Plodnosť

Skupina bežných chemikálií môže narúšať hormonálne funkcie, výnimku netvorí ani neplodnosť

  • V súčasnosti mnoho výrobkov, s ktorými sa dostávame do každodenného kontaktu, obsahuje potenciálne zdraviu škodlivú skupinu chemikálií. Príkladom sú perfluorované a polyfluorované organické látky, známe aj pod značkou PFAS. Ako sme uviedli v našom predošlom článku, nedávna štúdia belgických výskumníkov potvrdila ich prítomnosť aj v papierových a bambusových slamkách. To, aký dopad má daná skutočnosť… Prečítať celé