História

Hórovo oko a jeho boj proti temnote

Fascinujúca egyptská história nám stále prináša mnoho múdrosti

Horus, jeho život a symbol Horovo oko

Horus bol synom Osirisa, boha posmrtného života, a Isis, bohyne liečenia.

Isis bola prvou egyptskou kráľovnou.

Bola známa svojou schopnosťou liečiť iných, a svojou ochranou žien a detí.

Isis bola tiež bohyňou mesiaca.

Mala intenzívnu lásku a oddanosť svojmu manželovi Osirisovi.

Osiris a Isis boli súrodenci a boli tiež prvými vládcami Egypta.

Set je bratom Osirisa a Isis.

Je to boh chaosu a vojny a stal sa z neho Horov hlavný protivník.

 

Osirisov mýtus

Mýtus o Osirisovi je príbeh, ktorý rozpráva o rodinnom konflikte medzi Horom a Setom.

Set zavraždil Osirisa v zlomyseľnom pokuse ukradnúť egyptský trón.

Horus bol počatý a ukrytý po narodení v močiari v Delte, kde trénoval, aby jedného dňa pomstil otcovu ohavnú vraždu.

Počas tohto obdobia bol Set egyptským kráľom.

Keď bol Horus dostatočne silný a vycvičený, išiel pred Ennead, skupinu deviatich mocných božstiev.

Horus tvrdil, že Set neoprávnene zbavil Osirisa jeho trónu, a že Horus bol právoplatným dedičom.

Bohovia sa rozhodli, že séria súťaží dokáže, kto bude právoplatným kráľom.

Horus a Set bojovali 80 rokov počas zápasov o to, kto je právoplatným kráľom Egypta.

Tieto bitky predstavovali boj medzi poriadkom (Horus) a chaosom (Set).

 

Horovo oko a oko Ra, je v tom veľký rozdiel, ktorý spoznáte jednoducho, podľa strán. Horovo oko je ľavé. Zdroj: egyptian-history.com

Horovo oko

Počas jedného boja Set vyrezal Horusovi oko a rozrezal ho na šesť samostatných častí.

Šesť kúskov oka má reprezentovať šesť zmyslov: chuť, čuch, dotyk, vidieť, počuť a myslieť.

Jeden z najpravdepodobnejších výkladov hovorí, že jeho oko bolo obnovené a vrátené, prostredníctvom mystických umení boha mesiaca Thotha.

Toto obnovené oko, známe ako Wadjet, symbolizovalo uzdravenie a celistvosť.

Verilo sa, že Horovo oko má magické schopnosti, ktoré dokážu odvrátiť zlo a priniesť požehnanie tým, ktorí ho nosia alebo inak uctievajú.

Amulety a talizmany s Horovým okom bežne používali starí Egypťania na privolanie božskej ochrany pre seba a svojich blízkych.

Slúži ako ochranný amulet a využíva sa po celom svete do dnešných dní.

 

Zaujímavosti o Horovi

Horus ovládal pohyby slnka a mesiaca

Horus je staroegyptský boh, ktorý má významné postavenie v panteóne egyptských božstiev.

Ako boh oblohy bol Hor zodpovedný za ovládanie pohybov Slnka a Mesiaca, čím sa stal životne dôležitou silou v prírodnom svete.

 

Je zobrazovaný ako muž s hlavou sokola

Horus je typicky zobrazovaný ako sokol alebo muž s hlavou sokola.

Toto znázornenie symbolizuje jeho úlohu boha oblohy a ochrancu.

Sokoly sú známe svojim bystrým zrakom a schopnosťou vznášať sa vysoko nad zemou, o čom starí Egypťania verili, že umožňuje Horovi preskúmať a chrániť jeho panstvo z výhodného miesta, ktoré ostatní nedosiahnu.

Sokol tiež symbolizoval božské kráľovstvo, vďaka čomu je Horus ideálnym stelesnením fyzickej aj duchovnej sily.

 

Horus bol úzko spätý s faraónmi

Horus bol úzko spätý s egyptskými faraónmi, ktorí boli považovaní za jeho pozemské stelesnenie.

Starovekí Egypťania verili, že po ich korunovácii sa faraóni stali živou inkarnáciou Hóra, ktorý vo faraónovom mene vládol krajine.

Koncept „božského faraóna“ bol ústredným prvkom staroegyptskej kultúry, a slúžil na udržanie sociálnej a náboženskej stability počas celej ich histórie.

 

Horov chrám v Edfu. Zdroj: nilecruisebooking.com

Existuje veľa chrámov zasvätených Horovi

V celom Egypte možno nájsť množstvo chrámov zasvätených Horovi, čo poukazuje na rozšírenú úctu k tomuto božstvu.

Najznámejším z týchto chrámov je Hórov chrám v Edfu, ktorý je jedným z najzachovalejších staroegyptských chrámov.

Stavba chrámu začala v roku 237 pred Kristom za vlády Ptolemaia III. a bola dokončená takmer o 180 rokov neskôr, v roku 57 pred Kristom za Ptolemaia XII.

Chrám Horus v Edfu je architektonický zázrak so zložitými rezbami a reliéfmi, ktoré ilustrujú mýty a príbehy o Horovi a jeho rodine.

 

Mal štyroch synov

Horus mal štyroch synov, ktorí hrali kľúčovú úlohu pri ochrane zosnulého počas procesu mumifikácie.

Imsety, Hapi, Duamutef a Qebehsenuef, boli každý spojený so špecifickým hlavným smerom a ochranou určitého vnútorného orgánu.

  • Imsety, reprezentovaný ako človek, strážil pečeň.
  • Hapi, zobrazený ako pavián, chránil pľúca.
  • Duamutef, zobrazený ako šakal, chránil žalúdok.
  • Qebehsenuef, zobrazený ako sokol, sa staral o črevá.

 

Tieto božstvá boli často zobrazované na nádobách, ktoré slúžili na uloženie zachovaných orgánov zosnulých, čím sa zabezpečila ich ochrana v posmrtnom živote.

Pokračujte na ďalší príspevok »