Lifestyle

Má obavy z kritiky a posudzovania. Ako pomôcť dieťaťu so sociálnou úzkosťou?

  • 19 mája, 2022
  • 5 min read
Má obavy z kritiky a posudzovania. Ako pomôcť dieťaťu so sociálnou úzkosťou?

Ak má ráno ísť do škôlky, sťažuje sa, že ho bolí brucho. Hanbí sa rozprávať a jesť pred ostatnými, bojí sa skúšať nové veci a nerado sa zoznamuje s cudzími ľuďmi. Keď v škole odpovedá pred tabuľou, trasú sa mu ruky, červená sa, má pocit, že odpadne. Je takéto dieťa len hanblivé alebo trpí sociálnou úzkosťou? Ako to rodič dokáže rozlíšiť a čo môže spraviť, aby sa prejavy úzkosti zmiernili?

Je normálne, ak sa dieťa bojí, napríklad pred prvým dňom v škole alebo v škôlke. Po niekoľkých dňoch si zvykne na nový režim, prostredie a kolektív a obavy zmiznú. Problémom je, ak sa zo strachu a starostí stane votrelec, ktorý každý deň ovláda detské myšlienky. Obavy začnú narúšať fungovanie v škole, medzi kamarátmi, ale aj v rodine. Vtedy hovoríme o úzkosti.

Nevie sa sústrediť, nedá sa mu zaspať, máva nočné mory, neustále sa uisťuje, nedokáže riešiť každodenné problémy, vyhýba sa stretnutiam s kamarátmi. Popritom sa môže sťažovať na bolesti žalúdka, hlavy alebo nadmerné potenie. Často býva podráždené, plače, odmieta robiť domáce úlohy. Toto sú len niektoré z prejavov úzkosti u detí.

Úzkostné prejavy, ktoré sú mimo normu si môžeme všimnúť u každého piateho dieťaťa na svete. Dokazuje to štúdia z roku 2021. Ovplyvňujú nielen detskú psychiku, ale aj fyzický stav. Práve fyzické prejavy môžu byť pre rodiča mätúce. Neraz sa stáva, že rodič lieči brušnú virózu a skutočný problém obchádza.

INZERCIA

Dieťa môže mať strach z každodenných vecí, z odlúčenia, smrti, ale aj z rôznych sociálnych situácií. Len v USA podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb v období od roku 2016 do roku 2019 lekári diagnostikovali úzkosť takmer desiatim percentám detí od troch do sedemnásť rokov.

Bojí sa, že bude vyzerať hlúpo

Jednou z častých úzkostných porúch u detí je sociálna úzkosť. Podľa webového portálu CNN deti s týmto typom úzkosti odmietajú hovoriť pred rovesníkmi, a ak rozprávajú, tak rozprávajú tichým hlasom. Často neradi nadväzujú očný kontakt a nové priateľstvá. Môžu mať strach používať verejné toalety, telefonovať alebo jesť pred ostatnými. Vystúpenia pred veľkou skupinou ľudí ich desia.

Podľa Národného portálu zdravia, strach z rôznych sociálnych situácií vedie k tomu, že dieťa sa snaží týmto situáciám za každú cenu vyhnúť. Odmietne navštevovať školu alebo prestane chodiť na krúžky. Sociálna fóbia môže ohroziť nielen socializáciu dieťaťa, ale aj ovplyvniť výsledky v škole. Ak sa v niektorej zo situácii ocitnú alebo musia rozprávať pred triedou, môžu pocítiť zrýchlený tep, triašku, svalové napätie a majú problém dýchať.

Klinická psychologička Rachel Busmanová, ktorá sa špecializuje na úzkosť, pre webový portál CNN vysvetlila, že deti so sociálnou úzkosťou sa obávajú negatívneho posudzovania od iných ľudí. Ich obavy sú pritom intenzívne a pretrvávajúce: „Bojíš sa povedať alebo urobiť niečo, čo spôsobí, že budeš vyzerať hlúpo alebo neschopne.“ Na príčine nemusí byť len strach z kritiky a posudzovania, ale aj nízka sebadôvera.

Ako pomôcť dieťaťu s úzkosťou?

Ak chceme dieťaťu pomôcť, musíme nájsť spúšťača úzkosti. Nie je dobré, ak ho príliš nútime k rozhovoru, pôsobíme ofenzívne a ťaháme to z neho. Vtedy sa môže stať, že dieťa sa odmietne zdôveriť. Psychologička Rachel Busmanová odporúča zaujímať sa o to, ako dieťa vnímalo situáciu. Čo sa mu na nej páčilo a čo bolo naopak ťažké?

Prejavy úzkostnej poruchy sa môžu objaviť, ak dieťa začne chodiť do škôlky alebo školy. Zdroj ilustračného obrázka: pexels.com

Keď sa nám dieťa s obavami zdôverí, dôležité je, ako zareagujeme. Obavy dieťaťa neznehodnocujme tak, že povieme, že sa nesmie báť alebo, že sa nemá sa správať ako bábätko. Zároveň by sme nemali jeho obavy potvrdzovať. Na jednej strane by sme mali uznať, že je situácia náročná, na druhej strane ho treba povzbudiť že výzve dokáže čeliť a pripomenúť mu, že sme tu pre neho.

Ak chceme pochopiť úzkosť ktorú dieťa prežíva, môžeme sa obrátiť aj na jeho učiteľa. Deti s úzkosťou sa často v škole správajú inak ako doma s rodinou. Učiteľ vám môže povedať, ako dieťa komunikuje s rovesníkmi a či je stále smutné alebo znepokojené, keď ho necháte v škole.

Keď obavy pretrvávajú a výrazne ovplyvňujú bežný život dieťaťa, obráťte sa na psychológa. Najlepšou liečbou úzkostných porúch je kognitívna behaviorálna terapia, ktorá pomáha deťom postupne robiť veci, ktorých sa boja. Ak si nie ste istý, či je správanie typické pre dieťa v jeho veku alebo ide o poruchu, poraďte sa s pediatrom.

About Author

Maria Mihalikova

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings