Kultúra

Mystérium avantgardy

 • 18 októbra, 2022
 • 4 min read
Mystérium avantgardy

Avantgarda je zodpovedná za vznik niektorých z najslávnejších malieb a sôch v histórii. Viete však charakterizovať avantgardné umenie?

INZERCIA

Z kade sa tu vzal termín „avantgarda“?

Pôvodne toto označenie používala francúzska armáda, ktorá ním označovala malú skupinu vojakov, ktorá vykonávala prieskum pred hlavnou armádou. V priebehu 19. storočia sa začal termín avantgarda používať pre ľavicových socialistických mysliteľov a ich výzvy na politické reformy. Tento termín prvýkrát použil na umenie vplyvný francúzsky socialista Henri de Saint-Simon. Vo svojom texte z roku 1825 zaradil umelcov spolu s vedcami a priemyselníkmi medzi vodcov spoločnosti, ktorí by mali viesť ľudí vpred. Odvtedy sa termín avantgarda pravidelne používal pre umelcov.

Status Quo – nič pre avantgardných umelcov

Avantgarda sa snaží posúvať hranice toho, čo sa považuje za normu alebo status quo. Avantgarda okrem búrania hraníc v kultúre, presadzuje aj radikálne sociálne reformy. V krátkosti by sme mohli povedať, že pojem avantgarda sa vzťahuje predovšetkým na umelcov, spisovateľov, skladateľov a mysliteľov, ktorých tvorba je v protiklade k hlavným kultúrnym hodnotám a často má ostrý sociálny alebo politický rozmer.

K avantgardnému hnutiu sa hlásilo a stále hlási mnoho umelcov, od dadaistov až po postmodernistov.

 

Odkiaľ a kam?

Za začiatok avantgardného umenia možno považovať 50. roky 19. storočia, keď sa objavil realizmus Gustava Courbeta, ktorý bol silne ovplyvnený myšlienkami raného socializmu. Koncepcia avantgardného umenia úzko súvisí s francúzskou revolúciou v roku 1848. Toto osemnásťročné obdobie, medzi rokmi 1830 až 1848, bolo poznačené politickými nepokojmi. V roku 1848 sa rôzne vzbury a rebélie vyskytovali v celej Európe, od Škandinávie cez Taliansko až po Nemecko a Maďarsko. Medzi ich príčiny patril rozsiahly hladomor a chudoba, nerovnosť industrializácie a sily reštriktívnej vlády.

Revolúcie z roku 1848 sa nazývajú aj Jar národov, čo odráža demokratický impulz tohto hnutia.

Rôzne umelecké hnutia

Rôzne avantgardné hnutia majú svoje charakteristiky. Napríklad kubizmus sa zameriaval najmä na formy. Futurizmus a surrealizmus mali svoj silný sociálny program.

Najznámejšie hnutia avantgardy sú:

 • expresionizmus,
 • konceptuálne umenie,
 • konštruktivizmus,
 • kubizmus,
 • dadaizmus,
 • futurizmus,
 • impresionizmus,
 • pop art,
 • primitivizmus,
 • surrealizmus,
 • symbolizmus.

„Hoci sa termín avantgarda pôvodne používal na inovatívne prístupy k umeleckej tvorbe v 19. a na začiatku 20. storočia, je použiteľný pre každé umenie, ktoré posúva hranice myšlienok a tvorivosti, dodnes sa používa na označenie umenia, ktoré je radikálne alebo odráža originalitu vízie.“ Tate UK

@bonesascollateral8

Avant-garde ! I’ve come to the conclusion that there are no rules as long as its radical?? #avantgarde #fashiontiktok #yohjiyamamoto #vivianwestwood

♬ original sound – Jané

Ženy avantgardy

„Ženské hnutie v umení možno označiť za avantgardu, pretože jeho protagonistky sa jednotne usilujú o zmenu existujúceho spoločenského poriadku vo svete umenia.“ Lawrence Alloway

V deväťdesiatych rokoch bolo feministické umenie sedemdesiatych rokov predmetom príležitostných posmeškov. Až neskôr sa začal uznávať jeho umeleckohistorický význam. V roku 2007 sa uskutočnila výstava WACK! Art and Feminist Revolution, ktorá predstavila diela 120 medzinárodných umelkýň, a tak predstavovala prvú komplexnú výstavu zameranú na umenie a feminizmu.

Aké bolo feministické umenie 70. rokov?

Feministické umelkyne v Európe a v Severnej a Južnej Amerike sa zameriavali na konkrétne témy, odsúdenie situácie žien v rodinnom, spoločenskom a politickom kontexte, vlastné sebaprezentácie žien a oslobodenie ženských tiel od estetickej idealizácie. Na svoju prezentáciu využívali predovšetkým nové médiá, akým boli fotografie, film, inštalácie a performancie. V tom čase, tieto média neboli ešte všeobecne uznávané ako skutočné formy umenia, a tak umožnili umelkyniam vyjadriť svoj názor nezávisle od umeleckohistorickej tradície riadenej mužmi.

 

 

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings