Cestovanie

TOP najjedovatejšie hady sveta

  • 25 februára, 2022
  • 6 min read
TOP najjedovatejšie hady sveta

Len málo zvierat vyvoláva v ľuďoch toľko strachu ako hady.

Aj keď šanca, že narazíte na jedovatého hada, ktorý vás uhryzne a zomriete na toxín vstreknutý do tela, je minimálna v porovnaní so smrťou na rakovinu, srdcové choroby alebo automobilovú nehodu, tento zdanlivo neopodstatnený strach zostáva pre mnohých ľudí veľmi aktuálny.

Hady, ktoré sú tu opísané, žijú predovšetkým v tropických oblastiach, ale niektoré môžu žiť vo výskumných centrách a zoologických záhradách vo vašej blízkosti.

 

INZERCIA
Nezvyčajný moment, dve mamby čierne „kamarátky“. Zdroj: africahunting.com

Mamba čierna

(Dendroaspis polylepis)

 

INZERCIA

Čierna alebo čiernoústa mamba (Dendroaspis polylepis) obýva skalnatú savanu a často sa s ňou možno stretnúť na zemi, kde obľubuje termitištia.

Napriek názvu sú tieto hady zriedka čierne. Namiesto toho sú olivové, hnedo-sivé alebo khaki, a ich názov je odvodený od sčerneného vnútra úst. Mamba čierna je obávaná, pretože je veľká, rýchla a má mimoriadne silný jed, ktorý zabíja väčšinu ľudských obetí. Po uhryznutí môže človek zomrieť do 30 minút, pretože jed paralyzuje telo obete.

Inzercia
Mamba čierna, ktorá sa živí svojou korisťou. Zdroj: worldatlas.com

Väčšina nedorastá do dĺžky viac ako 3 metre, ale boli hlásené zriedkavé prípady týchto hadov, ktoré merali až 5 metrov!

Na rozdiel od mnohých hadov, keď mamba čierna vychádza z vajíčka, jej tesáky sú plne funkčné. Tieto hady sa môžu pohybovať rýchlosťou až 20 kilometrov za hodinu, a keď sa ponáhľajú, udržia asi 33 % tela zdvihnutých nad zemou!

 

Boomslang. Zdroj: en.wikipedia.org

Boomslang

(Dispholidus typus)

 

Boomslang je jedovatý had pochádzajúci zo subsaharskej Afriky, ktorý meria až 1,6 metra a má jedinečný vzhľad s príliš veľkými očami vo vajcovitej hlave a svetlozeleným vzorovaným telom. Jeho meno znamená v afrikánčine „stromový had“ – loví napodobňovaním konára, pričom prednú časť svojho tela nehybne naťahuje zo stromu.

Má veľmi silný jed, ktorý znemožňuje zrážanie krvi a vedie k vnútornému a vonkajšiemu krvácaniu, ktoré zabíja obeť. Jed je dodávaný cez veľké tesáky umiestnené v zadnej časti čeľuste, ktoré sa pri uhryznutí môžu otvoriť na 170°.

Boomslang je plachý had, ktorý pri ohrození nafúkne krk na dvojnásobok svojej veľkosti a odhalí pestrofarebnú chlopňu kože medzi šupinami. Smrť po uhryznutí boomslangom môže byť hrozná. Obete trpia rozsiahlym krvácaním do svalov a mozgu a navyše krv začne presakovať z každého možného východu, vrátane ďasien a nosných dierok, a dokonca aj tých najmenších rezných rán. Krv začne prechádzať cez telo prostredníctvom stolice, moču, slín a zvratkov obete až do smrti. Našťastie existuje protijed, ak ho obeť dostane včas.

 

Najdlhší jedovatý had na svete

Kobra kráľovská

(Ophiophagus hannah)

 

Kobra kráľovská je najdlhším jedovatým hadom na svete, dorastá do dĺžky až 5,5 metra. Tento druh žije najmä v zalesnených oblastiach Ázie – od Indie cez juhovýchodnú Áziu až po Filipíny a Indonéziu.

S 50% úmrtnosťou na neošetrené ľudské uhryznutie je kobra kráľovská vrcholovým predátorom, ktorý si zaslúži byť vysoko na zozname jedovatých hadov. Jej uhryznutie prináša obrovské množstvo neurotoxínov vyvolávajúcich paralýzu.

Nárok na slávu nemá ani tak kvôli sile jej jedu, ale o niečo podstatnejšie je množstvo vstreknuté obetiam: každé uhryznutie dodá asi 7 mililitrov jedu a had má tendenciu rýchlo zaútočiť tromi alebo štyrmi uhryznutiami. Dokonca aj jediné uhryznutie môže zabiť človeka za 15 minút a dospelého slona len za pár hodín!

Pôsobivý zrak jej umožňuje zbadať pohybujúcu sa osobu na vzdialenosť takmer 100 metrov. Keď je kráľovská kobra ohrozená, použije špeciálne rebrá a svaly na krku, aby otvorila svoju „kapucu“ alebo kožu okolo hlavy – tieto hady môžu tiež zdvihnúť zo zeme asi tretinu dĺžky svojho tela.

 

Východný hnedý had. Zdroj: flickr.com

Východný hnedý had

(Pseudonaja textilis)

 

Je považovaný za druhého najjedovatejšieho suchozemského hada na svete, a je zodpovedný za približne 60 % úmrtí na uhryznutie hadom v Austrálii.

Hlavné účinky jedu ovplyvňujú obehový systém, čo vedie ku krvácaniu, kardiovaskulárnemu kolapsu a zástave srdca.

O tomto hadovi a ďalších hadoch, ktoré patria k najjedovatejším a najnebezpečnejším na svete sa dočítate viac v mojom článku „Prečo je Austrália najsmrteľnejší kontinent?“ TU.

 

 

Had s najsmrteľnejším jedom na svete

Vnútrozemský Taipan

(Oxyuranus microlepidotus)

 

Uhryznutie vnútrozemského taipana vhodne nazývaného aj divoký had – prináša skutočnú čarodejnícku várku toxínov. Jed pozostáva z taipoxínu, komplexnej zmesi neurotoxínov, prokoagulantov a myotoxínov, ktoré paralyzujú svaly, bránia dýchaniu, spôsobujú krvácanie v cievach a tkanivách a poškodzujú svaly.

Jeho uhryznutie je smrteľné vo viac ako 80% neliečených prípadov a môže zabiť človeka za menej ako hodinu. Vnútrozemský taipan je bezpochyby najnebezpečnejším hadom pre ľudí a možno ho považovať za najsmrteľnejšie zviera na planéte.

 

Barba Amarilla. Zdroj: flickr.com

Barba Amarilla

(Bothrops atrox)

 

Tieto stredoamerické a juhoamerické hady sa po španielsky označujú ako „žltá brada“ a vyznačujú sa sploštenými hlavami. Samice, ktoré dorastajú do dĺžky 1,8 metra, sú z tohto druhu tie hrubšie a dlhšie, s väčšími hlavami a väčšími tesákmi.

Barba amarillas sú podráždené a rýchle hady, ktoré majú povesť, že sú nepredvídateľné a útočné. Ich jed je nekrotizujúci, mimoriadne bolestivý a často smrteľný. V kombinácií so schopnosťou premietať sa vzduchom takmer dva metre a hrýzť s hlavou vysoko nad zemou, je ľahké pochopiť, prečo je barba amarilla jedným z najsmrteľnejších jedovatých hadov.

Sú zodpovedné za približne polovicu všetkých otráv jedom hadím uštipnutím v Strednej Amerike. Samica barba amarilla môže naraz porodiť až 90 potomkov!

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings