Iné

Tu je zoznam 11 slov, ktoré budete často počuť a používať ešte v tomto roku

  • 18 augusta, 2022
  • 5 min read
Tu je zoznam 11 slov, ktoré budete často počuť a používať ešte v tomto roku

Ghosting

Tento termín pochádza zo slova ghost, čo v angličtine znamená duch. Ghosting predstavuje také správanie, keď človek preruší všetku komunikáciu so svojimi priateľmi alebo s osobou, s ktorou chodí, bez akéhokoľvek varovania alebo upozornenia. Ak sa váš priateľ vyhýba všetkým telefonátom, správam na sociálnych médiách aj stretnutiam na verejnosti, pravdepodobne vás ghostol.

Nielenže tento trend dokáže narobiť poriadný zmätok a smútok v našom osobnom životem, postupne môžeme sledovať, že takéto správanie sa stáva trendom aj pri pohovoroch do nového zamestnania. Namiesto toho, aby vám potenciálny zamestnávateľ poslal formálne odmietnutie alebo vysvetlenie, čo sa stalo, vás možno bude ignorovať. V nedávnej štúdii, ktorej sa zúčastnilo 1 500 pracovníkov z celého sveta, sa zistilo, že 75 % uchádzačov o zamestnanie bolo po pracovnom pohovore spoločnosťou odkopnutých bez vysvetlenia.

SWAG alebo Drip

Slangové slovo SWAG už je tu s nami istú dobu. No v priebehu času trocha zmenilo svoj význam. Tradične SWAG označoval Stuff We All Get (veci, ktoré všetci dostávame), teda propagačné produkty a darčeky. Neskôr začal označovať štýl alebo štýlového človeka. Avšak dnes sa už pre označenie pohodového, sexy alebo módneho štýlu používa termín drip.

Môžete sa stretnúť aj s pojmom drip check, čo je predvádzanie svojho outfitu.

Bumerangová generácia

Tom Kirkum, 23 rokov, Londýn: „Mám dobre platenú prácu, ale nemôžem si dovoliť londýnske nájomné. Bolo to fajn, keď som sa vrátil k mame a otcovi.“

Bumerangové deti je pojem, ktorý sa používa na opis fenoménu, keď sa dospelé dieťa po období samostatného života vráti domov k rodičom z ekonomických dôvodov. Podľa analýzy amerického úradu pre sčítanie ľudu Pew Research Center žilo v roku 2016 iba 15 % mladých dospelých v dome svojich rodičov. V roku 2020 tento počet vyskočil na 52 % mladých dospelých žijúcich s rodičmi na základe rovnakej analýzy. 

Inzercia

Príčinou tohoto prudkého nárastu je zhoršujúca sa ekonomická a hospodárska situácia zapríčinená aj pandémiou Covidu 19.

Frugalizmus a FIRE

Tento termín pochádza z latinského slova frugalis, čo znamená cnostný. Stúpenci tejto filozofie sa usilujú o čo najskoršiu finančnú nezávislosť. Na tento účel si odkladajú veľkú časť svojich príjmov. Tento koncept vznikol z amerického hnutia FIRE (finančná nezávislosť, skorý odchod do dôchodku). Táto myšlienka vznikla v USA v roku 2007. V dôsledku vtedajšej finančnej krízy boli ľudia nútení výrazne obmedziť svoje výdavky a naučiť sa vystačiť s menším množstvom peňazí.

Gender Fluid

Gender Fluid je osoba s premenlivým pohlavím alebo s rodovo nekonformným pohlavím.

Gender Fluid sa stáva mainstreamom v módnom priemysle

GOAT

„ Čo majú spoločné Meryl Streepová a Tom Brady? Internetoví používatelia ich oboch nazývajú “GOAT“.“ Lifestyle Asia 2022

GOAT je skratka pre Greatest of All Time (najväčší zo všetkých čias). Tento výraz sa objavil v 90. rokoch, ale v poslednom čase sa viac rozšíril vďaka sociálnym sieťam. Treba si však dať pozor, kedy a ako ho použijete. Goat tiež označuje v angličtine kozu.

Infodemic

Infodémia je aktuálna a spôsobuje zmätok. Vznikla vďaka internetu a sociálnym médiam. Infodémia doslova označuje príliš veľa informácií vrátane nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií v digitálnom ale aj vo fyzickom svete.

Metaverse

Metaverse je virtuálny svet, ktorý napodobňuje aspekty fyzického sveta pomocou technológií, ako sú virtuálna realita (VR), rozšírená realita (AR), umelá inteligencia, sociálne médiá a digitálna mena.

Digitálna móda: Čo budeme nosiť v metaverse?

MYS

Mys je švédskym ekvivalentom hygge.

  • Fredagsmys: pohodový piatkový večer. Medzi základné stavebné kamene úspešného fredagsmysu patrí pohodlné oblečenie, náladové osvetlenie, dobrá spoločnosť, obľúbené poctivé jedlá a v pozadí pustený nevkusný televízny program.
  • Julmys, glöggmys: vianočná pohoda, pohoda pri varenom víne.
  • Frukostmys: dlhé a uvoľnené raňajky, bez náhlenia sa za dennými aktivitami.
  • Helgmys: víkendová pohoda.
  • Tjejmys: špecifický druh mys, ktorý si vyhradíte na dievčenskú noc vonku alebo vnútri, pokiaľ možno s množstvom jedla a pitia.
  • Vuxenmys: pohoda pre dospelých (sex).

WEB3

Známy aj ako Web 3.0 je myšlienka novej iterácie World Wide Webu (www), ktorá zahŕňa koncepty ako decentralizácia, technológie blockchain a ekonomika založená na tokenoch.

Decentralizácia v tomto prípade znamená, že namiesto toho, aby spotrebitelia pristupovali k internetu prostredníctvom služieb sprostredkovaných spoločnosťami ako Google, Apple alebo Facebook, si budú jednotlivci sami spravovať časti internetu.

Black out

Black out je čas, keď musia byť podľa zákona všetky svetlá vypnuté, alebo keď nie je svetlo alebo energia z dôvodu výpadku elektrickej energie.

 

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings