EXTRA Zdravie

Bodyshaming zažívajú už škôlkari. Problém tu bol vždy, no až teraz ho reálne riešime

  • 3 februára, 2022
  • 6 min read
Bodyshaming zažívajú už škôlkari. Problém tu bol vždy, no až teraz ho reálne riešime

body shamingu počúvame i čítame čoraz viac. Hoci tento pojem prebratý z angličtiny znie ako niečo nové, nedajte sa zmýliť. Pomenúva jav taký starý, ako je spoločnosť sama. Neznamená nič iné ako kritizovanie alebo šikanovanie niekoho na základe vzhľadu, tvaru alebo veľkosti jeho tela. Vzhľad je prvá vec, ktorú si na ľuďoch všímame, a žiaľ aj prvá vec, z ktorej si robíme žarty.

Už deti v materských a základných školách šikanujú svojich spolužiakov len na základe oblečenia, farby pleti, tvaru vlasov, váhy alebo výšky. Avšak body shaming nevykonávajú len nepriatelia, ale často aj rodičia, súrodenci, či priatelia vo forme nevinných žartíkov a doberania. Málokto si uvedomuje, že negatívne komentovanie veľkosti alebo tvaru tela, bez ohľadu na to ako je myslené, zraňuje.

Už malé deti dokážu byť voči sebe kruté. Rodičia sa nie vždy o šikane dozvedia. Zdroj obrázka: unsplash.com

Podľa neziskovej organizácie ANAD, ktorá pomáha ľudom trpiacim poruchami príjmu potravy, je body shaming predpokladom nízkeho sebavedomia, zapríčiňuje hnev a sebapoškodzovanie. Dokonca môže viesť až k poruchám duševného zdravia.

Ako sa body shaming prejavuje?

Podľa organizácia ANAD existujú tri prejavy body shamingu. Prvým je, ak sa niekomu vysmievame do tváre, teda kritizujeme vzhľad priamo. O body shamingu hovoríme aj vtedy, ak kritizujeme vzhľad iného bez toho, aby o tom vedel, teda poza chrbát. Avšak aj sebakritika, či neustále porovnávanie svojho tela s inými je jeden z prejavov. Všetky prejavy vedú k hanbe a pestujú myšlienku, že ľudia by mali byť posudzovaní najmä pre svoje fyzické vlastnosti.

Body shaming sa netýka len ľudí s nadváhou. Posmeškom typu: “ vyzeráš ako kosť a koža“ alebo „tebe doma nedávajú jesť?“ čelia ľudia s podváhou. Zdroj obrázka: unsplash.com

S body shamingom sa stretávajú muži, ženy, tínedžeri aj deti. Podľa prieskumu z roku 2016, ktorého sa zúčastnilo 2000 respondentov v USA, body shaming zažilo 94% tínedžeriek a 64% tínedžerov. Žiaľ, ani médiá nie sú výnimkou.

Reklamy vykresľujúce nereálne ideály krásy na nás číhajú na každom kroku. Ženské magazíny už roky ponúkajú overené diéty, rady a tipy, ako čo najrýchlejšie schudnúť. Aj tradičné rozprávky pre deti častokrát vykresľujú negatívne postavy ako „tučné a škaredé.“ Niektoré seriály a filmy zámerne urážajú ľudí s nadváhou a podporujú predsudky voči nim. Sociálne siete trend porovnávania sa len vyostrili.

Negatívne komentáre zabíjajú

Problém je, že nie každý človek dokáže negatívne komentáre týkajúce sa vzhľadu filtrovať a ignorovať. Najmä mladé dievčatá sa prirodzene porovnávajú, hľadajú ženské vzory, častokrát modelky alebo herečky, ktoré sledujú na sociálnych sieťach. Výsmešky typu: „Vyzeráš ako tučné prasa“ dokážu situáciu vyhrotiť do takej miery, že dievčatá začnú hladovať a skončiť môžu s poruchami príjmu potravy.

Dievčatá v období puberty berú narážky na vzhľad vážne. Zdroj obrázka: unsplash.com

Ako sa body shamingu brániť?

Rady, ako reagovať na urážky mierené voči nášmu vzhľadu, zdieľala aj Alison Core. Slovenský webový portál chutzit.sk  preložil jej sedem tipov do slovenčiny a vytvoril z nich tento zoznam:

Inzercia

1, Nie je to o tebe

Akákoľvek šikana je namierená proti tebe – chce ťa zraniť. Ak však človek šikanuje, hovorí to o jeho vnútornom zranení, o jeho vlastných predsudkoch a nepochopení teba ako osoby. Nemá zmysel zamýšľať sa nad tými slovami do hĺbky ani si ich brať k srdcu.

2, Ak vieš obrániť seba alebo druhých, neboj sa to urobiť

Ak si vnútorne dostatočne silná/ý, stojí za to postaviť sa na obranu tých, čo sú šikanovaní – vrátane seba. Nepúšťaj sa do žiadnych slovných, nebodaj fyzických potýčok, ale skús páchateľovi vysvetliť, prečo sú jeho slová zraňujúce. 

3, Ak sa necítiš na to brániť sa, je to v poriadku

Niektorí z nás jednoducho nemajú silu a odvahu sa v tom momente postaviť na svoju obranu. Necíť za to výčitky. Človek, čo šikanuje, je rád za akúkoľvek zranenú reakciu z tvojej strany. Niekedy stačí myknúť plecami a nestrácať viac čas. Ak je to však niekto blízky, kto svoje slová mienil ako žart, môžeš sa s ním o tom neskôr osamote porozprávať.

4, Niektorí ľudia ani netušia, že body shamujú

Body shaming je zakorenený v našom podvedomí. Niekedy sa jednoducho stane, že vyslovíme niečo zraňujúce a ani si neuvedomíme, čo tým môžeme spôsobiť. Pokiaľ takéto slová vyjdú z úst niekoho, s kým máš napríklad bližší vzťah, neboj sa s ním o tom porozprávať a vyjadriť svoje pocity.

5,  Je v poriadku byť nahnevaný

Predovšetkým od žien sa potichu očakáva, že na nepríjemné komentáre a urážky budú reagovať s pokorou. Odvrátia pohľad, zasmejú sa alebo zmenia tému. Body shaming je zraňujúci a máme všetko právo hnevať sa.

Ak v tvojom žalúdku buble hnev, nemaj obavy ho prejaviť. Nemusíš na osobu kričať urážky späť, naopak, využi energiu na to, aby si našla/našiel nové nápady, ako sa s body shamingom vysporiadať nielen teraz, ale aj v budúcnosti.

6, Ber to ako príležitosť vzdelávať sa v tejto problematike

Negatívna situácia vie mať aj pozitívne zakončenie. Možno situáciu využiješ ako príklad a vysvetlíš, aké dôsledky a nepríjemné pocity body shaming vyvoláva. Alebo sa na situácii naučíš, ako na urážky reagovať. Ak sa obrániš, možno ľudia okolo teba pochopia, čo je to body shaming a ako sa mu postaviť.

7, Každá skúsenosť je iná

Ľudia, ktorí body shamujú, sú rôzni. Niektorí ti budú chcieť iba ublížiť, ďalší nebude mať tušenia, že ti svojimi slovami ubližuje. Skús každú situáciu zvládnuť trošku inak. Neexistuje jednotný návod na to, ako zvládnuť body shaming.

About Author

Maria Mihalikova

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings