Ľudia Svet

Slávne osobnosti so smrteľnými diagnózami

  • 25 februára, 2022
  • 5 min read
Slávne osobnosti so smrteľnými diagnózami

Choroby sa nevyhýbali ani slávnym. Niektorí dokázali viesť úspešné životy a kariéry aj napriek ním, niektorí možno aj práve vďaka ním.

Spoznajte príbehy slávnych historických postáv, ktoré trpeli rôznymi psychickými a fyzickými ochoreniami.

 

Julius Caesar – epilepsia alebo mini-mŕtvice

Dôkazy o tom, že slávny rímsky generál a diktátor trpel zlým zdravím, sa nachádzajú v spisoch niekoľkých starovekých historikov.

Kronikár Plutarchos opísal Caesara ako postihnutého „nevoľnosťou v hlave“ a poznamenáva, že raz upadol do záchvatu, v ktorom sa „jeho telo triaslo a niektoré papiere, ktoré držal, mu vypadli z rúk“.

Suetonius napísal, že Caesara postihla podobná choroba pri dvoch rôznych príležitostiach počas jeho vojenských kampaní. Plutarch aj Suetonius naznačujú, že Caesarove symptómy boli spôsobené epilepsiou, chronickou neurologickou poruchou, ktorá bola dobre známa staroveku.

Rimania túto chorobu nazývali rôznymi názvami vrátane „morbus caducus“ („pádová choroba“) a v tom čase sa všeobecne verilo, že jej obetí sa dotýkali bohovia. Zatiaľ čo Caesarove symptómy – závraty, depresia, záchvaty – sa tradične pripisujú epilepsii, novšia štúdia z roku 2015 tvrdila, že v skutočnosti mohol trpieť radom prechodných ischemických záchvatov alebo malých mozgových príhod.

Inzercia

 

Michelangelo. Zdroj: history.com

Michelangelo – artritída

Umelec Michelangelo Buonarroti len pár dní pred svojou smrťou vo veku 88 rokov stále pracoval na sochách a architektonických projektoch, a  dokázal to aj napriek tomu, že mal ruky posiate artritídou.

Diagnóza pochádza od skupiny lekárskych výskumníkov, ktorí analyzovali portréty renesančného majstra z rôznych období jeho života. Na rozdiel od skorých malieb, portréty dokončené, keď mal medzi 60 a 65 rokmi, zobrazujú jeho ľavú ruku ako ochabnutú a zdeformovanú – symptóm degeneratívneho ochorenia kĺbov, osteoartritída.

Tím našiel ďalšie dôkazy o chorobe v osobnej korešpondencii, v ktorej sa starší umelec sťažuje na „dnu“ a poznamenáva, že nebol schopný odpovedať na list, „pretože moja ruka odmietla písať“. Michelangelov stav možno urýchlili desaťročia maľovania, no výskumníci tiež poznamenávajú, že jeho odhodlanie usilovne pracovať mu mohlo pomôcť udržať si realtívne dobrý stav svojich rúk až do konca svojho života.

 

Abraham Lincoln. Zdroj: salon.com

Abraham Lincoln — Depresia

Abrahama Lincolna väčšinu svojho života sužoval pocit pochmúrnosti a zúfalstva, ktorý nazval „hypo“. V mladosti často hovoril o samovražde a raz svojmu známemu povedal, že nikdy nenosil vreckový nožík zo strachu, aby si neublížil.

Lincoln riešil svoje zriedkavé zlyhania humorom, no jeho premenlivé nálady neskôr pokračovali aj počas jeho pôsobenia v Bielom dome, keď čelil stresu z občianskej vojny a predčasnej smrti svojho 11-ročného syna Willieho.

Jeho priateľ Henry Whitney poznamenal, že „žiadny prvok charakteru pána Lincolna nebol taký výrazný, zjavný a zakorenený ako jeho tajomná a hlboká melanchólia.“

Závažnosť Lincolnovho „hypo“ zostáva dodnes medzi historikmi predmetom sporu, no mnohí veria, že mohol trpieť klinickou depresiou.

 

Samuel Johnson. Zdroj: wikipedia.sk

Samuel Johnson—Touretteov syndróm

Samuel Johnson je autor z 18. storočia známy tým, že písal vtipné eseje a zostavil jeden z prvých komplexných anglických slovníkov. Mnohí vedci z oblasti medicíny ho považujú aj za ranú prípadovú štúdiu Tourettovho syndrómu.

Známi si počas svojho života všimli, že spisovateľ prejavoval druhy mimovoľných verbálnych a fyzických tikov spojených s neurologickou poruchou, vrátane opakovaného potriasania hlavou a šúchania si ľavého kolena dlaňou. Johnson bol tiež známy tým, že prejavoval nutkavé správanie, ako napríklad počítanie krokov a dotýkanie sa každého svetelného stĺpu, ktorý minul na ulici.

Napriek tomu, že bol jedným z najtalentovanejších a najuznávanejších autorov svojej doby, jeho symptómy občas viedli k verejnému posmechu.

 

Jane Austen. Zdroj: crimereads.com

Jane Austen – Addisonova choroba

V roku 1816 autorka takých obľúbených románov ako „Emma“ a „Pýcha a predsudok“ trpela množstvom záhadných chorôb vrátane vyčerpania, bolesti chrbta, zmeny farby kože, „žlčových záchvatov“ a horúčky.

Zomrela vo veku 41 rokov a o jej chorobe sa odvtedy veľa špekulovalo, pričom najčastejšou diagnózou bolo, že trpela Addisonovou chorobou, poruchou nadobličiek. Táto diagnóza bola medicíne známa až niekoľko rokov po jej smrti.

Hoci je jej nástup pomalý, je známe, že porucha spôsobuje zmeny farby kože v jej neskorých štádiách, čo môže vysvetliť tvrdenia Austenovej, že jej pleť sa zmenila na „nesprávnu farbu“. Iní vedci tvrdia, že symptómy spisovateľky sa objavovali príliš sporadicky na Addisonovu chorobu, a namiesto toho tvrdia, že mohla trpieť tuberkulózou, lymfómom alebo dokonca otravou arzénom.

 

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings