Archív Cestovanie EXTRA feed Iné Kultúra Ľudia Na zamyslenie Svet Zdravie

Viete, ktoré monoteistické náboženstvo bolo skutočne prvé?

  • 31 januára, 2022
  • 5 min read
Viete, ktoré monoteistické náboženstvo bolo skutočne prvé?

Zoroastrizmus je staroveké perzské náboženstvo, ktoré mohlo vzniknúť už pred 4000 rokmi. Pravdepodobne prvá monoteistická viera na svete, je jedno z najstarších náboženstiev, ktoré stále existujú.

Zoroastrizmus bolo štátne náboženstvo troch perzských dynastií až do dobytia Perzie moslimami v siedmom storočí nášho letopočtu. Zoroastrijskí utečenci, nazývaní Parsis, unikli moslimskému prenasledovaniu v Iráne emigráciou do Indie. Zoroastrizmus má v súčasnosti odhadom 100 000 až 200 000 veriacich po celom svete a dnes sa praktizuje ako menšinové náboženstvo v častiach Iránu a Indie.

 

INZERCIA

Zoroaster

Prorok Zoroaster (zarathustra v starej perzštine) je považovaný za zakladateľa zoroastrizmu, ktorý je pravdepodobne najstaršou monoteistickou vierou na svete.

Väčšina z toho, čo je známe o Zoroasterovi, pochádza z Avesty – zbierky zoroastriánskych náboženských spisov. Nie je jasné, kedy presne Zoroaster žil.

INZERCIA

Niektorí vedci sa domnievajú, že bol súčasníkom Kýra Veľkého, kráľa Perzskej ríše v šiestom storočí pred Kristom, hoci väčšina lingvistických a archeologických dôkazov poukazuje na skorší dátum – niekedy medzi 1500 a 1200 pred Kristom.

Predpokladá sa, že Zoroaster sa narodil na území dnešného severovýchodného Iránu alebo juhozápadného Afganistanu. Žil v kmeni, ktorý vyznával staroveké náboženstvo s mnohými bohmi,  pravdepodobne podobné raným formám hinduizmu.

Inzercia

Podľa zoroastrijskej tradície mal Zoroaster božskú víziu najvyššej bytosti, keď sa vo veku 30 rokov zúčastnil na pohanskom očistnom rituále. Zoroaster začal učiť nasledovníkov uctievať jediného boha zvaného Ahura Mazda.

V 90. rokoch objavili ruskí archeológovia v Gonur Tepe, nálezisku z doby bronzovej v Turkménsku, pozostatky toho, čo považovali za raný zoroastrijský chrám. Chrám pochádza z druhého tisícročia pred naším letopočtom, čo z neho robí najstaršie známe miesto spojené so zoroastrizmom.

 

Cyrus Veľký. Zdroj: totallyhistory.com

Perzská ríša

Zoroastrizmus formoval jednu z najväčších ríš starovekého sveta – mocnú Perzskú ríšu. Bolo to štátne náboženstvo troch veľkých perzských dynastií.

Kýros Veľký, zakladateľ Achajmenovskej perzskej ríše, bol oddaným zoroastrijcom. Podľa väčšiny správ to bol tolerantný vládca, ktorý dovolil svojim neiránskym poddaným vyznávať svoje vlastné náboženstvá.

Viera zoroastrizmu sa šírila po Ázii cez Hodvábnu cestu, z Číny na Blízky východ až do Európy.

Niektorí vedci tvrdia, že princípy zoroastrizmu pomohli formovať hlavné abrahámovské náboženstvá – vrátane judaizmu, kresťanstva a islamu – prostredníctvom vplyvu Perzskej ríše.

Zoroastrianske koncepty, vrátane myšlienky jediného boha, neba, pekla a súdneho dňa, mohli byť prvýkrát predstavené židovskej komunite v Babylónii, kde ľudia z Judského kráľovstva žili v zajatí po celé desaťročia.

 

Moslimské dobytie

Moslimské dobytie Perzie v rokoch 633 až 651 n. l. viedlo k pádu sasánovskej perzskej ríše a úpadku zoroastriánskeho náboženstva v Iráne. Postupom času väčšina iránskych zoroastrijcov konvertovala na islam.

 

Náboženstvo Parsi

Parsi sú nasledovníci zoroastrizmu v Indii. Podľa tradície Parsi, skupina iránskych zoroastrijcov emigrovala z Perzie, aby unikla náboženskému prenasledovaniu moslimskou väčšinou po arabskom dobytí. Odborníci predpokladajú, že skupina sa plavila cez Arabské more a pristála v Gudžaráte, štáte v západnej Indii, niekedy medzi rokmi 785 a 936 n.l.

Parsiovia sú etnickou menšinou v Indii a Pakistane. Dnes je v Indii asi 60 000 Parsiov a 1 400 v Pakistane.

Faravahar. Zdroj: worldhistory.org

 

Zoroastrianske symboly

Faravahar je staroveký symbol zoroastriánskej viery. Zobrazuje fúzatého muža s jednou rukou natiahnutou dopredu – stojí nad párom krídel, ktoré sú vystreté z kruhu, ktorý predstavuje večnosť.

Oheň je ďalším dôležitým symbolom zoroastrizmu, pretože predstavuje svetlo, teplo a má očisťujúce schopnosti.

 

Zoroastrianske presvedčenia

Oheň – spolu s vodou – sú v zoroastrijskom náboženstve vnímané ako symboly čistoty.

Zoroastrianske miesta uctievania sa niekedy nazývajú aj chrámy ohňa. Každý chrám ohňa obsahuje oltár s večným plameňom, ktorý neustále horí a nikdy nezhasne.

Podľa legendy mali tri staroveké chrámy zoroastrijského ohňa na začiatku vekov pochádzať priamo od zoroastriánskeho boha Ahura Mazdu. Archeológovia tieto miesta hľadali, aj keď nie je jasné, či tieto chrýmy niekedy skutočne existovali alebo boli čisto mýtické.

 

Zoroastriáni robili svojim mŕtvym „nebeské pohreby“. Postavili kruhové veže s plochými vrcholmi nazývané dakhmy alebo veže ticha. Tam boli mŕtvoly vystavené prírodným živlom – a miestnym supom –, kým kosti neboli čisté a vybielené. Potom sa zbierali a ukladali do vápencových jám nazývaných kostnice.

Mnoho zoroastrijcov dnes pochováva svojich mŕtvych pod betónovými doskami, hoci niektorí Parsi v Indii stále praktizujú pochovávanie pod oblohou.

 

Tak hovoril Zarathustra

Mnohí Európania spoznali zakladateľa zoroastrizmu Zarathustru prostredníctvom románu Tak hovoril Zarathustra z 19. storočia od nemeckého filozofa Friedricha Nietzscheho.

Nietzsche v nej sleduje proroka Zarathustru na jeho cestách. Niektorí nazvali dielo „ironickým“, keďže Nietzsche bol zarytý ateista.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings