Archív Cestovanie EXTRA feed Iné Kultúra Na zamyslenie Svet

Existovala Atlantída naozaj alebo je to mýtus?

  • 31 januára, 2022
  • 5 min read
Existovala Atlantída naozaj alebo je to mýtus?

6 najvýznamjších teórií o Atlantíde

1. Atlantída bola stredoatlantický kontinent, ktorý sa náhle potopil do oceánu.

Myšlienka, že Atlantída bola skutočným historickým miestom, a nielen legendou, ktorú vymyslel Platón, sa objavila až koncom 19. storočia. Spisovateľ Ignatius Donnelly vo svojej knihe Atlantis, the Antediluvian World z roku 1882 tvrdil, že úspechy starovekého sveta museli byť odovzdané skoršou vyspelou civilizáciou, pretože starovekí ľudia neboli dostatočne sofistikovaní rozvíjať tieto pokroky samostatne.

Za predpokladu, že Atlantický oceán bol hlboký len niekoľko stoviek metrov, Donnelly opísal kontinent zaplavený oceánskymi vodami, presne tam, kde sa podľa Platóna potopil: v Atlantickom oceáne tesne pri „Herkulových stĺpoch“, dvoch skalách, ktoré označujú vstup do Gibraltárskeho prielivu.

Dlho po tom, čo moderná oceánografia a lepšie pochopenie doskovej tektoniky urobili diery v jeho téze o premenlivých vodách, niektorí naďalej lipnú na Donnellyho teórii, najmä kvôli jej pridŕžaniu sa Platónovho umiestnenia Atlantídy v strednom Atlantiku.

 

Mapa hypotéz o lokalizácii do Atlantídy. Zdroj: commons.wikimedia.org

2. Atlantídu pohltil Bermudský trojuholník.

Mnohí neskorší spisovatelia, inšpirovaní Donnellym, rozšírili jeho teórie a pridali svoje vlastné špekulácie o tom, kde mohla byť Atlantída. Jedným z týchto spisovateľov bol Charles Berlitz, vnuk zakladateľa známych jazykových škôl a autor mnohých kníh o paranormálnych javoch. V 70-tych rokoch Berlitz tvrdil, že Atlantída je skutočný kontinent nachádzajúci sa pri Bahamách, ktorý sa stal obeťou notoricky známeho „Bermudského trojuholníka“, oblasti Atlantiku, kde údajne za záhadných okolností zmizlo množstvo lodí. Priaznivci tejto teórie poukazujú na objav toho, čo vyzerá ako umelo vytvorené steny a ulice, ktoré sa nachádzajú pri pobreží Bimini, hoci vedci tieto štruktúry vyhodnotili, a zistili, že ide o prírodné plážové skalné útvary.

 

3. Atlantída bola Antarktída.

Ďalšia teória – že Atlantída bola v skutočnosti oveľa miernejšou verziou toho, čo je teraz Antarktída – je založená na práci Charlesa Hapgooda, ktorého kniha Earth’s Shifting Crust z roku 1958 obsahovala predslov Alberta Einsteina.

Podľa Hapgooda sa asi pred 12 000 rokmi zemská kôra posunula, čím sa vytlačil kontinent, ktorý sa stal Antarktídou, z miesta oveľa severnejšieho, ako je dnes. Tento miernejší kontinent bol domovom vyspelej civilizácie, ale náhly posun na súčasnú chladnú polohu odsúdil obyvateľov civilizácie na smrť– Atlanťanov – a ich nádherné mesto bolo pochované pod vrstvami ľadu. Hapgoodova teória vyplávala na povrch skôr, ako vedecký svet úplne pochopil doskovú tektoniku, čo do značnej miery posunulo jeho myšlienku na okraj atlantskej viery.

Inzercia

 

Ilustračná fotografia (Atlantída). Zdroj: chennainext.com

4. Príbeh o Atlantíde bol mýtickým prerozprávaním potopy Čierneho mora.

Táto teória predpokladá, že samotná Atlantída bola vymyslená, ale príbeh o jej zániku bol inšpirovaný skutočnou historickou udalosťou: prerazením Bosporu Stredozemným morom a následným zaplavením Čierneho mora okolo roku 5600 pred Kristom. V tom čase bolo Čierne more sladkovodným jazerom s polovičnou rozlohou.

 

5. Atlantída je príbehom minojskej civilizácie, ktorá prekvitala na gréckych ostrovoch približne v rokoch 2500-1600 p.n.l.

Jedna z novších atlantských teórií sa týka civilizácie, ktorá prekvitala na gréckych ostrovoch Kréta a Thera (dnes Santorini) pred viac ako 4000 rokmi: Minojci, pomenovaní po legendárnom kráľovi Minosovi.

Minojci, ktorí sa považovali za prvú veľkú civilizáciu Európy, postavili nádherné paláce, dláždené cesty a boli prvými Európanmi, ktorí používali písaný jazyk (lineárny A). Na vrchole svojej moci však Minojci náhle zmizli z histórie – trvalé tajomstvo, ktoré podnietilo vieru v spojenie medzi touto veľkou civilizáciou odsúdenou na zánik a Platónovou Atlantídou. Historici sa domnievajú, že okolo roku 1600 pred Kristom zasiahlo sopečný ostrov Thera mohutné zemetrasenie, ktoré vyvolalo erupciu, ktorá do atmosféry vychrlila 10 miliónov ton kameňa, popola a plynu. Tsunami, ktoré nasledovali po erupcii, boli dostatočne veľké na to, aby zničili minojské mestá v celom regióne, čo je devastácia, ktorá mohla spôsobiť, že Minojci budú zraniteľní voči útočníkom z gréckej pevniny.

 

6. Atlantída vôbec neexistovala – vynašiel ju Platón.

Väčšina historikov a vedcov v celej histórii dospela k záveru, že Platónov príbeh o stratenom kráľovstve Atlantídy bol fiktívny. Podľa tohto argumentu grécky filozof vymyslel Atlantídu ako svoju víziu ideálnej civilizácie a zamýšľal príbeh o jej zániku ako varovný príbeh o bohoch trestajúcich ľudskú aroganciu. Žiadne písomné záznamy o Atlantíde neexistujú mimo Platónových dialógov, vrátane žiadneho z mnohých iných textov, ktoré prežili zo starovekého Grécka. Navyše, napriek moderným pokrokom v oceánografii a mapovaní dna oceánov sa nikdy nenašli žiadne stopy po takejto potopenej civilizácii.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings