Zdravie

TRAUMA – ako pomôcť Vám alebo Vašim blízkym?

 • 3 mája, 2022
 • 6 min read
TRAUMA – ako pomôcť Vám alebo Vašim blízkym?

V tomto článku sa dočítate o tom čo môže pomôcť Vám, alebo Vašim blízkym, pokiaľ niekto prešiel traumou.

Čo je trauma a ako ovplyvňuje naše duševné zdravie, vrátane toho, ako si môžete pomôcť, aké liečby sú dostupné a ako prekonať prekážky pri získavaní správnej podpory. Obsahuje aj tipy pre ľudí, ktorí chcú podporiť niekoho, kto prešiel traumou.

 

Čo je trauma?

Prechádzať veľmi stresovými, desivými alebo skľučujúcimi udalosťami sa niekedy nazýva trauma. Keď hovoríme o emocionálnej alebo psychickej traume, môžeme mať na mysli:

INZERCIA
 • situácie alebo udalosti, ktoré považujeme za traumatické
 • ako nás ovplyvňujú naše skúsenosti.

Traumatické udalosti sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek veku a môžu spôsobiť dlhotrvajúce poškodenie. Každý má inú reakciu na traumu, takže niektoré účinky si môžete všimnúť rýchlo, ale aj dlho potom.

 

 

Ak ste boli postihnutí traumou, je dôležité si uvedomiť, že ste prežili najlepšie ako ste mohli, a máte bežné, normálne reakcie.

Prechádzanie ďalšou traumou môže tiež spôsobiť, že vás začnú ovplyvňovať minulé skúsenosti alebo zhoršiť existujúce problémy. Je v poriadku požiadať o pomoc kedykoľvek – vrátane prípadov, keď si nie ste istí, či ste nezažili traumu.

 

Aké skúsenosti môžu byť traumatické?

Čo je traumatické, je osobné. Ostatní ľudia nemôžu vedieť, ako sa cítite o svojich vlastných zážitkoch alebo či boli pre vás traumatické. Môžete mať podobné skúsenosti ako niekto iný, ale ovplyvnené inak.

Trauma môže zahŕňať udalosti, pri ktorých sa cítite:

 • vystrašený
 • pod hrozbou
 • ponížený
 • odmietnutý
 • opustený
 • znehodnotený
 • nebezpečné
 • nepodporovaný
 • uväznený
 • bezmocný

 

Medzi spôsoby, ako môže k traume prísť, patria:

 • jednorazové alebo prebiehajúce akcie
 • byť priamo poškodený
 • byť svedkom ublíženia niekomu inému
 • žiť v traumatickej atmosfére
 • byť postihnutý traumou v rodine alebo komunite

 

Vaša skúsenosť s traumou môže súvisieť s časťami vašej identity, vrátane toho, či ste boli obťažovaní, šikanovaní alebo diskriminovaní.

 

Môže trauma spôsobiť problémy duševného zdravia?

Trauma môže niekedy priamo spôsobiť problémy duševného zdravia, alebo spôsobiť, že budete náchylnejší na ich rozvoj. Patrí medzi potenciálne príčiny všetkých problémov duševného zdravia. Môže byť ťažké povedať, ktoré problémy sú spôsobené traumou.

Je tiež známe, že niektoré stavy sa vyvíjajú ako priamy dôsledok traumy, vrátane posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD), a komplexnej posttraumatickej stresovej poruchy (komplexná PTSD).

 

 

To, ako sa vás to týka, môže závisieť aj od iných vecí, ako napríklad:

 • predchádzajúce skúsenosti s traumou
 • iné stresy alebo starosti v danom/neskôr
 • ubližovanie blízkymi ľuďmi
 • či vám niekto pomohol alebo vás podporil

Ak ste niekomu povedali o tom, čo sa stalo a on vás nepočúval ani vám nepomohol, mohlo vám to brániť v získavaní podpory, ktorú ste potrebovali, alebo ste sa cítili sami – čo mohlo následky traumy ešte zhoršiť.

 

Ako vás môže trauma postihnúť?

Trauma postihuje každého inak. Môže ísť o:

 • ako naše telo reaguje na nebezpečenstvo
 • bežné účinky traumy na duševné zdravie
 • trauma a fyzické zdravotné problémy

 

Ako naše telo reaguje na nebezpečenstvo?

Keď sa cítime vystresovaní alebo ohrození, naše telo uvoľňuje hormóny nazývané kortizol a adrenalín. Toto je automatický spôsob prípravy tela na reakciu, na nebezpečenstvo a nemáme nad tým žiadnu kontrolu.

To môže mať celý rad účinkov, ktoré sa niekedy nazývajú:

 • pocit ochrnutia alebo neschopnosti sa pohybovať
 • boj alebo protest
 • skrývanie sa alebo vzďaľovanie sa
 • snažíte sa potešiť niekoho, kto vám ubližuje

Štúdie ukázali, že stresové signály môžu pokračovať dlho po tom, čo trauma skončí. Môže to ovplyvniť vašu myseľ a telo, vrátane toho, ako myslíte, cítite sa a ako sa správate.

 

Bežné účinky traumy na duševné zdravie

Toto sú niektoré bežné účinky traumy, ktoré by ste mohli rozpoznať:

Flashbackyopätovné prežívanie aspektov traumatickej udalosti alebo pocitu, ako keby sa to stalo teraz, čo sa môže stať bez ohľadu na to, či si pamätáte konkrétne podrobnosti.

Záchvaty paniky – typ reakcie na strach. Sú zveličením reakcie vášho tela na nebezpečenstvo, stres alebo vzrušenie.

Disociácia – jeden zo spôsobov, ako sa vaša myseľ vyrovnáva s ohromujúcim stresom. Môžete sa cítiť znecitlivení, oddelení od tela, alebo ako keby bol svet okolo vás neskutočný.

Problémy so spánkom – môže byť pre vás ťažké zaspať alebo zostať spať, v noci sa cítite nebezpečne, pociťujete úzkosť alebo strach z nočných môr.

Nízka sebaúcta – trauma môže ovplyvniť spôsob, akým si vážite, a vnímate sami seba.

Smútok – prežívanie straty môže byť traumatizujúce, vrátane toho, že niekto zomrie, ale aj iných druhov strát. Mnoho ľudí prežíva smútok v dôsledku toho, ako im trauma zmenila život. Môžete mať pocit, že trauma spôsobila, že ste niektoré veci v živote vynechali, čo môže tiež viesť k pocitom straty.

Sebapoškodzovanie – ubližovanie si ako spôsob, zvládnuť traumu. To môže zahŕňať poškodenie častí vášho tela, ktoré boli napadnuté alebo zranené počas traumy.

Samovražedné pocity – vrátane zaujatia myšlienkami na ukončenie života, premýšľaním o metódach samovraždy alebo plánovaním si samovraždy.

Užívanie alkoholu a návykových látok – spôsob, akým sa môžete pokúsiť vyrovnať s ťažkými emóciami alebo spomienkami.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings