Imposter Syndróm

Imposter syndróm a jeho 5 rôznych typov

  • Imposter syndróm a jeho stručná definícia Syndróm podvodníka tiež  nazývaný aj imposter alebo impostor syndróm je vnútorné presvedčenie, že nie ste taký kompetentný, ako vás vnímajú ostatní. Imposter zahŕňa pocity pochybností o sebe a presvedčenie o osobnej neschopnosti, ktoré pretrvávajú napriek vášmu vzdelaniu, skúsenostiam a úspechom. Môžete sa až cítiť, akoby ste boli podvodník. Ťažko… Prečítať celé