TRAUMA – ako pomôcť Vám alebo Vašim blízkym?

V tomto článku sa dočítate o tom čo môže pomôcť Vám, alebo Vašim blízkym, pokiaľ niekto prešiel traumou. Čo je trauma a ako ovplyvňuje naše duševné zdravie, vrátane toho, ako si môžete pomôcť, aké liečby sú dostupné a ako prekonať prekážky pri získavaní správnej podpory. Obsahuje aj tipy pre ľudí, ktorí chcú podporiť niekoho, kto… Prečítať celé

V tomto článku sa dočítate o tom čo môže pomôcť Vám, alebo Vašim blízkym, pokiaľ niekto prešiel traumou.

Čo je trauma a ako ovplyvňuje naše duševné zdravie, vrátane toho, ako si môžete pomôcť, aké liečby sú dostupné a ako prekonať prekážky pri získavaní správnej podpory. Obsahuje aj tipy pre ľudí, ktorí chcú podporiť niekoho, kto prešiel traumou.

 

Čo je trauma?

Prechádzať veľmi stresovými, desivými alebo skľučujúcimi udalosťami sa niekedy nazýva trauma. Keď hovoríme o emocionálnej alebo psychickej traume, môžeme mať na mysli:

 • situácie alebo udalosti, ktoré považujeme za traumatické
 • ako nás ovplyvňujú naše skúsenosti.

Traumatické udalosti sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek veku a môžu spôsobiť dlhotrvajúce poškodenie. Každý má inú reakciu na traumu, takže niektoré účinky si môžete všimnúť rýchlo, ale aj dlho potom.

 

 

Ak ste boli postihnutí traumou, je dôležité si uvedomiť, že ste prežili najlepšie ako ste mohli, a máte bežné, normálne reakcie.

Prechádzanie ďalšou traumou môže tiež spôsobiť, že vás začnú ovplyvňovať minulé skúsenosti alebo zhoršiť existujúce problémy. Je v poriadku požiadať o pomoc kedykoľvek – vrátane prípadov, keď si nie ste istí, či ste nezažili traumu.

 

Aké skúsenosti môžu byť traumatické?

Čo je traumatické, je osobné. Ostatní ľudia nemôžu vedieť, ako sa cítite o svojich vlastných zážitkoch alebo či boli pre vás traumatické. Môžete mať podobné skúsenosti ako niekto iný, ale ovplyvnené inak.

Trauma môže zahŕňať udalosti, pri ktorých sa cítite:

 • vystrašený
 • pod hrozbou
 • ponížený
 • odmietnutý
 • opustený
 • znehodnotený
 • nebezpečné
 • nepodporovaný
 • uväznený
 • bezmocný

 

Medzi spôsoby, ako môže k traume prísť, patria:

 • jednorazové alebo prebiehajúce akcie
 • byť priamo poškodený
 • byť svedkom ublíženia niekomu inému
 • žiť v traumatickej atmosfére
 • byť postihnutý traumou v rodine alebo komunite

 

Vaša skúsenosť s traumou môže súvisieť s časťami vašej identity, vrátane toho, či ste boli obťažovaní, šikanovaní alebo diskriminovaní.

 

Môže trauma spôsobiť problémy duševného zdravia?

Trauma môže niekedy priamo spôsobiť problémy duševného zdravia, alebo spôsobiť, že budete náchylnejší na ich rozvoj. Patrí medzi potenciálne príčiny všetkých problémov duševného zdravia. Môže byť ťažké povedať, ktoré problémy sú spôsobené traumou.

Je tiež známe, že niektoré stavy sa vyvíjajú ako priamy dôsledok traumy, vrátane posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD), a komplexnej posttraumatickej stresovej poruchy (komplexná PTSD).

 

 

To, ako sa vás to týka, môže závisieť aj od iných vecí, ako napríklad:

 • predchádzajúce skúsenosti s traumou
 • iné stresy alebo starosti v danom/neskôr
 • ubližovanie blízkymi ľuďmi
 • či vám niekto pomohol alebo vás podporil

Ak ste niekomu povedali o tom, čo sa stalo a on vás nepočúval ani vám nepomohol, mohlo vám to brániť v získavaní podpory, ktorú ste potrebovali, alebo ste sa cítili sami – čo mohlo následky traumy ešte zhoršiť.

 

Ako vás môže trauma postihnúť?

Trauma postihuje každého inak. Môže ísť o:

 • ako naše telo reaguje na nebezpečenstvo
 • bežné účinky traumy na duševné zdravie
 • trauma a fyzické zdravotné problémy

 

Ako naše telo reaguje na nebezpečenstvo?

Keď sa cítime vystresovaní alebo ohrození, naše telo uvoľňuje hormóny nazývané kortizol a adrenalín. Toto je automatický spôsob prípravy tela na reakciu, na nebezpečenstvo a nemáme nad tým žiadnu kontrolu.

To môže mať celý rad účinkov, ktoré sa niekedy nazývajú:

 • pocit ochrnutia alebo neschopnosti sa pohybovať
 • boj alebo protest
 • skrývanie sa alebo vzďaľovanie sa
 • snažíte sa potešiť niekoho, kto vám ubližuje

Štúdie ukázali, že stresové signály môžu pokračovať dlho po tom, čo trauma skončí. Môže to ovplyvniť vašu myseľ a telo, vrátane toho, ako myslíte, cítite sa a ako sa správate.

 

Bežné účinky traumy na duševné zdravie

Toto sú niektoré bežné účinky traumy, ktoré by ste mohli rozpoznať:

Flashbackyopätovné prežívanie aspektov traumatickej udalosti alebo pocitu, ako keby sa to stalo teraz, čo sa môže stať bez ohľadu na to, či si pamätáte konkrétne podrobnosti.

Záchvaty paniky – typ reakcie na strach. Sú zveličením reakcie vášho tela na nebezpečenstvo, stres alebo vzrušenie.

Disociácia – jeden zo spôsobov, ako sa vaša myseľ vyrovnáva s ohromujúcim stresom. Môžete sa cítiť znecitlivení, oddelení od tela, alebo ako keby bol svet okolo vás neskutočný.

Problémy so spánkom – môže byť pre vás ťažké zaspať alebo zostať spať, v noci sa cítite nebezpečne, pociťujete úzkosť alebo strach z nočných môr.

Nízka sebaúcta – trauma môže ovplyvniť spôsob, akým si vážite, a vnímate sami seba.

Smútok – prežívanie straty môže byť traumatizujúce, vrátane toho, že niekto zomrie, ale aj iných druhov strát. Mnoho ľudí prežíva smútok v dôsledku toho, ako im trauma zmenila život. Môžete mať pocit, že trauma spôsobila, že ste niektoré veci v živote vynechali, čo môže tiež viesť k pocitom straty.

Sebapoškodzovanie – ubližovanie si ako spôsob, zvládnuť traumu. To môže zahŕňať poškodenie častí vášho tela, ktoré boli napadnuté alebo zranené počas traumy.

Samovražedné pocity – vrátane zaujatia myšlienkami na ukončenie života, premýšľaním o metódach samovraždy alebo plánovaním si samovraždy.

Užívanie alkoholu a návykových látok – spôsob, akým sa môžete pokúsiť vyrovnať s ťažkými emóciami alebo spomienkami.

Pokračujte na ďalší príspevok »