Mladí Slováci žijú príliš dlho s rodičmi, sme na 2. mieste v EÚ. Prečo je to tak?

(Aktualizácia pôvodného článku) Ženy sa priemerne osamostatnia skôr ako muži, vo všeobecnosti Slováci žijú u rodičov príliš dlho.