CLUB30

Nikdy to naozaj nie je one-man-show, hovorí Filip Orth z CLUB30 o lídroch

Medzi šéfom a lídrom je obrovský rozdiel. Líder vedie vlastným príkladom a vie ľudí presvedčiť o správnosti svojich cieľov, strhnúť ich na svoju stranu aj bez hrozieb a nútenia. Dá sa schopnosť byť lídrom naučiť alebo je to niečo ako talent na hudobné nástroje? Zrejme trocha z jedného, aj druhého. V prvom rade je potrebné identifikovať budúcich lídrov a potom pracovať na ich rozvoji, ako to má stanovené za cieľ robiť CLUB30.
Vydané 26. novembra 2020 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,

Filip Orth, člen CLUB30, bude učiť svojich rovesníkov, ako sa stať lídrom nielen v biznise

Toto je piaty diel nášho seriálu o projekte Club30 (www.club30.sk). Klub sa venuje hľadaniu a rozvoju výnimočných mladých ľudí, ktorí jedného dňa prevezmú zodpovednosť možno aj za riadenie celej našej krajiny.

Každému členovi klubu položíme rovnakých päť otázok.

Po rozhovore so zakladateľom Vladimírom Orthom  a členmi Ing. Michaelou Královičovou PhD a Jurajom Šulhaňom pokračujeme Filipom Orthom.

Si iný ako ostatní? Dajú ti šancu: Na Slovensko prišiel CLUB30 zameraný na podporu mladých a šikovných

 

Aké sú podľa vás najväčšie výzvy budúcej generácie slovenských lídrov?

Myslím si, že medzi najväčšie výzvy budúcej generácie slovenských lídrov patrí možnosť presadiť sa. Presadenie sa bude veľmi ťažké z pohľadu množstva konkurencie, toto súvisí nielen s počtom obyvateľov, ale aj s množstvom informácii, ktoré sú dnes voľne dostupné.

Kvalita vzdelania, univerzálna dostupnosť informácii, všetko toto prispieva k vyrovnanejšej hracej ploche pre všetkých a teda človek sa musí vedieť odlíšiť, napríklad formou soft skills, jazykových znalostí či všeobecným rozhľadom, ktorý je dôležitý, ale zároveň často podceňovaným.

Všetky spomenuté schopnosti a vlastnosti sú podstatné pre lídra. Myslím si, že ďalšia charakterová črta, ktorá bude alfou omegou, mimo schopnosti odlíšiť sa od ostatných, je adaptabilnosť. Schopnosť sa adaptovať môže znieť veľmi obšírne, avšak žijeme v dobe, kedy táto vlastnosť snáď nevie byť viac vhodná. Pri konštantne sa meniacich zaužívaných spôsoboch, technológiách, nášho života ako takého, je veľmi dôležité byť si tohto vedomý a mať tú schopnosť spozorovať zmenu a následne sa adaptovať. Tým nemyslím to, aby sa človek neustále prispôsoboval a išiel podľa nejakých noriem, štandardov či predpokladov, ale jednoducho tak, aby to mal na zreteli a bol flexibilný. Lebo to je to, čo dnes väčšinu lídrov odlišuje od ostatných a dôvod, prečo dokážu uspieť v čomkoľvek. Tie zmeny sú všade a adaptabilita bude aplikovateľná vo všetkom, o to viac to bude výzva pre budúcich lídrov.

 

Na čo by sa mali mladí ľudia sústrediť, ak chcú byť v budúcnosti lídrami?

Práve to slovo „sústrediť“ je to, na čo by sa mali mladí ľudia zamerať. Ak chcú byť mladí ľudia v budúcnosti lídrami, musia mať jasnú víziu, držať sa nej a teda byť sústredení. V dnešnom svete je množstvo motívov a dôvodov, kvôli ktorým človek často odbieha od svojho cieľa, následne vzniká problém. Samozrejme, do toho pripadá do úvahy aj fakt, že schopnosť byť lídrom nie je ako ostatné schopnosti.

Byť lídrom v podstate nie je vlastnosť, ktorá sa dá naučiť, nie je to vlastnosť ako ktorákoľvek iná, pretože spája viaceré iné schopnosti a vlastnosti človeka, vďaka ktorým ľudia daného človeka môžu považovať za lídra. Dá sa to z časti naučiť, avšak je to skôr niekoho prirodzená vlastnosť – je to podobné ako pri talente či nadaní, túto vlastnosť treba rozvíjať.

 

FILIP ORTH

Partner vo Wanderer Capital, študent na Univerzite v Silicon Valley

„Tak, ako pokladám vzdelanie za dôležité, myslím si, že aj príležitosti pre praktickú skúsenosť sú rovnocenne dôležité. Šikovnosť a disciplína nie sú všetko, je potrebné aby sa vedel človek realizovať, navyše v konkurenčnom prostredí, v ktorom dnes žijeme, príležitosti k tomu môžu dopomôcť.

Club 30 je zoskupenie ľudí, ktorí myslia na budúcnosť a pozerajú sa na problematiku vzdelania inak, pretože vedia, že i keď vzdelanie je alfou a omegou v živote človeka, je potrebné mať aj praktickú skúsenosť a byť obklopený úspešnými ľuďmi. Slovensko je krajina šikovných ľudí, avšak títo ľudia potrebujú priestor a platformu, aby sa vedeli realizovať. Schopnosť predať sa a vedieť sa angažovať už nestačia.“

 

Môže podľa vás jeden človek zmeniť celé Slovensko?

To si nemyslím. Nedá sa povedať, že jeden človek dokáže zmeniť krajinu. Jeden človek vie byť tým lídrom, ktorý povedie ostatných a ktorí spolu s ním budú pracovať na zmene krajiny. Tým chcem povedať to, že i keď to môže vyzerať ako kvázi one man show, tak v skutočnosti vždy sú viacerí ľudia, či už viditeľní alebo v pozadí, ktorí sa na tej zmene podieľajú.

Myslím si, že v tomto prípade by sa to týkalo aj Slovenska, napriek tomu, že tá líderská iniciatíva môže prichádzať od jednej osoby. Človek je svojou podstatou sociálny tvor a takouto formou aj koná, preto je priam nemožné, aby iba jeden individuál viedol niečo väčšie ako on sám.

Iniciatíva, vízia a stratégia môžu prichádzať od jednej osoby, avšak v skutočnosti sú v pozadí viaceré osoby, ktoré ovplyvňujú danú zmenu. Nikdy to nie je one man show či one woman show.

 

Čo je vašou osobnou motiváciou vstúpiť do projektu CLUB30?

Jednoznačne mojou osobnou motiváciou je zlepšovať sa a byť lepší, či už profesijne, ale rásť aj ako človek. Avšak zároveň chcem pomáhať ostatným a podieľať sa na tom, ako ďalší ľudia rastú.

Vidím zmysel v tom, že si členovia CLUB30 pomáhajú navzájom, bez akéhokoľvek pocitu reciprocity tejto pomoci. Verím v to, že na Slovensku sú šikovní, zanietení a ambiciózní ľudia, ktorí chcú uspieť, avšak nie vždy majú tú platformu či prostredie na uskutočnenie cieľov. Preto dúfam a verím, že budem vedieť práve cez CLUB30 dopomôcť ostatným pri osobnostnom rozvoji a spolu uspejeme v čomkoľvek, čo sme si stanovili.

 

Na čo sa ako mentor z Club30 sústreďujete najviac?

Ako mentor z CLUB30 sa chcem sústrediť na viaceré aspekty človeka. Musím však poznamenať, že je to individuálne od človeka, snažím sa vidieť daného človeka mnohostranne a teda hľadať jeho silné, ale aj slabé stránky. Tak , aby som vedel pomáhať rozvíjať oblasti, v ktorých sa daný človek vidí, zároveň pomohol so slabšími stránkami. To vytvorí možnosť, aby sa človek zdokonaľoval.

Mojím hlavným cieľom je však vidieť tie silné stránky a na tie sa zamerať. Je všeobecne známe, že človek nevie byť výnimočný vo všetkom, respektíve je to veľmi nepravdepodobné, preto sa radšej zameriam na tú plejádu oblastí, v ktorých vyniká. Rád uvidím, ako rozmýšľa a podľa akých hodnôt sa orientuje, podľa toho viem aj prisúdiť, akým spôsobom budem mentoring smerovať. Každý je iný a preto je prirodzené, že môj mentoring bude flexibilný, zároveň bude zdieľať určitú formu hodnôt a očakávaní.

 

Za poskytnutie rozhovoru ďakujeme a prajeme veľa úspech pri podpore mladých lídrov!

 

„Výnimoční lídri majú povinnosť postarať sa o ostatných“ | 5 otázok na Vladimíra Ortha, zakladateľa Club30

„Viem, že by som pracovaním pod niekým iba strácala čas“ | 5 otázok na Michaelu Královičovú, člena Club30

„Keď som dostal túto ponuku, neváhal som ani chvíľu,“ hovorí Šulhaň z CLUB30 o výchove lídrov

 

https://www.unitedlife.sk/mileniali-su-vraj-su-lenivi-a-netrpezlivi-rozmaznani-zivotom-je-to-pravda/

Mladí Slováci žijú príliš dlho s rodičmi, sme na 2. mieste v EÚ. Prečo je to tak?

Môžu mať Slováci švajčiarsky dôchodok? Dnešní mladí áno, ale čaká ich náročné obdobie

 

Pokračujte na ďalší príspevok »