Práca počas korony

Home office môže viesť až k vyhoreniu. Vyše tretina zamestnancov chce zmeniť prácu

Ľuďom vadia nielen nízke príjmy v súčasnej práci, ale aj nevyváženosť medzi pracovným a rodinným životom. Domnievajú sa, že zmenou zamestnania to zmenia.

Pandémia ochorenia COVID-19 mení celý vyspelý svet. Školstvo prinútila vstúpiť do historicky najrozsiahlejšej revolúcie v metóde vyučovania (prechod na úplnú digitalizáciu) a zamestnávateľov dotlačil k osvojeniu si konceptu práce na diaľku, práce z domu.

Takzvaný home office sa stal štandardom azda vo všetkých zamestnaniach, ktoré explicitne nevyžadujú prítomnosť zamestnanca na pracovisku, teda vo väčšine kancelárií.

Zamestnanci vo výrobe sú však na mieste výkonu svojho povolania nenahraditeľní, tí preto museli akceptovať bezpečnostné a hygienické opatrenia, ktoré mal povinnosť zabezpečiť práve zamestnávateľ.

Tieto zmeny sú súčasťou našich životov už rok a tí, ktorí dovtedy túžili po práci z domu, dnes vedia oceniť možnosť navštevovať kanceláriu a stretávať kolegov. Domáce prostredie obyčajne nie je na profesionálnu prácu prispôsobené.

Podľa štúdie profesora Stephena Böhma a jeho kolegov z University of St. Gallen digitalizácia práce (a snáď aj vzdelávania) zvyšuje emočné vyčerpanie asi o 15 percent. Preto sú dôležité kvalitné vzťahy medzi zamestnancami a manažérmi, pretože môžu skutočne znížiť emočné vyčerpanie až o 11 percent.

Práca z domu nie je pre každého. Pre kvalitu výkonu povolania je prostredie kľúčové a v domácich podmienkach sa zvyšuje emočné vypätie, môže viesť až k zdravotným problémom.

Veľké spoločnosti ako Siemens a Google idú príkladom v otvorenej komunikácii pre flexibilnú prácu, ktorú plánujú v budúcnosti urobiť trvalou.

Musíme však vedieť rozlišovať medzi súčasným „núteným“ výkonom práce vo vlastnej domácnosti a profesionálnym budúcim dlhodobým plánovaním.

„Počas pandémie mnohí zápasili s náhlou potrebou prispôsobiť sa domácej práci a zmenám každodenných návykov a rutín. (…) Jedna osoba to má ľahké; u iného sa rozvinú adaptačné poruchy. Patria sem poruchy spánku a strata koncentrácie. Môžu sa vyskytnúť s časovým oneskorením a vedú k vyhoreniu alebo dokonca k zmene osobnosti,“ uvádza na svojom blogu z Workplace Insights

Je celkom prirodzené, že ľudia aj v týchto časoch, keď je pracovné uplatnenie v budúcnosti neisté, zvažujú zmenu práce. Majú k tomu ako objektívne, tak aj subjektívne dôvody. Okrem mzdových podmienok, ktoré sa podľa celkom novej štúdie Securing the Future of Work zdajú nedostatočné až 49 percent zamestnancov, chcú zlepšiť vyváženie medzi pracovným a súkromným životom (41 percent).

Graf: Čo je najsilnejšou motiváciou pre zmenu kariéry v najbližších 12 mesiacoch podľa štúdie Securing the Future of Work (2021)

Nepochybne k tomu prispieva práve zmienený home office, pretože ten fakticky úplne stiera rozdiely medzi prácou a súkromím, lenže autor štúdie, Kaspersky, uvádza skôr opak: „Ľudia sa v rámci pandémie prirodzene tešia z toho, že trávia viac času doma s rodinou ako aj nad osobnými záujmami a záľubami. Zamestnanci sa týchto radostí pravdepodobne nebudú chcieť v budúcnosti vzdať.“

Tretina ľudí tiež túži po užitočnej a zmysluplnejšej práci (35 percent). Je možné, že udalosti roku 2020 umožnili zamestnancom prehodnotiť svoju súčasnú prácu a uvedomiť si hodnotu svojho času ako aj toho, ako ho chcú tráviť, dodáva Kaspersky.

 

Všetko sa mení, musíme mať realistické očakávania

Je celkom prirodzené, že ľudia neustále hľadajú nové spôsoby práce a nové priestory na vlastné uplatnenia. Pochopiteľne sa rozhodujú pre pre povolania a zamestnania, ktoré budú pre nich najlepšie, teda poskytnú im priestor na sebarealizáciu, zároveň dobré finančné ohodnotenie a primeranú pracovnú dobu.

Z tohto pohľadu je prirodzené, že až 35 percent respondentov v štúdii uvedenej vyššie túži zmeniť prácu aj dnes, keď je práca v blízkej budúcnosti veľmi neistá.

Je úlohou zamestnávateľov pripraviť pre zamestnancov taký pracovný ekosystém, v ktorom sa budú pracovníci cítiť komfortne, zmysluplne i korektne ohodnotení. Síce platí tvrdenie, že za každým odchádzajúcim zamestnancom stojí rad ďalších čakajúcich na zamestnanie, lenže v každom zdravom podniku je fluktuácia ľudí neželaný jav.

V dohľadnej budúcnosti sa však práca ako taká ešte zmení, a to nielen vďaka technológiám, ale aj vďaka prirodzenému pokroku. Tejto téme sme sa venovali v samostatnom rozsiahlom článku, ktorý vám rozhodne odporúčame prečítať ako ďalší náš príspevok:

Toto obdobie je zároveň podnetné na sebareflexiu a uvedomenie si, či je skutočne práca, ktorú robíme, hodnotná a perspektívna. Zamestnanie nemožno považovať za životnú istotu a domnievame sa, že to tak nebolo nikdy. Veď vždy boli ľudia prepúšťaní, či už kvôli osobným zlyhaniam, zlyhaniam manažmentu alebo vinou kríz.

Máme za to, že jedinou cestou, ktorá dá človeku istotu, je systematické budovanie vlastnej hodnoty a tiež diverzifikácia činností, ktoré jednotlivec robí. Práve rozdielnosť pracovných činností dáva človeku slobodu, pretože má väčšie istoty, že mu strata jedného príjmu nespôsobí tak vážne komplikácie ako pri strate full-time zamestnania. Samozrejme, nie je to cesta pre každého.

Aj tejto téme sme sa podrobne venovali v samostatnom článku:

 

Prečítajte si aj náš ďalší obsah, veríme, že ho oceníte:

Pokračujte na ďalší príspevok »Príbehy slávnych

From Zero to Hero – ako sa z ľudí na dne stali superboháči

  • Cesta k úspechu býva neraz tŕnistá. Presvedčili sa o tom aj mnohé slávne osobnosti, ktorých meno dnes pozná značná časť svetovej populácie.
  • Ako sa Ralph Lauren stal svetovou módnou ikonou? Je kľúčom k úspechu tvrdá práca, dobrý nápad a jasný cieľ, alebo ide len o dielo náhody? V skutočnosti je to kombinácia všetkých týchto faktorov.