Imposter syndróm a jeho 5 rôznych typov

Imposter syndróm a jeho stručná definícia Syndróm podvodníka tiež  nazývaný aj imposter alebo impostor syndróm je vnútorné presvedčenie, že nie ste taký kompetentný, ako vás vnímajú ostatní. Imposter zahŕňa pocity pochybností o sebe a presvedčenie o osobnej neschopnosti, ktoré pretrvávajú napriek vášmu vzdelaniu, skúsenostiam a úspechom. Môžete sa až cítiť, akoby ste boli podvodník. Ťažko… Prečítať celé
Vydané 6. septembra 2022 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,

Imposter syndróm a jeho stručná definícia

Syndróm podvodníka tiež  nazývaný aj imposter alebo impostor syndróm je vnútorné presvedčenie, že nie ste taký kompetentný, ako vás vnímajú ostatní. Imposter zahŕňa pocity pochybností o sebe a presvedčenie o osobnej neschopnosti, ktoré pretrvávajú napriek vášmu vzdelaniu, skúsenostiam a úspechom. Môžete sa až cítiť, akoby ste boli podvodník. Ťažko prijímate pochvalu a svoje úspechy nepripisujete vlastnému úsiliu.

Napriek tomu, že v označení pre tento druh správania figuruje slovo „syndróm“, nejedná sa o diagnostikovateľné duševné ochorenie.

 

Rôzne typy syndrómu podvodníka

 

1. Perfekcionista

Perfekcionizmus a syndróm podvodníka idú často ruka v ruke. Perfekcionisti si kladú príliš vysoké ciele. Ak sa im ich však nepodarí dosiahnuť, prežívajú veľké sklamanie a pochybnosti o sebe. Pre tento typ ľudí je úspech málokedy uspokojujúci, pretože si vždy myslia, že sa to dalo urobiť lepšie.

Malá rada: Ak sa pokladáte za perfekcionistu, naučte sa oslavovať úspechy, skúste brať svoje chyby s nadhľadom a vnímajte ich ako prirodzenú súčasť života.

 

Inzercia

2. Workoholik

Tento typ je jedným z najčastejších typov syndrómu podvodníka. Jedinci, ktorí patria do kategórie workoholických imposterov, majú potrebu príliš veľa pracovať a nadmerne sa pripravovať. Pri takomto konaní ich poháňa najmä strach z neúspechu alebo neznalosti. Bohužiaľ, nadmerné úsilie a prepracovanosť môžu mať opačný účinok a vyvolať silnejšie pocity úzkosti.

Malá rada: Ak ste alebo máte vo svojom okolí človeka, ktorý trpí workoholizmom, na začiatok by bolo dobré si plánovať čas, ktorý strávite oddychom, regeneráciou, športom alebo inými než pracovnými aktivitami.

 

3. Podvodníci so šťastím

Osoby, ktoré sa zaraďujú do tohoto typu, pripisujú svoje úspechy a prosperitu šťastiu alebo náhode. Veria, že sa jednoducho ocitli v správnom čase na správnom mieste so správnymi ľuďmi. Títo jednotlivci zvyčajne neveria v seba ani vo svoje schopnosti, pretože sa domnievajú, že za ich úspechy sú zodpovedné vonkajšie faktory.

Malá rada: Nič nie je 100%, a aj keď si myslíte, že za váš úspech môže hlavne šťastie, máte na ňom obrovskú zásluhu aj vy.

 

4. Prokrastinujúci

Títo ľudia môžu byť považovaní okolím za lenivých alebo pasívnych. No ich nečinnosť pramení hlavne zo strachu. Boja sa zlyhania, a preto radšej ostávajú v bezpečnej nečinnosti. Môžu mať odpor k tomu, aby boli uznávaní za svoje úspechy, pretože sa obávajú, že nie sú hodní úspechu.

Malá rada: Stanovte si ciele.

 

5. Génius

Posudzuje svoju kompetenciu na základe ľahkosti a rýchlosti v protiklade k jeho úsiliu. Inými slovami, ak mu dlho trvá, kým niečo zvládne, cíti hanbu. Podobne ako perfekcionisti, tieto typy si nastavujú svoju latku neskutočne vysoko.

Malá rada: Aby ste radi prekonali imposter syndróm tohoto typu, skúste sa na seba pozerať ako na človeka, ktorý na sebe stále pracuje. Dosahovanie veľkých vecí si vyžaduje celoživotné učenie a budovanie zručností.

 

Čo je opakom syndrómu podvodníka?

Opakom syndrómu podvodníka môžeme označiť správanie známe aj ako Dunningov-Krugerov efekt. Ten nastáva vtedy, keď nedostatok vedomostí a zručností v určitej oblasti spôsobí, že človek preceňuje svoje vlastné schopnosti. Takisto, tento efekt spôsobuje aj to, že tí, ktorí v danej oblasti vynikajú, si myslia, že úloha je jednoduchá pre každého, a podceňujú aj svoje relatívne schopnosti.

Homer Simpson Cartoon GIF - Find & Share on GIPHY

 

Pokračujte na ďalší príspevok »Cestovanie autom

Kam na dovolenku autom

  • Plánujete letnú dovolenku, ale radi by ste sa vyhli preplneným a stresujúcim letiskám?
  • Cestovanie autom vám dáva slobodu ísť kamkoľvek chcete, kedykoľvek chcete. Nemusíte sa riadiť cestovnými poriadkami autobusov ani lietadiel a môžete sa zastaviť na miestach, ktoré vás po ceste zaujmú.