnosti, ktoré sa opakovane objavujú vo vašej mysli. Môžu spôsobiť, že sa budete cítiť veľmi úzkostlivo (hoci niektorí ľudia to opisujú skôr ako „duševné nepohodlie“, než ako úzkosť).

Kompulzie sú opakujúce sa činnosti, ktoré robíte, aby ste znížili úzkosť spôsobenú posadnutosťou. Môže to byť niečo ako opakovaná kontrola zamknutých dverí, opakovanie konkrétnej frázy vo vašej hlave alebo kontrola toho, ako sa cítite vo vašom tele.

INZERCIA

Nie je to o poriadku, je to o tom, že nemáte kontrolu nad svojimi negatívnymi myšlienkami. Je to o tom, že sa bojíte, že nerobiť veci určitým spôsobom spôsobí škodu.

Možno zistíte, že niekedy sú vaše obsesie a nutkania zvládnuteľné, ale inokedy vám môžu skutočne sťažiť každodenný život. Môžu byť závažnejšie, keď ste v strese z iných vecí, ako sú životné zmeny, zdravie, peniaze, práca alebo vzťahy.

 

Aké je to žiť s OCD?

Hoci mnohí ľudia pociťujú menšie posadnutosti (napríklad obavy, či nenechali zapnutý plyn alebo či zamkli dvere) a nutkania (napríklad vyhýbanie sa prasklinám na chodníku), tieto príliš nezasahujú do každodenného života alebo sú krátke.

Ak máte OCD, je pravdepodobné, že vaše obsesie a nutkania budú mať veľký vplyv na to, ako žijete svoj život.

  • Opakované nutkanie môže zabrať veľa času a môžete sa vyhnúť určitým situáciám, ktoré spúšťajú vaše OCD. To môže znamenať, že nemôžete ísť do práce, vidieť rodinu a priateľov, najesť sa alebo dokonca ísť von. Obsedantné myšlienky môžu spôsobiť, že bude ťažké sústrediť sa a budete sa cítiť vyčerpaní.

 

  • Vplyv na vaše vzťahy. Môžete mať pocit, že musíte svoje OCD skrývať pred blízkymi ľuďmi – alebo vaše pochybnosti a obavy o vzťah môžu sťažiť pokračovanie.

 

  • Pocit hanby alebo osamelosti. Môžete sa hanbiť za svoje obsedantné myšlienky alebo sa obávať, že sa nedajú liečiť. Možno budete chcieť skryť túto svoju časť pred ostatnými ľuďmi, ale je pre vás ťažké byť medzi ľuďmi alebo ísť von. To môže spôsobiť, že sa budete cítiť izolovaní a osamelí.

 

  • Pocit úzkosti. Možno zistíte, že vaše obsesie a nutkania vo vás vyvolávajú pocit úzkosti a stresu. Niektorí ľudia majú napríklad pocit, že svoje nátlaky musia vykonávať tak často, že nad nimi majú len malú kontrolu.

 

Ilustračná fotografia. (OCD)

Súvisiace poruchy

Existujú niektoré ďalšie problémy duševného zdravia, ktoré sú podobné OCD, pretože zahŕňajú opakujúce sa myšlienky, správanie alebo nutkania.

A, Perinatálne OCD je, keď máte OCD počas tehotenstva alebo po pôrode.

B, Telesná dysmorfická porucha (BDD) zahŕňa obsedantné obavy z jednej alebo viacerých vnímaných nedostatkov vo vašom fyzickom vzhľade a rozvíjanie kompulzívnych rutín na riešenie obáv o to, ako vyzeráte.

C, Kompulzívne vyberanie pokožky (CSP) je opakované vyberanie pokožky na zmiernenie úzkosti alebo nutkaní. Môže sa prejaviť ako súčasť telesnej dysmorfickej poruchy (BDD).

D, Trichotillománia je nutkavé nutkanie vytrhávať si vlasy.

E, Hromadenie je, keď zbierate a uchovávate veci, a je pre vás ťažké sa ich zbaviť, až do bodu, kedy to ovplyvňuje váš každodenný život.

F, Obsedantno-kompulzívna porucha osobnosti (OCPD) je typ poruchy osobnosti. Má niektoré znaky súvisiace s OCD, ale ide o iný a samostatný stav.

Ak máte OCD, je bežné, že máte aj iné problémy duševného zdravia, ako je úzkosť alebo depresia. To môže niekedy sťažiť diagnostiku alebo liečbu OCD.

 

OCD a stigma

Veľa ľudí má mylné predstavy o OCD. Niektorí ľudia si myslia, že to znamená, že si často umývate ruky alebo máte radi poriadok. Môžu si z toho dokonca robiť žarty alebo sa opísať ako „trochu OCD“.

Môže to byť frustrujúce a znepokojujúce, najmä ak niekto, kto sa takto cíti, je priateľom, kolegom, členom rodiny alebo zdravotníckym pracovníkom.

Stigma o OCD môže sťažiť rozprávanie. Ale je dôležité si uvedomiť, že nie ste sami a nemusíte znášať to, že sa k vám ľudia správajú zle.

Toto je niekoľko nápadov, ktoré môžete vyskúšať, ak máte obavy zo stigmy:

  • Ukážte ľuďom tieto informácie, aby ste im pomohli lepšie pochopiť, čo vaša diagnóza skutočne znamená.

 

  • Zapojte sa viac do liečby. Existuje mnoho stránok o hľadaní pomoci pri problémoch s duševným zdravím, ktoré poskytujú rady, ako vyjadriť svoj názor pri liečbe, aby bol váš hlas počuť, a kroky, ktoré môžete podniknúť, ak nie ste spokojní so svojou starostlivosťou.

 

  • Poznajte svoje práva.

 

  • Konajte s Mysľou. Sústreďte sa na koreň problému a jeho riešenie. Nepodliehajte panike a obráťte sa na pomoc od okolia či odborníkov.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings