Ekonomika a Biznis EXTRA

Aký spôsob dopravy bude prevládať po Covide a prečo?

  • 8 septembra, 2020
  • 7 min read
Aký spôsob dopravy bude prevládať po Covide a prečo?

Moderná spoločnosť, ako ju poznáme od 60. rokov minulého storočia, nezažila takéto rázne brzdenie ekonomiky ako práve teraz v druhom a treťom kvartáli2020.

Následky sú hrozivé a stále si to málokto uvedomuje. Okrem toho spoločnosť a jej návyky sa následkom toho menia a budú meniť.

Lokomotívy ekonomiky mnohých štátov sa zabrzdili a niekde aj zastavili. Služby a produkcia v cestovnom ruchu má obrovské straty.

Ani päťnásobne väčšie tlačenie peňazí ako v roku 2008 zatiaľ pád nezastavilo a dôsledky výrazne nezmiernilo.

INZERCIA

 

S čím máme vlastne do činenia? Ako nás to ovplyvní a čo sa zmení?

V prvom rade, žiaľ, reakcie všetkých krajín neboli jednotné a vírus sa šíril exponenciálne. Preto nemôže byť ani reči o tom, že náš aktuálny stav bude čoskoro za nami. Opatrenia vo veľkej väčšine skĺzli na úroveň, aby upokojili verejnosť, že vlády robia niečo pre ochranu ľudí. Narušenie kolobehu, v ktorom dnešný svet funguje, bolo extrémne. Zastavil sa cestovný ruch, lietali prázdne lietadlá, zatvorili sa hotely, neprenajímali sa autá, stáli fabriky, ktoré produkovali výrobky.

Skúsme si pozrieť cestovný ruch a dopravu.

Čoho dôsledkom je, že dvaja najväčší výrobcovia lietadiel majú najhorší rok v histórii pred sebou? Zastavili množstvo liniek, prepustili veľkú časť personálu.

Len pre uvedenie do obrazu:

Letecké spoločnosti: SAS airlines, škandinávske aerolinky prepustili v apríli 2020 90% svojho personálu. Americké aerolinky, ktoré dostali od vlády USA obriu injekciu na podporu vo výške 60 miliárd amerických dolárov, žiaľ, nestačili a v auguste požiadali o ďalšiu podporu, ktorú už nedostali a musia prepustiť 17 500 zamestnancov. United Airlines hlási následkom toho istého predpoklad prepúšťania 36 000 zamestnancov, čo je tretina všetkých zamestnancov celej spoločnosti. American Airlines ohlásil prepúšťanie v 8/2020 na úrovni 19 000 zamestnancov. V apríli letecké spoločnosti odhadli globálny zásah COVID-19 a jeho následkov v objeme 250 miliárd USD. Pre porovnanie, HDP Slovenskej republiky malo v roku 2019 výkon 88,9 miliardy eur a v celej EU-28 to bolo v roku 2017 15,3 bilióna eur. Ľahko pochopiť, aký veľký následok má uvedené na celkové hospodárstvo.

Prečo vlastne havarovali lietadlá Boeing 737 Max?

Airbus zastavil výrobu obrieho A 380 a plne sa sústredil na menšie lietadlá A 320. Za rok 2020 predpokladá stratu 500 miliónov eur. Oveľa horšie je na tom americký výrobca lietadiel Boeing, ktorý ešte pred COVID-19 mal problém s uzemneným B 737Max (uzemnené od 3/2019, celkovo uvedený stroj lietalo 59 aerolínií, to je 790 lietadiel a strata Boingu k 3/2020 činila 18,7 miliardy USD,kapitalizácia Boeingu je 99,2 miliardy USD), ktorý ani dnes ešte nelieta a zastavil jeho výrobu. Spolu s ním zastavil výrobu obľúbeného B 747 (Jumbo), ktorý dnes ani v najbližších rokoch nebude mať využitie. Jeho strata za prvú polovicu roku 2020 sa zvýšila na 2,4 miliardy USD. Zle otestované lietadlo, ktorého masové použitie bolo kľúčom k úspechu a následný COVID-19 spôsobil tejto spoločnosti veľké vrásky, ktoré nebude ľahké prekonať.

Roger Dow, ktorý riadi americkú asociáciu cestovného ruchu (USTA) odhaduje dopad COVID-19 na 6 až 7-násobne väčší ako boli dôsledky 9/11.

 

Prenájom automobilov: zasiahla kríza tak isto prudko, jedna z najväčších autopožičovní na svete Hertz, čelí ochrane pred veriteľmi a ostatné na tom nie sú lepšie. Prepustil viac ako 10 000 zamestnancov, čo je 1/3 všetkých, ktoré mal pred COVID-19. Avis Budget Group prepustil 70% pracovnej sily. Ich tržby klesli v máji o 80% a postupne v ďalších mesiacoch sa budú vylepšovať.

Globálny pokles autopožičovní je za prvých šesť mesiacov  roka až 41,5%. Očakáva sa, že návrat k predchádzajúcim číslam dosiahne globálny trh až v rokoch 2023 až 2024. Odhaduje sa, že 25% autopožičovní nebude vedieť pokračovať vo svojej činnosti vzhľadom na neschopnosť platiť svoje pohľadávky. Globálne značky, ktoré držia licenčné siete, prídu o zastúpenia v mnohých krajinách. Spoločnosti na prenájom áut patria medzi najviac zadlžené spoločnosti z pohľadu P/E.

Z celkového trhu predaných áut v USA v roku 2019 (17 047 725 ks) nakúpili všetky autopožičovne viac ako 10% tohto množstva. Ide o významného individuálneho nákupcu na trhu ovplyvňujúceho výsledky automobilového priemyslu.

 

Výroba automobilov: Výroba automobilov, ktorá je naviazaná na ekonomický rozvoj a je silne cyklickým produktom, bola vo veľkej miere zastavená a určitá časť subdodávateľov ukončila činnosť pre neschopnosť splácať pohľadávky v konkurzoch. Aktuálne predpokladaný pokles registrácií automobilov v Európe pre rok 2020 je -25%. Veľkou výzvou pre automobilky je plniť pravidlá Európskej komisie o emisiách, ktoré určujú pre rok 2020 emisie na úrovni 95g CO2/km a pokutu vo výške 95 eur za každý g/km naviac. Tieto rozhodnutia pre zlepšenie environmentálnej záťaže ešte viac zaťažia automobilový priemysel, ktorý je, zdá sa, v slepej uličke nízkeho dopytu a zvyšovania nákladov na bez emisné automobily. Preto väčšina z nich vidí prežitie v spolupráci a spájaní sa rôznych platforiem, ktoré umožnia výrobu čo najviac bezemisných áut v EÚ. V roku 2020 je v Európskej únii viac ako 82% automobilov predaných s konvenčnými spaľovacími motormi.

Pokles výroby automobilového priemyslu v EU-28 bude podľa asociácie ACEA za rok 2020 vo výške 25%. Celkový ročný predaj uzavrie na 13,6 miliónoch automobiloch. Automobilový priemysle vytvára pritom 7% z HDP EU-28.

Pokles predaja automobilov v USA je očakávaný v konsenze -24% s predajom na úrovni 13,4 mil automobilov.

Očakávaný globálny trh s automobilmi prepadne z čísel roku 2019, keď sa predalo 90 miliónov automobilov, na 71,9 miliónov automobilov v roku 2020, čo spôsobí globálny pokles výroby na medziročných -20,1%.

V mesiacoch 4-6/2020 poklesla americká ekonomika o 32,9%,  čo je najhlbší pokles od roku 1949.

 

Zdroj grafu: https://www.bbc.com/news/business-53574953

 

V USA stratili od 2/2020 viac ako 15 miliónov pracovných miest. Viac ako polovica domácností zaznamenala pokles príjmov.

Čo bude nasledovať?

S veľkou pravdepodobnosťou budeme účastníkmi dlhšieho obdobia, kedy COVID-19 a jeho ekonomické následky budú súčasťou našej existencie a budeme sa mu musieť prispôsobiť.

Budeme mať nižšie príjmy, budeme menej často cestovať a keď cestovať budeme, využijeme individuálnu dopravu.

Výdavky domácností na nákup tovarov dlhodobej spotreby klesnú, ako aj výdavky na cestovanie. Svet sa bude meniť a v mnohých našich zvyklostiach sa vrátime späť v čase, kde sme boli pred 30 rokmi nášho života. Keď sme menej lietali a viac cestovali automobilmi.

 

 

Zdroje:

  • Automotive World, How will Europe’s automotive industry recover from COVID-19?
  • National Geographic ,How hard will the coronavirus hit the travel industry?Elizabeth Becker
  • BBC News, Coronavirus: US economy sees sharpest contraction in decades
  • ACEA
  • Counterpoint, 25. august 2020

About Author

Vladimír Orth

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings