Buddhova cesta slobody: od teórie k praxi

Ako zapojiť do svojho života stáročiami overené múdrosti a získať vnútorný pokoj?

Život je utrpenie a cesta k slobode

Buddha učil spôsob, ako ukončiť dukkha, pálijský výraz, ktorý sa často prekladá ako utrpenie.

Dukkha môže byť hrubá, ako sú muky duševnej nerovnováhy a zápas s ťažkými chorobami a smrťou, alebo môže byť aj jemnejšia či viac ukrytá, napríklad nedostávať to, čo chceme, presne tak, ako a kedy to chceme.

Buddha učil štyri vznešené pravdy, ktoré sú jadrom a základom budhizmu:

 • život je utrpenie – dukkha,
 • utrpenie vzniká z túžby po živote
 • možno sa ho zbaviť odstránením túžob
 • túžbu po živote možno odstrániť na osemdielnej ceste vedúcej k slobode.

 

Štyri pravdy sú princípom závislého vznikania, ktorý Budha používal na vysvetlenie toho, ako veci vznikajú a tiež ako sa menia a zanikajú.

Aj keď je tento princíp zložitý, je často jednoducho opísaný v suttách (Budhove výroky).

Keď je dukkha (1. pravda) spôsobená a udržiavaná chamtivosťou, nevedomosťou a nenávisťou (2. pravda), potom prebudenie k slobode od dukkha (3. pravda) je spôsobené zdravým etickým životným štýlom, kultiváciou srdca a mysle, a rozvíjaním súcitnej múdrosti (štvrtá pravda).

 

4 vznešené pravdy a cesta k pokoju. Zdroj: unsplash.com

Ušľachtilá cesta

Štvrtá pravda je tiež opísaná ako vznešená osemdielna cesta: správny pohľad a úmysly (múdrosť), správna reč, konanie a živobytie (etika) a správne úsilie, všímavosť a koncentrácia (kultivácia alebo meditácia).

Výraz „ušľachtilý“ sa používa na označenie úplnej psychologickej slobody.

Rámec štyroch právd vrátane osemnásobnej cesty možno použiť aj spôsobom, ktorý nemusí viesť k úplnej slobode, ale napriek tomu k všeobecnému zníženiu závažnosti dukkha.

 

Etické faktory a správanie

Etické faktory osemnásobnej cesty sú tie činy, ktoré sú v súlade s naším chápaním a najlepšími úmyslami.

Správna reč, konanie a živobytie sa vo všeobecnosti vzťahujú na neškodlivé činnosti tela, reči a mysle.

Byť etický je považované za základ efektívnej meditačnej praxe.

Etika poskytuje vyrovnanosť a duševnú stabilitu, ktorá napomáha kultivácii mysle srdca, čo je meditácia.

Aj keď sa o etických faktoroch cesty dá napísať veľa, možno ich zhrnúť v rámci piatich budhistických prikázaní, ktorými sú:

 • Zdržať sa úmyselného zabíjania živých bytostí
 • Zdržať sa prijímania toho, čo nie je voľne ponúkané
 • Zdržať sa falošných a škodlivých prejavov a správania
 • Zdržať sa škodlivého zmyslového (zvyčajne sexuálneho) správania
 • Vyhýbať sa omamným látkam bez predpisu (ako je alkohol a návykové látky), ktoré zatemňujú myseľ

 

Budhistické prikázania sú v zásade jednoduchými návodmi k spokojnému a harmonickému životu. Zdroj: flickr.com

Thich Nhat Hanh sformuloval päť budhistických prikázaní touto ľahšou formuláciou

Vedomý si utrpenia spôsobeného ničením života, sľubujem, že budem pestovať súcit a naučím sa spôsoby, ako chrániť životy ľudí, zvierat, rastlín a minerálov.

Vedomý si utrpenia spôsobeného vykorisťovaním, sociálnou nespravodlivosťou, krádežami a útlakom, sľubujem, že budem pestovať milujúcu láskavosť a naučím sa spôsoby, ako pracovať pre blaho zvierat, rastlín a nerastov.

Sľubujem, že budem praktizovať štedrosť zdieľaním svojho času, energie a materiálnych zdrojov s tými, ktorí to skutočne potrebujú.

Uvedomujúc si utrpenie spôsobené sexuálnym zneužívaním, sľubujem, že budem pestovať zodpovednosť a naučím sa spôsoby, ako chrániť bezpečnosť a integritu jednotlivcov, párov, rodín a spoločnosti.

Vedomý si utrpenia spôsobeného nepozornou rečou a neschopnosťou načúvať druhým, sľubujem, že budem pestovať láskavú reč a hlboké počúvanie, aby som druhým priniesol radosť a šťastie, a zmiernil ich utrpenie.

Vedomý si utrpenia spôsobeného nevedomou konzumáciou, sľubujem, že budem pestovať dobré zdravie, fyzické aj duševné, pre seba, moju rodinu a moju spoločnosť praktizovaním vedomého jedenia, pitia a konzumácie.

 

Zásady vedúce k harmónii

Prikázania nie sú pravidlá uložené vonkajšou autoritou, ale sú to zásady, ktoré vedú k harmonickému a súcitnému životu s ostatnými.

Prispievajú tiež k rozvoju mentálnej a emocionálnej stability, čistoty svedomia a mentálnej/emocionálnej zdatnosti, potrebnej na začatie kultivácie vedomia a pozornosti (meditácia).

Keď konáme spôsobom, ktorý je v súlade s tým, čo si skutočne ceníme, ako aj s tým, čo je najlepšie pre nás a ostatných, cítime sa posilnení.

Konať s odvahou, nasadením, presvedčením a účelnosťou, môže byť povznášajúce a oslobodzujúce od zväzkov dukkha.

 

Pravidelná meditácia je súčasťou úspešného napredovania. Zdroj: artofliving.org

Meditácia

Meditačnými faktormi cesty sú správne úsilie, všímavosť a koncentrácia.

Správne úsilie sa vzťahuje na úroveň energie, ktorá je vyvážená medzi laxnosťou a nadmernou námahou.

Niekedy sa o správnom úsilí hovorí ako o odvahe, pretože v meditácii môžeme odhaliť aspekty seba samých, ktorým by sme sa radšej vyhýbali.

Na ušľachtilej úrovni má správne úsilie štyri aspekty:

 • úsilie spojené s opustením nezdravých stavov a správaní,
 • úsilie spojené s udržaním neprospešného na uzde,
 • snaha vzbudiť zdravého ducha a návyky
 • snaha upratať všetky nezdravé stavy a spôsoby správania, ktoré už vznikli.

 

Umenie všímavosti

Ďalším dôležitým faktorom na ceste je všímavosť.

Všímavosť, alebo anglická verzia mindfulness, je preklad pálijského slova sati.

Sati doslova znamená „pamäť“.

Ako faktor na osemnásobnej ceste sa vo všeobecnosti vzťahuje na zapamätanie si prítomnosti, na rozdiel od zabudnutia spomienky.

Všímavosť si zakladá na udržaní neochvejnej pozornosti a uvedomení si prítomnosti, aby sme zostali v kontakte so súčasnou realitou.

Aj keď je všímavosť zakotvená v prítomnosti, môže smerovať aj do minulosti a budúcnosti.

Všímavosť si pamätá lekcie z minulosti, a tak pomáha rozvíjať múdrosť.

Pamätá si aj náš vývoj smerovania a záväzky do budúcnosti, a tak nás udržiava na múdrej ceste životom.

 

Správna koncentrácia

Ôsmym faktorom na ceste je správna koncentrácia, ktorá sa tiež nazýva správna samádhi.

Samádhi doslova znamená zhromaždenie pozornosti a jej umiestnenie na jednom mieste.

Ďalším spôsobom, ako opísať koncentráciu, je zjednotenie pozornosti.

Keď pestujeme koncentráciu, výsledkom je pokoj a vyrovnanosť, ako aj duševná jasnosť, ticho a jasnosť.

Koncentrácia pomáha sústrediť pozornosť tak, aby mala potrebnú silu.

Táto sila bola prirovnaná k použitiu ďalekohľadu na pohľad na Mesiac.

Bez ďalekohľadu Mesiac vyzerá len ako biely disk na nočnej oblohe.

Pomocou ďalekohľadu môžeme jasne pozorovať detaily povrchu Mesiaca.

Ako ďalekohľad zameraný na pozorovanie našej vlastnej mysle, koncentrácia dáva silu skúmaniu, čo je faktorom prebudenia.

Všímavosť a sústredenie sa vzájomne podporujú a rozvíjajú pokoj a vhľad, dva aspekty budhistickej meditácie.

Praktiky pokoja majú tendenciu zdôrazňovať koncentráciu a absorpciu, zatiaľ čo praktiky vzhľadu zdôrazňujú všímavosť a skúmanie.

Pokoj a vzhľad spolu vytvárajú oslobodzujúcu múdrosť a prebudenie do nirvány.

 

Faktory osemnásobnej cesty spolupracujú, navzájom sa posilňujú a podporujú.

Často sú zobrazované ako osem lúčov na kolese, ktoré sú v pohybe, keď sa koleso valí smerom k oslobodeniu Nirvány.

Pokračujte na ďalší príspevok »