Formy psychoterapie pre jednotlivcov aj páry

Psychoterapia je hlavnou formou starostlivosti o duševné zdravie. Táto liečba pozostáva z množstva intervencií, ktoré zmierňujú psychické, behaviorálne a niekedy aj fyzické stavy, ktoré ovplyvňujú duševnú pohodu. Vo väčšine prípadov sa uskutočňuje na stretnutiach medzi pacientom a odborníkom na duševné zdravie, ktorým môže byť psychológ, psychiater, poradca alebo iný odborník. Tieto stretnutia zvyčajne využívajú množstvo… Prečítať celé

Psychoterapia je hlavnou formou starostlivosti o duševné zdravie.

Táto liečba pozostáva z množstva intervencií, ktoré zmierňujú psychické, behaviorálne a niekedy aj fyzické stavy, ktoré ovplyvňujú duševnú pohodu.

Vo väčšine prípadov sa uskutočňuje na stretnutiach medzi pacientom a odborníkom na duševné zdravie, ktorým môže byť psychológ, psychiater, poradca alebo iný odborník.

Tieto stretnutia zvyčajne využívajú množstvo techník a prístupov v snahe zlepšiť kvalitu života pacienta.

 

 

Druhy terapie

Na dosiahnutie konečného cieľa, ktorým je zlepšenie psychickej, emocionálnej a sociálnej pohody pacientov, si terapeuti môžu vybrať rôzne formáty sedení.

 

Individuálna terapia

Ide o individuálne stretnutia, kde terapeut a pacient riešia akékoľvek problémy, ktoré môžu jednotlivca ovplyvniť.

 

Párová terapia

Párová terapia pomáha dvojici a blízkym riešiť konflikty v rámci ich vzťahu zdravým spôsobom.

Táto forma terapie tiež pomáha zlepšiť komunikáciu vo vzťahu, ako aj zlepšiť ďalšie oblasti zväzku, ktoré môžu vyžadovať zdokonalenie.

 

Rodinná terapia

Touto terapiou sa podporujú zdravé interakcie v rámci rodiny.

Táto forma terapie môže byť užitočná aj pre rodiny, ktoré zažili veľké zmeny, ako je strata súrodenca alebo rodiča.

Niektorí môžu potrebovať dodatočnú starostlivosť v dôsledku choroby.

Rodinná terapia sa snaží podporovať zdravé porozumenie a komunikáciu medzi členmi.

 

 

Techniky terapie

Použitý prístup závisí od liečeného stavu pacienta a vzájomnej dohode.

 

Psychodynamická terapia

Tento prístup k terapii sa snaží pomôcť klientom porozumieť sebe viac tým, že skúma nevedomé významy činov, do ktorých je zapojený.

Psychodynamická terapia často využíva terapeutický vzťah ako spôsob, ako preskúmať a zmeniť pacientove problematické spôsoby uvažovania, cítenia alebo správania.

 

Kognitívno behaviorálna terapia

Táto terapia využíva množstvo techník, ktoré pomáhajú identifikovať a meniť negatívne alebo sebadeštruktívne správanie u pacientov.

Vychádza z overených princípov a je založená na presnom popise príznakov alebo problémov, ktoré majú byť liečebným postupom ovplyvnené.

Použitie premyslených a overených techník má síce pevne stanovenú štruktúru, ale záleží aj od zručností terapeuta a od toho ako spolu s klientom zhodnotia problém a správanie, ktoré sa mohlo stať zvykom, či skôr zlozvykom, prípadne jeho zmýšľanie.

 

Humanistická terapia

Jadrom humanistickej terapie je myšlienka, že ľudia majú schopnosť dosiahnuť svoj plný potenciál prostredníctvom správnej starostlivosti.

Táto forma terapie sa môže zamerať na pacientovo hľadanie zmyslu života a môže byť prístupom, ktorý treba použiť pri hľadaní sebarealizácie.

 

Integratívna terapia

Pretože terapeuti majú v konečnom dôsledku záujem o dosiahnutie najlepších výsledkov pre svojich klientov, môžu niekedy spájať rôzne prístupy k psychoterapii.

Zvyčajne ide o vytvorenie techniky šitej na mieru na riešenie akýchkoľvek ťažkostí, ktorým môže klient čeliť.

Integratívna alebo eklektická terapia preberá požadované prvky rôznych terapeutických techník a kombinuje ich do holistického prístupu pre klienta.

 

S čím môže pomôcť psychoterapia

Psychoterapia sa často odporúča ako účinný spôsob, ako zvládnuť a zlepšiť symptómy stavov duševného zdravia, ako sú:

 • Depresia
 • Úzkosť
 • Poruchy príjmu potravy
 • Problémy so spánkom
 • Bipolárna porucha

 

Psychoterapia môže byť účinná aj pri pomoci s osobným a emocionálnym rastom a pri zlepšovaní zvládania sebaúcty a vzťahov.

 

Výhody psychoterapie

Psychoterapia je často oceňovaná ako účinná liečebná metóda z viacerých dôvodov. Niektoré z nich zahŕňajú:

 • Zistilo sa, že psychoterapia je rovnako účinná ako lieky pri liečbe stavov, ako sú určité typy depresie a úzkosti.

 

 • Okrem stavov duševného zdravia táto liečba tiež pomáha klientom pozerať sa na svet menej škodlivými a pozitívnejšími spôsobmi.

 

 • Terapia je účinný spôsob, ako zlepšiť medziľudské vzťahy s rodinou, rovesníkmi, či kolegami.

 

 • Táto liečebná metóda učí klientov viac akceptovať samých seba. Obsahuje techniky potrebné na prejavenie súcitu so sebou samým.

 

 • Chodením na terapiu sa možno naučiť zdravé metódy vyjadrovania náročných emócií.

Pokračujte na ďalší príspevok »Príbehy slávnych

From Zero to Hero – ako sa z ľudí na dne stali superboháči

 • Cesta k úspechu býva neraz tŕnistá. Presvedčili sa o tom aj mnohé slávne osobnosti, ktorých meno dnes pozná značná časť svetovej populácie.
 • Ako sa Ralph Lauren stal svetovou módnou ikonou? Je kľúčom k úspechu tvrdá práca, dobrý nápad a jasný cieľ, alebo ide len o dielo náhody? V skutočnosti je to kombinácia všetkých týchto faktorov.