Lifestyle

Nie je to len pár kíl naviac. Dieťa s obezitou trpí

  • 7 marca, 2022
  • 5 min read
Nie je to len pár kíl naviac. Dieťa s obezitou trpí

Pár desaťročí dozadu rodičia nedokázali udržať deti vnútri. Celé dni sa hrávali vonku, naháňali v lesoch, stavali bunkre na stromoch a domov sa vracali len na obed či večeru. A dnes? Máme problém vyhnať deti aspoň na chvíľu von. Dnešné deti dokážu celé hodiny presedieť pri počítači, herných konzolách alebo tráviť nekonečné hodiny na sociálnych sieťach. Prečo? Možno preto, že my dospelí robíme to isté.

Nielen nedostatok pohybu, sedavý spôsob života, ale aj nezdravá strava vedie k nadváhe a obezite u detí. Aj za to v mnohých prípadoch môžeme práve my rodičia. Zleniveli sme. Koľkokrát namiesto varenia objednáme jedlo domov, najeme sa s deťmi vo fastfoode alebo kúpime polotovary? Len málokto má v súčasnosti vlastnú záhradu alebo chová hydinu. Veď načo? Všetko kúpime v obchode.

Počas pandémie koronavírusu sa do virtuálneho prostredia presunula aj škola. Deti denne presedeli pri počítači viac než šesť hodín. Zdroj ilustračného obrázka: pexels.com

Epidémia 21.storočia

Detská obezita dosiahla epidemickú úroveň v rozvinutých, ako aj v rozvojových krajinách sveta, výnimkou nie je ani Slovensko. V našich ambulanciách lekári evidujú viac ako 12 000 obéznych detí. Problém sa podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) týka predovšetkým chlapcov vo veku od šesť do 14 rokov. V USA Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb eviduje až 14, 4 milióna detí a dospievajúcich s obezitou.

„Obezita je nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku na základe rôznych faktorov, pričom percentil BMI (index telesnej hmotnosti) vykazuje hodnotu nad 97,“ pre TASR priblížila hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá. Podotkla, že ide o závažný zdravotný problém 21. storočia, pričom významné úlohy v jej rozšírení v spoločnosti predstavuje najmä nevhodná strava a sedavý spôsob života.

INZERCIA
Zdroj ilustračného obrázka: pexels.com.

Podľa niektorých výskumov obezitu spôsobuje viacero faktorov. Dôležitú úlohu zohráva prostredie, životný štýl, ale aj kultúra, v ktorej dieťa vyrastá. Nadváha a obezita sú na jednej strane následkom nadmerného príjmu kalórii a tukov. Na strane druhej, aj pitie nadmerného množstva nealkoholických nápojov so zvýšeným obsahom cukrov, väčšie porcie a neustály pokles fyzickej aktivity spôsobuje u dieťaťa nezdravé priberanie.

Z obezity dieťa len tak nevyrastie

Detskej nadváhu a obezitu rodičia častokrát zľahčujú. Neriešenie problému s argumentom: „Veď z toho vyrastie,“ môže dieťaťu vážne skomplikovať život. Deti s obezitou majú podľa amerického národného Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) väčšiu pravdepodobnosť vysokého krvného tlaku a cholesterolu, ktoré zapríčiňujú kardiovaskulárne ochorenia. Kilá naviac v mnohých prípadoch spôsobujú cukrovku 2. typu, problémy s dýchaním, s kĺbmi, tukové ochorenie pečene aj žlčové kamene.

INZERCIA

Okrem toho trpia obézne deti aj psychickými problémami, napríklad depresiou a úzkosťou. V kolektíve sú pre svoju váhu často šikanované, čo spôsobuje, že nemajú dostatok sebaúcty. Argument, že dieťa z obezity vyrastie, je klamlivý. Podľa viacerých zdrojov majú deti s obezitou vyššiu pravdepodobnosť, že zostanú obéznymi aj v dospelosti.

Ako s detskou obezitou bojovať?

Účinnou prevenciou proti obezite a nadváhe u detí je predovšetkým vyvážené stravovanie a dostatok fyzickej aktivity. V detskej strave by mala podľa CDC prevládať zelenina a ovocie, celozrnné výrobky, rôzne nízkotučné mliečne výrobky a potraviny s obsahom bielkovín. Deti s nadváhou a obezitou by sa naopak mali vyhýbať jedlám s vysokým obsahom cukrov, nezdravých tukov a sodíka.

Inzercia

Nevyhnutným aspektom pri liečbe obezity je aj pohyb. Odborníci odporúčajú, aby deti vo veku od šesť do 17 rokov sa aspoň hodinu denne venovali miernej až intenzívnej fyzickej aktivite. Dôležité je, aby sme my rodičia boli pre dieťa vzorom. Aj viacerí výskumníci sa zhodnú na tom, že dieťa len ťažko zmení svoje stravovacie návyky, ak sa nezačnú zdravo stravovať aj jeho rodičia či súrodenci. To, čo sa deti doma naučia o zdravom stravovaní, cvičení a správnom výbere výživy, sa časom prenesie aj do iných aspektov ich života.

S obezitou a nadváhou by sme mali začať bojovať aj na úrovní komunít. Centrá starostlivosti o deti, školy, škôlky a centrá voľného času v značnej miere ovplyvňujú detské návyky. Väčší dôraz by tieto inštitúcie mali klásť na jedlá a nápoje, ktoré deťom ponúkajú a športové aktivity. Štát by sa mal zamerať na cenovú dostupnosť zdravých potravín a ich propagáciu. Zdroj ilustračného obrázka: pexels.com.

About Author

Maria Mihalikova

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings