Humanoid Ai-Da je prvým robotom na svete s vlastnou výstavou obrazov

Ľudia chodia obdivovať jej výtvarné diela a sú prekvapení výsledkom. Čo všetko stojí za tým, aby Ai-Da dokázala vytvárať umelecké diela? Pojem moderné umenie naberá nový rozmer Súčasný automatizovaný svet už hádam ničím neprekvapí. Zvykli sme si na rýchlosť služieb, ktoré sú premyslené tak, aby nám poskytli najefektívnejšie riešenia. To so sebou často prináša aj… Prečítať celé

Ľudia chodia obdivovať jej výtvarné diela a sú prekvapení výsledkom. Čo všetko stojí za tým, aby Ai-Da dokázala vytvárať umelecké diela?

Pojem moderné umenie naberá nový rozmer

Súčasný automatizovaný svet už hádam ničím neprekvapí. Zvykli sme si na rýchlosť služieb, ktoré sú premyslené tak, aby nám poskytli najefektívnejšie riešenia. To so sebou často prináša aj zvýšenú mieru pohodlnosti. Prečo by sme nevyužili, čo nám moderná doba ponúka? Pomaly sa ale do pozornosti dostávajú samotné stroje. Konštruktéri sa snažia dosiahnuť vytvorenie robotov s ľudskými vlastnosťami, a posúvajú tak koncept umelej inteligencie opäť o krok ďalej.

Ai-Da

Technologickí odborníci pri vytváraní humanoida kládli dôraz na detail. zdroj: Instagram/@aidarobot

Vedci sa tentoraz zamerali na umeleckú oblasť. Ai-Da je android vyvinutý anglickým galeristom Aidanom Mellerom. Pomenovanie získala po matematičke a priekopníčke programovania, Ade Lovelace. Robot má v očiach zabudované kamery, na maľovanie používa bionické rameno. Vďaka jemným motorickým zručnostiam zvládne kresliť, maľovať, dokonca modelovať sochy.

Osloví európske publikum?

Vo februári 2019 sa uskutočnila prvá samostatná výstava obrazov, ktoré vytvorila Ai-Da. Témou bola  „Nezabezpečená budúcnosť“ –  na Oxfordskej univerzite jej práca vyzvala ľud uvedomiť si rýchlo meniace sa prostredie. Následne cestovala a vystavovala svoje umenie po celom svete. Londýnske Múzeum Dizajnu v roku 2021 odprezentovalo exhibíciu „Ai-Da: Portrét robota“.

Ai-Da

Ai-Da so svojím autoportrétom. zdroj: Instagram/@aidarobot

Dalo by sa povedať, že tlačiareň je akousi vzdialenou sesternicou tohto umelecky nadaného robota. Automatizovaný stroj tlačí obrázok podľa schém alebo predvoleného dizajnu. Ai-Da na vytváranie kresieb využíva algoritmy odvíjajúce sa od umelej inteligencie. Prostredníctvom kamier skúma prostredie a tvorí jedinečné obrazy. Takto dokážu vzniknúť nielen abstraktné maľby, ale aj portréty. Celý proces trvá približne päť hodín, pričom nikdy nenamaľuje navlas rovnaké diela.

Najnovší výsledok svojej práce Ai-Da zverejní 22. apríla na bienále v Benátkach. Predvedie obrazy na tému „Skok do metavesmíru“, ktorá sa nesie v duchu spomienok na technologickú minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Spomína úspechy človeka stojaceho za prelomením kódu Enigmy počas druhej svetovej vojny – Alana Turinga. Snaží sa predostrieť ľuďom fungovanie viacerých alternatívnych realít a kladie otázky, či paralelné svety ostanú iba na teoretickej úrovni. Čerpá z konceptov svetoznámeho talianskeho básnika, Dante Alighieriho. Rozsiahle dielo Božská komédia v sebe ukrýva plno filozofických otázok, symbolov a debát o postavení ľudstva vo vesmíre.

Hranica medzi dovoleným a zatracovaným

Všetky tieto myšlienkové pochody znejú na robota príliš náročne. Humanoid predsa nemôže rozmýšľať sám od seba. Koná vďaka procesom zabezpečeným umelou inteligenciou. Dajú sa teda jeho diela definovať ako umenie a môžeme samotného robota nazývať umelcom?

Ai-Da

Ľudia jej pózujú a ona ich nakreslí – Kamery v očiach sledujú prostredie okolo seba. zdroj: Instagram/@aidarobot

Podľa starých Grékov umenie a kreativita pochádzala od bohov. Inšpiráciu nachádzali v samotných nebesách a bohom venovali tie najveľkolepejšie chrámy. Doteraz pri umení vládla myšlienka humanizmu. Za maľbami, sochami či budovami vždy stál človek, ktorý ich zrealizoval. Súčasné myslenie tvrdí, že je čas rozšíriť tieto myšlienky. Smerujeme k obdobiu, keď technológie ovplyvňujú naše správanie a berú si od nás informácie na ďalšie spracovanie.

Aidan Meller poňal tvorbu realistického robota ako etický projekt. Ai-Da maľuje abstraktné obrazy, pretože potreba ľudského konania ju už neobmedzuje. Meller na ľudí smeruje otázku: Chceme, aby to tak ostalo?“

 Rozoznáme v budúcnosti človeka od robota?

Na oficiálnej stránke je Ai-Da označovaná ženským rodom. Plne sa uznáva jej robotická časť a spolupráca človeka na dosiahnutie výsledku v podobe obrazu či sochy. Poukazuje tak na koncept transhumanizmu a napredovanie biotechnológií. Koniec koncov, technologické pokroky prinášajú dobré, zlé, ale aj banálne veci.

Uvedomujeme si, ako veľmi sú roboty súčasťou nášho života? zdroj: pexels.com

Denník Guardian chcel zistiť, čo samotná Ai-Da považuje za umenie. Humanoid tvrdí, že odpoveď závisí od každého individuálne. Ak má opísať seba, vyhlási sa za umelkyňu. Jej definíciou umelca je ilustrovať svet okolo nás. Inšpirujú ju výtvarníci snažiaci spojiť sa so svojím publikom. Na otázky odpovedá s nezvyčajnou intonáciou a skladbou vety, no tvár má realisticky ľudskú.

„Kvôli jej dielam máte ostať v rozpakoch,“ hovorí Meller. Ai-Da je umeleckým a spoločenským výtvorom so zámerom premýšľať nad nejasnými vzťahmi medzi ľuďmi a strojmi. Aké je naše postavenie, keď sa dá roboticky replikovať? Nejde pritom len o pracovné miesta. Cieľom je podnietiť verejnú diskusiu o týchto témach, než len umožniť vyrábanie technológií, ktoré viac šokujú ako by mali pomôcť.

Zdroje: www.indiatimes.com, www.marktechpost.com

Zdroj titulnej fotografie: instagram/@aidarobot

Pokračujte na ďalší príspevok »Cestovanie autom

Kam na dovolenku autom

  • Plánujete letnú dovolenku, ale radi by ste sa vyhli preplneným a stresujúcim letiskám?
  • Cestovanie autom vám dáva slobodu ísť kamkoľvek chcete, kedykoľvek chcete. Nemusíte sa riadiť cestovnými poriadkami autobusov ani lietadiel a môžete sa zastaviť na miestach, ktoré vás po ceste zaujmú.