Lifestyle Zdravie

Hravosť nie je výsadou tých najmenších. Naučte sa využiť ju v osobnom aj pracovnom živote

  • 18 augusta, 2022
  • 5 min read
Hravosť nie je výsadou tých najmenších. Naučte sa využiť ju v osobnom aj pracovnom živote

Aj keď to počujete z každej strany, dospelosť neznamená, že sa musíte celý život hnať iba za prácou. Zistite, ako môže hravosť zlepšiť vaše vzťahy, prácu a duševnú pohodu.

Nikdy nie je neskoro začať nazerať na svet inak

Hektický spôsob života je pre nás častokrát jedinou možnosťou, ako si zabezpečiť finančnú istotu. Dni určené na oddych a zábavu pokryje pár dní dovolenky, potom nastupujeme do rovnakého zabehnutého vlaku. Keď si vyhradíme nejaký voľný čas, je pravdepodobnejšie, že sme pohltení prezeraním sociálnych sietí alebo pozeraním televízie. Kedy nastal prechod od detskej zábavy k serióznym činnostiam, to nemusíme tušiť ani my sami. Hravosť však nie je výlučne detskou záležitosťou. Môže byť dôležitým zdrojom relaxu a stimulácie aj pre dospelých.

Ak niekoho nazveme večným dieťaťom, zvyčajne to nie je lichôtka. Zabudnutá spontánnosť, ktorú vekom potláčame však nemusí byť na škodu. Deti sú vo všeobecnejšie hravejšie a úprimnejšie, nestarajú sa o reakcie iných ľudí. Svoje „vnútorné dieťa“ môžete získať späť tak, že si dovolíte vybočiť zo stereotypu.

Výhody pre zdravie

Zmena samozrejme neprichádza zo dňa na deň. Keď už nie ste vo veku škôlkara, pestovanie hravosti si vyžaduje svoje pravidlá. „Dospelácky“ prístup je nepochybne definovaný potrebou naplánovať si celý priebeh dňa. Postupne si vytvárajte čas na aktivitu, ktorá sa vymyká tomu, na čo ste zvyknutí. Budovanie spontánnosti má svoj čas. Zmyslom nie je len zábava, ale aj jej sprievodné výhody. Keď sa bavíte, telo to berie ako signál na uvoľňovanie endorfínov. Prirodzené chemické látky v tele podporujú celkový pocit pohody a môžu dokonca dočasne zmierniť bolesť.

Či už ide o aktívnu alebo pasívnu činnosť, nebojte sa spontánnosti. zdroj: pexels.com

Za zvýšený prídel novej činnosti sa vám takisto poďakuje váš mozog. Hranie šachu, plnenie hádaniek alebo vykonávanie iných voľnočasových aktivít, to všetko je pre mozog výzvou. Mentálny tréning pomáha predchádzať problémom s pamäťou a zlepšuje ďalšie kognitívne funkcie.

Deti sa najefektívnejšie učia interaktívnou formou. dôležité pravidlo platí aj pre dospelých. Novú úlohu si osvojíte lepšie, keď vás bude baviť. Hra stimuluje predstavivosť, pomáha prispôsobiť sa rôznym situáciám a riešiť problémy. Prevládajúci pocit vnútornej mladosti dodáva energiu, o ktorú prichádzame pri monotónnych činnostiach.

Posilnite svoje vzťahy

Detské hry čerpajú z princípov verbálnej a neverbálnej komunikácie, nastavovania hraníc a tímovej spolupráce. Rozvíjanie hravej povahy vám môže pomôcť uvoľniť sa, nájsť si nových priateľov a nadviazať nové obchodné partnerstvá. Môžete teda túto vlastnosť rozvíjať sami, no ovplyvní vaše sociálne interakcie. Hravosť vám v dospelosti pomáha prelomiť bariéry a zlepšiť vzťahy s ostatnými.

Humor je pri budovaní nových vzťahov účinným nástrojom na zaujatie toho druhého. Počiatočná povznesenosť slúži na prekonanie akéhokoľvek nedorozumenia, ktoré vznikne počas procesu zoznamovania sa. Flirtovanie je ukážkovým príkladom toho, ako sa hravosť využíva v dospelosti. V dlhodobých vzťahoch musíte nájsť rovnováhu, aby sa z nej nestala ľahkomyseľnosť. Ak sa vám to podarí, dokážete prekonať rokmi nahromadené drobné nedorozumenia.

Inzercia

Zabráňte vyhoreniu

Úspech v práci sa nemeria len časom stráveným vo firme. Záleží aj na kvalite práce. Výkon, ktorý podáte, sa odvíja od nastavenia vašej mysle. Mnoho spoločností využíva spojenie medzi produktivitou a príjemným pracovným prostredím. Kreativitu podniky podporujú rôznymi výhodami pre zamestnancov. Hodiny umenia alebo jogy, firemné večierky, stolný futbal či ping pong. Pri týchto aktivitách sa opakujú vzory, ktoré sa učíme už ako deti. Vyššia spokojnosť s prácou vedie k lepšej morálke a celkovým pozitívnym vzťahom na pracovisku.

hravosť
Väčšinou hľadáme odpoveď na otázku „Čo by sme poradili svojmu mladšiemu ja.“ Na druhú stranu, akú radu by vám dala vaša detská verzia? zdroj: unsplash.com

Pri pocite bezstarostnosti zapojíte kreatívnu stránku svojho mozgu a umlčíte psychologickú bariéru, ktorá cenzuruje vaše myšlienky a nápady. To vám často môže pomôcť vidieť problém v novom svetle a vymyslieť nové, kreatívne riešenia. Nebojte sa preto ukázať svoju detskú stránku. Bude to pre vás únik z reality a zároveň spôsob, ako nepodľahnúť tlaku každodenných povinností.

Zdroje: www.bigthink.com, www.helpguide.com

Zdroj titulnej fotografie: www.pexels.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings