Ľudia

Picasso a zaujímavé fakty z jeho života

  • 22 júla, 2021
  • 5 min read
Picasso a zaujímavé fakty z jeho života
Picasso-guernica
Picassova Guernica (Foto: Unsplash.com)

 

Pablo Picasso bol španielsky maliar, sochár, grafik, keramik a scénický výtvarník. Bol považovaný za jedného z najväčších a najvplyvnejších umelcov 20. storočia. Spolu s francúzom Georgesom Braquom  sú považovaní za zakladateľov kubizmu.

 

Skorý život Picassa

Picasso sa narodil v španielskej Malage v roku 1881.

INZERCIA

Jeho otec bol maliar a učiteľ umenia a začal malého Pabla priúčať umeniu. Ten už vo veľmi mladom veku začal prejavovať úžasný talent pre kreslenie. V 13 rokoch jeho zručnosť prekonala úroveň jeho otca. Picasso čoskoro stratil všetku túžbu venovať sa akejkoľvek práci v škole a namiesto toho sa rozhodol stráviť školské dni čmáranín do svojho zošita.

Keď mal Picasso 14 rokov, presťahovala sa jeho rodina do španielskej Barcelony, kde sa rýchlo prihlásil na prestížnu mestskú školu výtvarných umení. Aj keď škola zvyčajne prijímala už starších študentov, Picassova prijímacia skúška bola taká mimoriadna, že mu bola udelená výnimka a bol prijatý.

INZERCIA

V roku 1897 sa mladý Picasso presťahoval do Madridu, aby sa zapísal na Kráľovskú akadémiu San Fernando. Ako v predošlých školách, aj tu ho frustrovalo jednotvárne zameranie školy na klasické predmety. Začal vynechávať školské hodiny. Túlal sa po meste, pozoroval mestský ruch, bezdomovcov a prostitútky. Nakoniec sa presťahoval späť do Barcelony.

Inšpirovaný anarchistami a radikálmi, s ktorými sa stretol v Barcelone, urobil Picasso rozhodujúci krok. Nadobro sa odpútal od klasických metód umenia a zasvätil svoj život celoživotnému experimentovaniu.

Inzercia

 

Zaujímavé fakty

  • Jeho celé meno má 23 slov: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso.

 

  • Keď sa Picasso narodil, zdravotné sestry si mysleli, že je mŕtvy. Bol ponechaný na stolíku, zatiaľ čo zdravotnícky personál sa staral o jeho matku po komplikovanom pôrode.

 

  • Hovorí sa, že Picassove prvé slovo bolo „lapiz“, čo v preklade znamená ceruzka.

Picassova tvorba

Picasso sa celý život snažil experimentovať a inovovať. Bol veľmi produktívnym maliarom a jeho celoživotné dielo sa javí ako zmes viacerých umeleckých štýlov. Umeleckí kritici a historici zvyčajne rozdeľujú Picassovu kariéru do samostatných období.

 

Modré obdobie

Prvé obdobie trvalo od roku 1901 do roku 1904 a nazýva sa „modré obdobie“ podľa farby, ktorá v týchto rokoch dominovala takmer na všetkých jeho obrazoch.

Na prelome 20. storočia sa Picasso presťahoval do Paríža, ktorý bol vtedy centrom európskeho umenia.  Tu si otvoril vlastné štúdio. Bol osamelý a hlboko deprimovaný po smrti svojho blízkeho priateľa. V tomto období maľoval scény chudoby, izolácie a utrpenia, takmer výlučne v odtieňoch modrej a zelenej.

 

Ružové obdobie

Do roku 1905 Picasso do veľkej miery prekonal svoju depresiu. Picassova lepšia nálada sa prejavila hlavne zavedením teplejších farieb, béžovej, ružovej a červenej. V tomto období bol takisto šialene zamilovaný do modelky Fernande Olivier.

 

Kubizmus

Pre kubizmus boli typické rozložené a znovu zostavené obrazy. Skladali sa z geometrických tvarov a zobrazovali rôzne uhly pohľadu zostavené v jednej rovine.

 

Klasické obdobie

Picassove diela medzi rokmi 1918 a 1927 sú kategorizované ako súčasť jeho „klasického obdobia“. Počas tohto obdobia maloval najviac realisticky a najmenej experimentoval. Vypuknutie prvej svetovej vojny však prinieslo ďalšiu veľkú zmenu v jeho tvorbe.

 

Surealizmus

Od roku 1927 Picasso uviazol v novom filozofickom a kultúrnom hnutí známom ako surrealizmus. Najznámejší Picassov surrealistický obraz je považovaný za jeden z najvýznamnejších obrazov všetkých čias. Obraz „Guernica“ bol dokončený v roku 1937 počas španielskej občianskej vojny

 

Zaujímavé fakty

  • Polícia si myslela, že Picasso ukradol Monu Lisu. Picasso bol zadržaný po obvinení, ale jeho vina sa nedokázala a o pár rokov neskôr sa obraz našiel. Zlodejom bol bývalý zamestnanec múzea.
  • Najviac ukradnutých a nenájdených diel je od Picassa.


Picasso a ženy

Celoživotný sukničkár Picasso mal nespočetné množstvo vzťahov s priateľkami, milenkami, múzami a prostitútkami. Oženil sa však len 2 krát. V roku 1918 sa oženil s balerínou menom Olga Khokhlova. A v roku 1961 sa ako 79 ročný oženil so svojou druhou manželkou Jacqueline Roqueovou.

Počas manželstva s Olgou, nadviazal dlhodobý vzťah s Marie-Thérèse Walterovou. Medzi ďalšie dlhodobejšie partnerky patrila aj umelkyňa Dora Maar a Francoise Gilot.

Picasso bol známy svojou manipulatívnou povahou. Rád sa zahrával a zosmiešňoval svojich priateľov a ženy v jeho spoločnosti.

 

 

Zdroje: bibliography.com, blog.parispass.com,

 

About Author

Ema Zvara

1 Comment

  • […] umelecký štýl bol opísaný ako „lyrický abstraktný impresionizmus“. Pablo Picasso bol údajne tiež fanúšikom jeho obrazov a jeden si aj zavesil do svojho ateliéru, keď ho […]

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings