Ekonomika a Biznis

Jedna kríza strieda druhú. Zemi dochádza piesok. Je čas na paniku?

 • 17 októbra, 2022
 • 5 min read
Jedna kríza strieda druhú. Zemi dochádza piesok. Je čas na paniku?
        • Piesok je po vode druhým najpoužívanejším zdrojom
        • Svet ročne spotrebuje 50 miliárd metrických ton piesku
        • Piesok je kľúčovou zložkou pri výrobe betónu a skla

 

Na začiatku roka svet zaskočila energetická kríza. K nej sa pridala potravinová a aby toho nebolo málo, teraz čelíme piesočnej. Neustále rastúci dopyt zapríčinil, že sa z piesku stala nedostatková komodita. Tento prírodný zdroj je mnohými podceňovaný, napriek tomu, že sa nachádza všade vôkol nás. Bežne sa používa v počítačových mikročipoch, v stavebníctve, v kozmetike, v priemysle a podobne.

Súčasná ponuka však nedokázala držať krok s rýchlosťou globálnej urbanizácie. Teraz sa hodnota piesku blíži k cene desať dolárov za tonu, zatiaľ čo pred 31 rokmi sa držala na úrovni štyroch dolárov za tonu. Prakticky celá naša spoločnosť je postavená na piesku. Ide o druhú najspotrebovanejšiu surovinu. Prvou je voda.

 

INZERCIA

Je čas na paniku?

 

Odborníci varujú, že hoci sa globálne zásoby môžu zdať nekonečné, v skutočnosti ich vyčerpávame rýchlejšie, ako sa stihnú doplniť.

INZERCIA

Piesok sa nachádza takmer v každej krajine, pokrýva púšte a lemuje pobrežia po celom svete. To však neznamená, že všetok piesok je užitočný. Ten, ktorý sa nachádza v púšti nie je vhodný ako stavebný materiál, pretože bol erodovaný vetrom. Zrnká piesku sú v dôsledku vetru hladké a horšie sa spájajú.

Piesok je zdanlivo všade – pod našimi nohami, v stenách nášho domu, v počítačoch, na displeji telefónu. Piesok živí materiály, ktoré budujú rastúci svet. Ilustračná fotografia

„Priemyselný“ piesok sa získava zväčša z morského dna, pobrežia, lomov a koryt riek po celom svete. Je však nepravdepodobné, že vyčerpáme piesok v globálnom meradle. Ťažba piesku sa za posledné dve desaťročia strojnásobila, pričom dopyt v roku 2019 dosiahol 50 miliárd ton ročne, podľa najnovšej správy Programu OSN pre životné prostredie (UNEP).

Inzercia

 

Piesočné podsvetie

Ako rastie rozvojový svet, rastie aj obchod s pieskom. V súčasnosti nie je možné presne sledovať globálne využitie piesku. Teda pieskový svet je neregulovaný.

Nelegálna ťažba nie je žiadnym tajomstvom, keďže dopyt stavebného priemyslu po piesku neustále rastie. V niektorých krajinách ovládli obchod s pieskom organizované zločinecké skupiny známe ako pieskové mafie. Oni v zásade fungujú na princípe zastrašovania a presadzovania násilia v momente, keď sa niekto postaví proti ich deštruktívnym ťažobným praktikám. Piesočná mafia pôsobí najmä v krajinách ako je Kambodža, Vietnam, Keňa a Sierra Leone. Totižto ťažba piesku má negatívny vplyv na pôdu, sladkovodné a pobrežné ekosystémy. Práve Čína a India sú na prvom mieste v zozname krajín, kde ťažba piesku nepriaznivo ovplyvňuje rieky, jazerá a pobrežia.

Neudržateľná ťažba piesku neovplyvňuje len životné prostredie, ale môže mať aj ďalekosiahle sociálne dôsledky. Ilustračná fotografia

OSN varuje, že okrem toho, že ťažba piesku negatívne ovplyvňuje životné prostredie, tak môže ohroziť aj rozvoj miestneho cestovného ruchu.

 

Bohaté krajiny si priplatia

Vysoké budovy Dubaja sú postavené z piesku, ktorý doviezli až z Austrálie. Mrakodrapy si totiž vyžadujú mimoriadne kvalitný materiál. Aj napriek piesočnej kríze budú krajiny s vysokými príjmami pokračovať v používaní vysokokvalitných materiálov zo zahraničia. Horší scenár nastáva pri chudobnejších štátoch. Ak nemajú dostatok finančných prostriedkov na kvalitný piesok, tak začnú využívať nekvalitné materiály. Pochopiteľne v takejto stavbe dochádza k zvýšeniu rizika zrútenia stavby. Vhodným príkladom stavebného zlyhania v dôsledku využívania lacných materiálov je Haiti, Nigéria, Maroko, Thajsko, Južná Afrika či Taliansko.

 

Existujú nejaké alternatívy piesku?

Keďže sme sa prekopali až do krízy, tak jednou z možných otázok je, či vôbec existujú nejaké náhrady piesku. Pričom nutno podotknúť, že piesok je veľmi lacná komodita. Samozrejme, je nevyhnutné začať s recykláciou materiálov a stavieb. Ak chceme, aby aj ďalšie generácie mali dostatok piesku, tak kompetentní budú musieť zaviesť reguláciu (monitorovací program). Účinným opatrením v boji proti piesočnej kríze je predĺženie životnosti budov a opätovnému používaniu betónu. Piesok možno umelo vyrábať drvením hornín alebo recykláciou stavebného a demolačného odpadu (betón). Drvená hornina je už v súčasnosti hlavným zdrojom kameniva v Spojených štátoch, Európe a Číne.

About Author

Lola Varini

Nasledujúci príspevok

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings