Kultúra

Futurizmus: Keď sa umenie mieša s politikou

  • 6 októbra, 2022
  • 4 min read
Futurizmus: Keď sa umenie mieša s politikou

Príklad futurizmu je poučením o tom, ako sa umenie a politika môžu neoddeliteľne prepojiť. Preskúmajte, ako futurizmus vznikol, ako sa vyvíjal aj  ako sa rozplynul.

 

„Vyhlasujeme novú krásu, krásu rýchlosti. Pretekárske motorové vozidlo je krajšie ako Víťazstvo v Samothrace.“
Futuristický manifest

 

INZERCIA

Myšlienky, ktoré horeli príliš jasne a príliš blízko vojnového násilia

V roku 1909 bol na titulnej strane novín Le Figaro uverejnený Futuristický manifest Filippa Tommasa Marinettiho. Jeho vydaním sa futurizmus dostal do života. Hnutie má pôvod v Miláne, rýchlo sa rozšírilo aj do Turína a Neapola a neskôr do celého sveta. Marinetti aj ostatní talianskí futuristickí umelci boli nespokojní, že sa Taliansko stále spolieha na svoje klasické dedičstvo a neprijíma budúcnosť.

Inzercia

Marinettiho manifest udával pomerne ohnivý tón, v ktorom otvorene útočil na kultúrnu tradíciu a brojil proti zaužívaným predstavám o umení. Dokonca vyzýval na zničenie múzeí, knižníc a feminizmu. Provokatívny program futurizmu sa šíril po mestách na celom svete v snahe prebudiť novú éru umenia moderného života. Práve prostredníctvom celosvetovej komunikácie futuristi ovplyvňovali ľudí masovou propagáciou svojich myšlienok. Vydávali knihy, viedli umelecké a literárne časopisy, magazíny a noviny. Ich cieľom bolo dobyť medzinárodnú scénu a osloviť ľudí prostredníctvom poézie, politiky, zábavy a umenia.

Mnohí talianski futuristi podporovali fašizmus a medzi týmito dvoma hnutiami možno nájsť paralely. Podobne ako fašisti, aj futuristi boli silne vlasteneckí, nadšení násilím a odporcovia parlamentnej demokracie. Keď sa Mussolini v roku 1922 dostal k moci, prinieslo to futurizmu oficiálne uznanie, čo však neskôr nepriaznivo ovplyvnilo mnohých umelcov, pretože sa poškvrnila ich povesť.

 

Oslava strojov

Futuristi sa snažili odstrániť zastarané tradičné predstavy o umení. Namiesto toho ich chceli nahradiť oslavou veku strojov. Ich hlavným cieľom bolo predstaviť dynamickú víziu budúcnosti. Často zobrazovali mestské panorámy a nové technológie vrátane vlakov, áut a lietadiel. Oslavovali rýchlosť a robotnícku triedu, pretože verili, že práve oni prispejú k zmene.

Aby futuristi dosiahli vo svojom umení pohyb a dynamiku, vyvinuli nové techniky na vyjadrenie rýchlosti a pohybu. Medzi tieto techniky patrilo rozmazávanie a opakovanie. Využívali aj siločiary, metódu, ktorú prevzali od kubistov. Futuristi pôsobili v širokej škále umeleckých foriem vrátane maliarstva, architektúry, sochárstva, literatúry, divadla a hudby.

 

Ruský futurizmus

Fenomén, ktorý sa stal známy ako ruský futurizmus, bol oddelený od  toho talianskeho, ktorý vznikol v Miláne v roku 1909. Ruský futurizmus zahŕňal rôznorodých umelcov a postupy. V Petrohrade a v Moskve sa vytvorili samostatné spolupracujúce skupiny ruských futuristov, ktoré vydávali časopisy, organizovali diskusie a kurátorsky pripravovali výstavy svojich diel.

Futuristi čerpali vplyvy zo Západu a miešali ich s vlastným ruským dedičstvom, oslavovali nové koncepcie v psychológii, teórii farieb a lingvistike. Jedným z ich najneobvyklejších prvkov bola pripútanosť k ruským tradíciám. Medzi najvplyvnejších a najplodnejších ruských futuristov patrili ženy. Umelkyne ako Natália Gončarovová, Ľubov Popovová, Oľga Rozanová a Maria Siniaková zohrali v tomto umeleckom hnutí ústrednú úlohu. Tieto ženy cestovali alebo žili mimo Ruska, kde v medzinárodných a kozmopolitných mestách ako Paríž a Berlín prekvitali nové myšlienky o rovnosti medzi pohlaviami.

Aj keď boli ruskí futuristi proti establišmentu, nemali jednotný politický program. Leon Trockij ich neskôr nazval „kaviarenskými umelcami buržoázie“.

 

Vojna a pád

Po brutalite prvej svetovej vojny mnohí umelci odmietli avantgardné predstavy futurizmu a iných predvojnových hnutí a začali používať tradičnejšie a miernejšie prístupy. Tento jav bol potom označovaný ako „návrat k poriadku“. Futurizmus ako ucelené a organizované umelecké hnutie sa dnes považuje za zaniknuté. Zaniklo v roku 1944 smrťou svojho vodcu Filippa Marinettiho.

Futurizmus skončil z dvoch podobných dôvodov:

  1. Niektorí významní umelci tohto hnutia zomreli v boji (Umberto Boccioni).
  2. Vojna sa pre fašistické štáty neskončila dobre a ukázalo sa, že vojna je pre všetkých deštruktívna a že technológia sa dá použiť na spôsobenie škôd veľkého rozsahu.

 

 

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings