Svet

Už nikdy sa nevrátia do normálu. Väzni v najhorších väzniciach sveta doslova žijú v pekle

  • 31 marca, 2022
  • 6 min read
Už nikdy sa nevrátia do normálu. Väzni v najhorších väzniciach sveta doslova žijú v pekle

Centrálna väznica Gitarama, Rwanda

Gitarama, najľudnatejšia väznica na svete, je domovom pre viac ako 7 000 väzňov v zariadení, ktoré bolo vybudované len pre 400. Väčšina väzňov je podozrivých z rwandskej genocídy, ktorá sa odohrala v roku 1994. Vzhľadom na extrémne preľudnenie sú títo muži a ženy nútení stáť bosí na špinavej zemi celé hodiny dňa, čo spôsobuje hnilobu nôh. Mnohí si nakoniec vyžadujú amputácie, no keďže väznici sa venuje iba jeden lekár na plný úväzok, väčšina väzňov nie je schopná dostať liečbu, ktorú potrebujú, čo má za následok poltucet úmrtí každý deň.

Podmienky vo väzení boli také zlé, že väzni sa v minulosti uchýlili k jedeniu mäsa toho druhého, len aby zostali nažive.

Gitarama, Rwanda. Zdroj: rvcj.com

Guantanamo Bay, Kuba

Toto väzenie vo vlastníctve Američanov, ktoré sa nachádza na východnom cípe Kuby, bolo otvorené v roku 2002 po 11. septembri, aby v ňom mohli byť väzni Taliban a al-Queda zajatí v Afganistane. Aj keď prezident Obama po svojom zvolení prisľúbil zatvorenie väznice, je dodnes plne funkčné a v dvoch táboroch.

Na mieste, kde sa nachádzal notoricky známy Camp X-Ray, dočasné zadržiavacie zariadenie, ktoré bolo zatvorené v roku 2002, boli zadržaní vystavení vylepšeným vypočúvacím technikám (teda mučeniu), ako je napríklad waterboarding, zbavenie zmyslov a mnoho ďalších.

INZERCIA

 

Väznica Diyarbakır, Turecko

Väznica Diyarbakir v juhovýchodnom Turecku bola postavená v roku 1980. Odvtedy väzní mnohých z najnásilnejších zločincov tejto krajiny. Toto väzenie je známe tým, že svojim väzňom ponúka nielen fyzické mučenie, ale aj psychické, čo mnohých väzňov privádza k tomu, aby si vzali život.  Zariadenie bolo postavené len na 700 väzňov, mužov aj žien (v oddelených priestoroch), často je však veľmi preplnené.

INZERCIA

Väznica Diyarbakir je známa najvyšším počtom porušení ľudských práv na jedného väzňa.

 

Inzercia
La Sabaneta, Venezuela. Zdroj: twitter.com

La Sabaneta, Venezuela

La Sabeneta sa nachádza vo Venezuele a je považovaná za jedno z najbrutálnejších nápravných zariadení v Južnej Amerike. Toto ťažko preplnené zariadenie je domovom pre viac ako 3 700 väzňov, ktorí žijú v priestore určenom len pre 700 osôb.

Takéto preľudnenie plodí medzi väzňami choroby a násilie. La Sabaneta je ovládaná systémom korupcie, kde stráže uprednostňujú ľudí, ktorí majú peniaze a moc. Títo vybraní jedinci môžu spať v celách na posteli, zatiaľ čo všetci ostatní musia používať hojdaciu sieť na chodbách.

Neexistuje tu žiadna denná rutina stanovených činností, ktorá by väzňom umožňovala robiť a správať sa tak, ako si želajú, čo často vedie k extrémne násilným stretnutiam, ktoré pramenia z ich nedostatku duševnej stimulácie a stiesnených obytných priestorov.

 

ADX Florence Supermax Prison, USA

Vo väznici ADX Florence Supermax sa údajne nachádzajú najnebezpečnejší zločinci v Spojených štátoch. Nachádza sa v okrese Fremont v štáte Colorado a má v súčasnosti len 439 väzňov, no má najprísnejšie bezpečnostné opatrenia v krajine. Mnoho väzňov tu spácha samovraždu kvôli úplnej izolácii od všetkých a všetkého, vrátane ostatných väzňov, ako aj dozorcov.

Väzenie kedysi opísal bývalý dozorca Robert Hood ako „čistú verziu pekla“.

 

Carandiru, Brazília. Zdroj: rvcj.com

Väznica Carandiru, Brazília

Väznica Carandiru, ktorá sa nachádza v San Paule v Brazílii, a prvýkrát bola otvorená v roku 1920. Prvých zločincov však ubytovala až v roku 1956 a nakoniec bola v roku 2002 zatvorená. V roku 1992 došlo vo väznici k obrovským nepokojom a masakru, o život prišlo 111 väzňov. Ďalším veľkým problémom v tejto väznici, bolo nekontrolovateľné šírenie AIDS medzi väzňami. To nakoniec viedlo k jeho odstaveniu.

 

Tábor 22, Severná Kórea

Tábor 22 je jedným z odhadovaných 30 koncentračných táborov v Severnej Kórei. Je to politický väzenský tábor a je oficiálne známy ako Kwan-li-so č. 22. Tento koncentračný tábor je úplne izolovaný od okolitého sveta. Väzni a niekedy aj ich rodiny sú tu doživotne zadržiavaní za drobné zločiny alebo úplne bez zjavného dôvodu. V tomto tábore je odhadom 50 000 väzňov.

Väzni sú podvyživení, mučení a vystavovaní práci na poliach a baniach 12 hodín denne, sedem dní v týždni.

 

Centrálna väznica Bang Kwang, Thajsko

Toto nápravné zariadenie určené len pre mužov je považované za jednu z najhorších väzníc na Ďalekom východe. Väznica je preplnená a nedostatočne vybavená. V tejto väznici je dokonca niekoľko zahraničných väzňov, ako aj väzňov, ktorí čakajú na svoju popravu.

 

El Rodeo-Venezuela

Väznica El Rodeo v Guatire vo Venezuele je najhorším väzenským zariadením v krajine. Toto maximálne strážené zariadenie má kapacitu približne 50 000 väzňov. V roku 2011 vypukla obrovská vojna gangov, ktorá si na ukončenie vyžadovala pomoc ozbrojených síl.

 

Väznica Rikers Island, USA

Rikers Island je hlavným väzenským komplexom v New Yorku a zadržiava niektorých nebezpečných zločincov Spojených štátov.

Väznica na ostrove Rikers, ktorá pozostáva z 10 oddelených väzníc, v ktorých sú ubytovaní muži, ženy a mládež, má povesť nadmerného násilia, korupcie a hrubého zlého zaobchádzania s väzňami, najmä s duševne chorými. V roku 2008, po smrti 18-ročného Christopera Robinsona, sa zistilo, že zodpovední väzni boli súčasťou „Programu“, tajnej spoločnosti riadenej väzenskými dozorcami, ktorej cieľom bolo prinútiť niektorých väzňov páchať násilie voči iným väzňom.

Rikers má tiež jednu z najvyšších mier samoväzby v Amerike, cely, ktoré sa používajú tak často, že ministerstvo nápravy nedávno vybudovalo 1 000 ďalších špeciálnych izolačných jednotiek pre dospievajúcich a ľudí s duševnými chorobami.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings