Ľudia

Ako dopadla mafiánska špička v Alcatraze?

  • 30 marca, 2022
  • 5 min read
Ako dopadla mafiánska špička v Alcatraze?
Nemocničné krídlo. Zdroj: flickr

Takmer 30 rokov bol Alcatraz konečnou stanicou mnohých najnebezpečnejších a najprefíkanejších zločincov v krajine. Väzni, ktorí boli nekontrolovateľní v iných väzenských ústavoch, boli nakoniec skrotení tvrdosťou života v Alcatraze, zatiaľ čo nepokojní väzni, ktorí zvykli uniknúť z iných väzníc na pevnine, zistili, že ich dni ľahkého úteku sa skončili. Takmer 40 sa o to pokúsilo, no z citadely na skale, v zálive sa nikdy nepodarilo úspešne uniknúť.

V súčasnosti Alcatraz existuje výlučne ako turistická atrakcia, jeho zvláštna poloha a slávna história sú stále magnetom pre návštevníkov San Francisca. Kľúčovou súčasťou tejto histórie je zoznam známych zločincov, ktorí boli hosťami tamojšieho miesta.

 

Al Capone. Zdroj: history.com

Väzeň č. 85: Al ‚Scarface‘ Capone

Odsúdenie: daňové úniky

INZERCIA

Čas strávený v Alcatraze: 5 rokov (1934–1939)

Na sklonku života: duševné ochorenie, smrť na syfilis

V roku 1931 bol odsúdený na 11 rokov po niekoľkých zdĺhavých súdnych sporoch, ktoré sa zameriavali viac na jeho chybné priznanie príjmu než na jeho povesť vraha a pašeráka.

Najprv zamieril do federálnej väznice v Atlante, kde mal Capone niečo, čo by sa dalo nazvať „riadením miesta“: nábytok v cele, častých návštevníkov a ľahko podplatiteľných strážcov. Neskôr bol presunutý do Alcatrazu – tam boli dozorca a stráže imúnni voči jeho hotovosti a vplyvu, a Capone musel podstúpiť líniu alebo čeliť samoväzbe.

V čase svojho príchodu na Alcatraz bol Capone na tom zle. Trpel abstinenciou od kokaínu a neliečená pohlavná choroba, ktorú dostal pred mnohými rokmi, keď pracoval ako vyhadzovač v nevestinci v Chicagu, začala zhoršovať jeho telo a myseľ. Posledný rok v Alcatraze strávil vo väzenskej nemocnici. Capone, ktorý opustil Alcatraz v roku 1939, bol chorľavý muž, ktorý prežil posledných 8 rokov v ústraní vo svojom sídle na Floride.

 

Roy Gardner. Zdroj: criminalgenealogy.blogspot.com

Väzeň č. 110: Roy Gardner

Odsúdenie: Ozbrojená lúpež

Čas strávený v Alcatraze: 2 roky (1934–1936)

Na sklonku života: autor, samovražda

 

Alcatraz bol federálnou vládou prebudovaný z vojenského väzenia na všeobecné federálne väzenie výslovne na riešenie zločincov ako Roy G. Gardner, muž, ktorý bol prezývaný „Kráľ umelcov úniku“.

Davy a obchodné organizácie neboli pre neho – pracoval sám ako bandita a nastrčený muž, často a úspešne vykrádal vlaky. Jeho chybou bolo vykradnúť americké poštové vlaky a nákladné autá, čo z neho čoskoro urobilo najhľadanejšieho muža v Amerike.

Gardner, ktorý bol v roku 1921 chytený a odsúdený na 25 rokov väzenia vo federálnej väznici na ostrove McNeil vo Washingtone, podnikol odvážny útek z idúceho vlaku. Po roku ho chytili, no opäť ušiel. Nakoniec, keď bol Gardner na tretí pokus dopravený do väzenia, utiekol z McNeil Island po tom, čo vyrezal dieru v plote a doplával na breh. Chytili ho o pár mesiacov neskôr, následne strávil čas v niekoľkých z najťažších väzníc v Amerike, vrátane federálnej väznice v Atlante, kde sa spriatelil s Al Caponem.

Alcatraz bol nevyhnutným cieľom pre utečenca jeho húževnatosti. Gardner však vzhľadom na svoju povesť prekvapivo dostal v roku 1936 milosť a bol prepustený. Krátko nato vydal knihu, ktorú napísal vo väzení, s názvom Hellcatraz: The Rock of Despair.

Život mimo Alcatrazu však nebol pre Gardnera oveľa šťastnejší – v roku 1940 spáchal samovraždu dýchaním kyanidu.

 

Machine Gun Kelly. Zdroj: en.wikipedia.org

Väzeň č. 117: George ‚Machine Gun‘ Kelly

Odsúdenie: Únos

Čas strávený v Alcatraze: 17 rokov (1934–1951)

Na sklonku života: zomrel na infarkt vo väzení

Nedá sa povedať, že mnohí zo zločincov, ktorí skončili v Alcatraze, boli z dobrých rodín, ale Machine Gun Kelly vyrastal v dobre situovanej domácnosti v Memphise, a dokonca navštevoval vysokú školu.

Náhle manželstvo ho priviedlo k odchodu zo školy a počas prohibície sa zaplietol do pašovania. Oženil sa so skúsenejšou priekopníčkou z kriminálneho prostredia, menom Kathryn Thorne. Thorne v tomto nešťastnom rozvoji svojho nového manžela povzbudzovala, a kúpila mu guľomet Thompson. Čoskoro vylúpili dve banky v štýle Bonnie a Clyde, a po celom Juhu rozšírili pojdem „Machine Gun Kelly“.

Dvojica urobila chybu, keď uniesli ropného magnáta z Oklahomy menom Charles Urschel. Úspešne získali výkupné 200 000 dolárov a začali žiť vo veľkom, no prípad mal na starosti Úrad pre vyšetrovanie (čoskoro sa stal F.B.I.). O dva mesiace boli Barneseovci chytení a odsúdení na doživotie. Keď sa Kelly chválil, že ho tvrdé Leavenworthské väzenie neudrží, znepokojení úradníci ho okamžite poslali do Alcatrazu. Prišiel krátko po Al Capone a Roy Gardner.

Na rozdiel od Gardnera, ktorý bol všetkým, len nie vzorným väzňom, „Machine Gun“ Kelly žil svoj čas v Alcatraze potichu. Bol tak dobre vychovaný, že ho ostatní väzni začali označovať ako „Pop“ ako „pop gun“. Pracoval v kancelárii, slúžil ako miništrant a údajne ľutoval svoj život v zločine.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings