EXTRA Svet Veda a technika

Časť rakety spoločnosti SpaceX narazí do Mesiaca

  • 4 februára, 2022
  • 6 min read
Časť rakety spoločnosti SpaceX narazí do Mesiaca

Časť rakety spoločnosti SpaceX, ktorá štartovala ešte v roku 2015, sa rúti smerom k Mesiacu. Astronómovia predpovedajú, že by 4. marca mohla naraziť na mesačný povrch. Konkrétne na odvrátenú stranu Mesiaca blízko rovníka.

Ide o horný stupeň rakety Falcon 9, ktorá odštartovala z Floridy 11. februára 2015. Účelom jej misie bolo doručiť satelit NASA s názvom DSCOVR Space Weather Satellite do vesmíru. 570-kilogramový satelit sa teda od 8. júna 2015 nachádza v Lagrangeovom bode 1 sústavy Slnko-Zem, vo vzdialenosti zhruba 1 609 000 kilometrov od Zeme.

Satelit DSCOVR na druhom stupni rakety Falcon 9 [SpaceX]
Satelit DSCOVR na druhom stupni rakety Falcon 9 [SpaceX]

Ako biliardové gule

Horný stupeň rakety sa tak počas misie dostal príliš ďaleko od Zeme, aby sa svojpomocne so svojím zvyškom paliva mohol vrátiť naspäť. Namiesto toho ostal na „chaotickej“ obežnej dráhe medzi Zemou a Mesiacom, vďaka gravitačnej sile oboch vesmírnych telies. Na tejto dráhe sa časť rakety vážiaca približne 4 tony nachádza už skoro sedem rokov. Astronóm Bill Gray zmienenú časť rakety Falcon 9 prirovnal k biliardovej guli, ktorá sa odráža od iných biliardových gúľ.

Neplánovaná zrážka

Je teda nepravdepodobné, že niekto od začiatku misie predpovedal, že by raketa mohla naraziť do Mesiaca. Trajektória horného stupňa rakety sa totiž mohla uberať rôznymi smermi. Jednou z možností mohol byť aj návrat na Zem alebo sa dokonca mohla časť rakety dostať na obežnú dráhu okolo Slnka.

INZERCIA
Pohľad späť na Zem z druhého stupňa rakety Falcon 9 [SpaceX]
Pohľad späť na Zem z druhého stupňa rakety Falcon 9 [SpaceX]

Nové údaje však naznačujú, že 12 metrov dlhý horný stupeň rakety Falcon 9 smeruje na Mesiac. Pôjde teda o prvý prípad náhodného nárazu telesa vytvoreného človekom s mesačným povrchom, o ktorom vieme. Je však možné, že podobné neplánované dopady nastali aj v minulosti, ale unikli pozornosti odborníkov.

Nový kráter na Mesiaci vďaka SpaceX

Keďže sa časť rakety pohybuje rýchlosťou okolo 9 100 kilometrov za hodinu, pri dopade na mesačný povrch bude úplne zničená. Pri pozorovaní z obežnej dráhy Mesiaca bude vidieť len obrovský oblak mesačného prachu, ktorý sa vznesie z miesta dopadu a neskôr pomaly usadí. Po usadení mesačného prachu tak vznikne nový mesačný kráter, ktorý sa bude dať pozorovať pomocou satelitov ako je NASA Lunar Reconnaissance Orbiter alebo Chandrayaan-2. Nakoľko k nárazu dôjde na odvrátenej časti Mesiaca, nebude ho možné pozorovať zo Zeme. Podľa predpokladov odborníkov by mal byť priemer vzniknutého krátera okolo 20 metrov.

INZERCIA

Gray hovorí, že aj z tejto neplánovanej zrážky časti rakety s mesačným povrchom sa môžeme naučiť niečo viac o povahe lunárnych dopadov. Teda napríklad o veľkosti kráteru, ktorý vytvorí objekt s určitou váhou, pohybujúci sa určitou rýchlosťou. Tiež by sme sa mohli dozvedieť niečo viac o geológii Mesiaca v mieste dopadu.

