Lifestyle

Chcete začať meditovať? Jednoduché tipy AKO NA TO

  • 20 marca, 2023
  • 5 min read
Chcete začať meditovať? Jednoduché tipy AKO NA TO

Tipy ako na to, keď chcete začať meditovať – praktické rady k samotnému procesu, nastaveniam a jednotlivým krokom.

 

#1. Začnite ráno

Pokúste sa meditovať hneď ráno.

Tak si môžete byť istí, že sa to skutočne podarí a nevypadne zo zoznamu úloh, keď bude deň čoraz hektickejší.

Navyše, ranná meditácia môže byť príjemným spôsobom, ako začať deň – ste svieži, prebudení a na ceste k vedomému dňu.

INZERCIA

 

#2. Rovnaký čas, rovnaké miesto

Ak nemôžete meditovať ráno, skúste si dať záväzok, že budete meditovať každý deň v rovnakom čase a na rovnakom mieste.

INZERCIA

Je to kľúčom k vytvoreniu trvalého návyku – vaša prax sa tak stane pravidelnou súčasťou vašej bežnej dennej rutiny.

 

Inzercia

#3. Buďte kreatívni, pokiaľ ide o miesto

Áno, odporúča sa, aby sa vaša pravidelná meditačná prax konala každý deň na rovnakom mieste, aby bola konzistentná.

Ale niekedy to jednoducho nie je možné.

Na meditácii je skvelé to, že ju možno praktizovať kdekoľvek — doma, v práci, v parku, dokonca aj na rušnom letisku.

Nezáleží na tom, kde sa to stane, pokiaľ dokážete nájsť pokoj a nenecháte sa vyrušiť.

 

#4. Neseďte so skríženými nohami (ak sa vám to nezdá pohodlné)

Zabudnite na stereotypné predstavy ľudí, ktorí sedia so skríženými nohami pri meditácii, pre väčšinu ľudí môže byť táto poloha nepohodlná a rušivá.

Najdôležitejšie je nájsť si meditačnú polohu, ktorá je pre vás najpohodlnejšia.

 

#5. Nájdite pre seba najlepšiu polohu

Nemusíte sa nútiť sedieť príliš rovno, a ak ste príliš vzpriamení, vaša myseľ bude príliš napätá.

Ideálna meditačná pozícia pre väčšinu ľudí je: sedenie na stoličke alebo sedačke, ruky a nohy neprekrížené, chodidlá položené na podlahe, pod zadkom vankúš alebo zrolovaný uterák, takže chrbát je v prirodzenej polohe.

Tipy POČAS meditácie

 

#1. Upokojte svoju myseľ

Ľudia, ktorí sú v meditácii noví – a dokonca aj ľudia, ktorí ju robia už roky – často pri cvičení pociťujú negatívne emócie, ako je úzkosť, nepokoj a podráždenie.

Namiesto toho, aby ste sa snažili týmto emóciám odolávať, venujte im plnú pozornosť a dovoľte im prísť a odísť.

Postupom času sa myseľ naučí rozpoznávať tieto emócie, ale zvykne si nezapadnúť do negatívnych vzorcov myslenia – zručnosť, ktorá môže byť nesmierne prospešná nielen počas meditácie, ale aj v každodennom živote.

 

#2. Buďte všímaví

Predtým, ako skončíte s meditáciou a budete ďalej pokračovať vo svojom dni, vytvorte si jasnú predstavu o tom, čo budete robiť ďalej – možno sa osprchujete, pripravíte raňajky alebo odveziete deti do školy.

Nech už ide o akúkoľvek činnosť, snažte sa preniesť pozornosť, ktorú ste si vypestovali počas meditácie, so sebou do ďalšej úlohy a po zvyšok dňa.

 

 

Tipy PO meditácii

 

#1. Nájdite si chvíľku a precíťte výsledky

Po každom sedení si skúste chvíľku všimať, ako sa cítite fyzicky, emocionálne a mentálne.

Ste pokojnejší, ako keď ste si sadli?

Je vaša myseľ jasnejšia? Sústredíte sa viac na nasledujúci deň?

Čím viac dokážete nadviazať spojenie medzi vašou meditačnou praxou a lepším pocitom po nej, tým viac budete investovať do toho, aby ste si každý deň našli čas sadnúť si a precvičovať meditáciu.

 

#2. Pripomeňte si výhody meditácie

 

#3. Nebuďte na seba prísni

Môže byť lákavé posudzovať každú meditačnú prax ako dobrú alebo zlú a keď ju už nejaký čas robíte, príliš veľa polemizovať, či sa zlepšujete.

Pokúste sa odolať tejto túžbe analyzovať svoj pokrok z hľadiska toho, či zažijete bleskové postrehy alebo dramatické životné zmeny.

Namiesto toho, keď budete nabudúce meditovať, venujte na konci chvíľu tomu, aby ste si všimli, či sa cítite inak, ako keď ste si sadli – možno ste trochu menej napätí alebo si trochu viac uvedomujete, ako sa cítite.

 

#BONUSOVÝ TIP: MEDITÁCIA KONCENTRÁCIE

Vo všeobecnosti najjednoduchší spôsob, ako začať meditovať, je zamerať sa na dych.

Príkladom jedného z najbežnejších prístupov k meditácii je koncentrácia.

Koncentračná meditácia zahŕňa zameranie sa na jeden bod.

To môže znamenať nasledovanie dychu, opakovanie jediného slova alebo mantry, pohľad do plameňa sviečky alebo počúvanie opakujúceho sa gongu.

Keďže sústredenie mysle je náročné, začiatočník môže meditovať len niekoľko minút a potom sa prepracuje na dlhšie trvanie.

V tejto forme meditácie jednoducho znova zameriate svoje vedomie na vybraný objekt pozornosti zakaždým, keď si všimnete, že vaša myseľ blúdi.

Namiesto prenasledovania náhodných myšlienok ich jednoducho necháte ísť.

Prostredníctvom tohto procesu sa zlepšuje vaša schopnosť sústrediť sa.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings