Skupina bežných chemikálií môže narúšať hormonálne funkcie, výnimku netvorí ani neplodnosť

V súčasnosti mnoho výrobkov, s ktorými sa dostávame do každodenného kontaktu, obsahuje potenciálne zdraviu škodlivú skupinu chemikálií. Príkladom sú perfluorované a polyfluorované organické látky, známe aj pod značkou PFAS. Ako sme uviedli v našom predošlom článku, nedávna štúdia belgických výskumníkov potvrdila ich prítomnosť aj v papierových a bambusových slamkách. To, aký dopad má daná skutočnosť… Prečítať celé

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

V súčasnosti mnoho výrobkov, s ktorými sa dostávame do každodenného kontaktu, obsahuje potenciálne zdraviu škodlivú skupinu chemikálií. Príkladom sú perfluorované a polyfluorované organické látky, známe aj pod značkou PFAS.

Ako sme uviedli v našom predošlom článku, nedávna štúdia belgických výskumníkov potvrdila ich prítomnosť aj v papierových a bambusových slamkách. To, aký dopad má daná skutočnosť na ľudské zdravie, zatiaľ nie je potvrdené. Diskutuje sa však o mnohých zdravotných ťažkostiach, či už v podobe vysokej hladiny cholesterolu alebo zvýšeného rizika rakoviny ľadvín a čriev.

Jeden z najnovších výskumov v súvislosti s danými látkami prináša zaujímavý zvrat, nakoľko ženy sú vystavené väčšiemu zdravotnému riziku, informuje portál The Guardian. Konkrétne ide o zvýšenú pravdepodobnosť vzniku rakoviny vaječníkov, avšak výnimku netvoria ani iné typy tohto ochorenia. Zároveň sa poukazuje aj na dvakrát väčšiu potenciálnosť výskytu melanómu, ktorý patrí k najzhubnejším a najzákernejším nádorom.

Dostupnosť aj v potravinách

PFAS sú známe aj pod prívlastkom „večné chemikálie“, ktoré podobne ako mikroplasty disponujú dlhovekosťou v životnom prostredí. Ako sme písali v našom spomínanom článku, ich vplyvom dochádza ku kontaminácii podzemných a povrchových vôd či pôdy, na základe čoho sa dostávajú do pitnej vody a potravín.

Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky sa najčastejšie nachádzajú v rybách, ovocí či vo vajciach a vaječných výrobkoch. Predpokladá sa, že ku kontaminácii potravín dochádza najmä prostredníctvom pôdy a vody využívaných na produkciu jedla, avšak výnimku netvoria ani obaly obsahujúce PFAS. Zároveň ich výskyt možno zaznamenať aj v mäse zvierat, ktoré ich konzumovali v kontaminovanej vode a krmive.

vplyv večných chemikálií na zdravie

Skupina chemikálií, ktorá sa vyskytuje v potravinách, môže súvisieť so vznikom rakoviny. Zdroj: pexels.com

Na základe vedeckého stanoviska sa poukazuje na to, že ich prahovú hodnotu tvorí týždenný príjem v množstve 4,4 nanogramu na kilogram telesnej hmotnosti. Zároveň ich výskyt možno zaznamenať aj vo farbivách a v hygienických výrobkoch.

Riziko narušenia hormonálnych funkcií

Ako píše The Guardian, uvedená skupina chemikálií môže narušiť fungovanie hormonálnych funkcií, najmä u žien. Avšak aj cez to hlavný autor štúdie Max Aung tvrdí, že netreba podliehať panike, nakoľko sa im nedá úplne vyhnúť.

Vzhľadom na to, že sa prirodzene nerozkladajú, ich dostupnosť v životnom prostredí sa považuje za veľmi rozšírenú. Kľúčový je jeden z amerických prieskumov poukazujúci na to, že až 97 % Američanov má PFAS v krvi. Zároveň 45 % pitnej vody v USA je nimi kontaminovaná.

vplyv večných chemikálií na zdravie

Večné chemikálie môžu mať vplyv na vznik viacerých zdravotných ťažkostí. Zdroj: pexels.com

Síce sa nepreukázalo, že primárne vedú ku vzniku rakoviny, podľa vedcov by sa mal ich vplyv na ľudský organizmus naďalej skúmať. Avšak cez to, že existuje ich niekoľko rôznych typov, ich výskum účinkov na zdravie sa stále vyvíja.

Niektoré druhy sa už prostredníctvom predošlých skúmaní spájajú s viacerými zdravotnými problémami. Patria k ním rakovina, znížená plodnosť či ochorenia obličiek.

Problémy s plodnosťou

Vzhľadom na to, že PFAS do istej miery súvisia s reprodukčným zdravím, singapurskí vedci preskúmali ich vplyv na plodnosť. Ako uvádza Denník N, dokonca aj na miestach, kde je znečistenie nimi nižšie, sa zistila silná súvislosť s infertilitou. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie ňou trpí každý šiesty človek na svete.

Štúdie sa zúčastnilo vyše 1 000 žien v plodnom veku, ktoré sa snažili otehotnieť. V súvislosti s tým vedci zohľadnili ich vek, vzdelanie, ale aj to, či fajčia alebo majú detí.

Výskum sa realizoval na princípe krvných testov, prostredníctvom čoho sa odhalili hodnoty večných chemikálií. Na základe toho sa zistilo, že u žien, u ktorých bola ich hladina o štvrtinu vyššia ako priemer, mali o 40 % nižšiu šancu, že do roka otehotnejú. Okrem toho mali aj o 34 % menšiu šancu, že do 12 mesiacov porodia živé dieťa.

Mnohé ženy v súvislosti s vplyvom PFAS trpia neplodnosťou. Zdroj: pexels.com

Vplyv chemikálií na plodnosť bol vyšší, pokiaľ sa posudzovali ako zmes. Ide o niečo, čo dáva zmysel, nakoľko dostupnosť viacerých chemických látok môže pôsobiť spoločne a ovplyvňovať ľudské zdravie na oveľa väčšej úrovni ako jedna chemická látka.

PFAS ovplyvňujú zdravie matky a dieťaťa, pričom ich vplyv sa môže preukázať aj počas tehotenstva. Zväčša sa k nemu priraďuje preeklampsia, ktorá sa v minulosti nazývala ako toxémia. Pokiaľ sa včas nelieči, môže ísť o život ohrozujúci stav, dodáva portál lekár.sk.

Denník N ďalej uvádza, že mnoho večných chemikálií bolo zaznamenaných v pupočníkovej krvi, placente a materskom mlieku. Na základe toho sa dôraz kladie na prevenciu expozície PFAS pre ochranu zdravia žien a ich detí.

Pokračujte na ďalší príspevok »