Plánovaný pohyb druhého stupňa rakety Falcon 9 až po náraz na mesačný povrch [BillGray/Project Pluto]
Plánovaný pohyb druhého stupňa rakety Falcon 9 až po náraz na mesačný povrch [BillGray/Project Pluto]

Nárazov už bolo v minulosti viac

Samozrejme nie je to prvý raz, čo človekom vytvorený objekt narazil do Mesiaca. V minulosti NASA uskutočnila misie, ktorých cieľom bolo úmyselne „nabúrať“ do Mesiaca. Napríklad počas misií Apollo, alebo keď v roku 2009 satelit LCROSS narazil do Mesiaca za účelom hľadania vody.

Inzercia

Výskum nárazu objektov na mesačný povrch je dôležitý aj pre budúce lunárne kolónie. Tie budú v neustálom nebezpečenstve pred pádom malých meteoritov, nakoľko Mesiac nemá atmosféru, v ktorej by sa takéto meteority rozpadli a zhoreli. Je teda pravdepodobné, že budú lunárne kolónie kvôli ochrane pred nárazmi, ako aj pred vesmírnym žiarením, umiestnené v podzemí.

Povrch Mesiaca [Unsplash]
Mesiac [Unsplash]

Kozmický odpad

Napriek tomu, že horný stupeň rakety Falcon 9 pri dopade na Mesiac pravdepodobne nespôsobí veľa škody, odborníci vďaka nemu upozorňujú na zväčšujúce sa množstvo kozmického odpadu, ktorý obieha okolo Zeme. Americké ministerstvo obrany v súčasnosti sleduje viac ako 27 000 kusov kozmického odpadu, ktorý tvoria hlavne staré časti rakiet a satelitov. Vďaka podobným udalostiam si ľudia začínajú uvedomovať, že kozmický odpad je veľký problém, ktorý treba riešiť.

Kesslerov syndróm

Podľa riaditeľa Centra pre vesmírnu kybernetickú stratégiu a kybernetickú bezpečnosť Univerzity v Buffale Johna Crassidisa je možné, že za 50 rokov sa dostaneme do bodu, kedy bude na obežnej dráhe toľko odpadu, že nebudeme môcť vypustiť žiadne ďalšie satelity. Jedná sa hlavne o Kesslerov syndróm, ktorý opisuje kaskádový efekt, kedy sa objekty začnú na obežnej dráhe navzájom zrážať, čo spôsobí narastajúci počet úlomkov.

Treba však uviesť, že spoločnosť SpaceX zvyčajne úmyselne likviduje svoje horné stupne rakiet nasmerovaním späť na Zem a nechá ich zhorieť v atmosfére. Ako sme už spomínali, v tomto prípade sa však horný stupeň nachádzal vo väčšej vzdialenosti od Zeme, ako pri zvyčajných letoch spoločnosti. K Zemi teda v roku 2015 smeroval len prvý stupeň rakety Falcon 9. Spoločnosť SpaceX uskutočnila prvé úspešné pristátie prvého stupňa až o rok neskôr. Tým spoločnosť začala jej úspešnú prevádzku znovupoužiteľných rakiet.

Satelit DSCOVR [NOAA]
Satelit DSCOVR [NOAA]

Satelit DSCOVR

DSCOVR (Deep Space Climate Observatory) je americká vesmírna meteorologická stanica, ktorá monitoruje zmeny slnečného vetra. Taktiež poskytuje predpovede geomagnetických búrok, ktoré by mohli narušiť rozvodné siete, satelity, lokalizačné služby, telekomunikácie a letectvo. Na satelite sa nachádza kamera EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera), ktorá sníma Zem každé dve hodiny.

Kamera EPIC môže tiež vytvárať snímky zatmenia Slnka a snímky Mesiaca, pri prechode medzi satelitom DSCOVR a Zemou. Okrem nej má satelit aj ďalšie vedecké prístroje ako napríklad PlasMag (Plasma-Magnetometer) alebo rádiometer NISTAR.

 

 

Zdroje: Gadgets 360, SciTechDaily, NPR, The Verge, Business Insider, NASA

About Author

Miroslav Kubica

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings