Vedeli ste čo v skutočnosti Voodoo vyznáva?

Často sa môže objaviť aj duch mŕtveho rodiča, ktorý sa sťažuje, že sa zdržiaval príliš dlho vo vodách smrti a žiada, aby ho slávnostne "načapovali" a vložili do nádoby, ktorá sa potom uloží na rodinný oltár.

Voodoo, s jeho zvláštnym pôvodom a tajomnými rituálmi, predstavuje fascinujúcu kapitolu v duchovnom svete.

Táto náboženská a spirituálna prax má svoje hlboké korene v afrických tradíciách a stala sa významnou súčasťou kultúr v Karibiku, najmä v Haiti, a v niektorých častiach Louisiany v USA.

Pre mnohých je voodoo synonymom pre magické praktiky a výroky kliatby, no v skutočnosti je to komplexný systém viery, ktorý spája fyzický a duchovný svet.

Voodoo verí v spojenie medzi ľuďmi a ich duchovným prostredím, a jeho prívrženci si veria, že môžu komunikovať s duchmi, božstvami a prirodzenými silami.

 

Pôvod voodoo sa traduje ešte z dávnej Afriky. Zdroj: vibefreeov.xyz

Pôvod Voodoo a jeho vývoj

Voodoo sa vyskytuje predovšetkým na Haiti.

Obyvateľstvo tohto karibského ostrova sú prevažne černosi, ktorí boli privezení z Afriky ako otroci, aby pracovali na plantážach pre Francúzov.

Otroci sa však vzbúrili v čase Francúzskej revolúcie a nezávislosť získali v roku 1804.

Z Afriky si so sebou priniesli množstvo vecí.

Medzi nimi bolo niekoľko kmeňových kultov, ktoré sa v priebehu rokov zlúčili a vyvinuli do toho, čo sa dnes nazýva voodoo.

Aktuálne je voodoo zmes uctievania bohov, ktoré ich západoafrickí predkovia pozorovali od staroveku, a uctievania katolíckych svätých, o ktorých otrokov učili v Novom svete.

 

Verejné aj súkromné obrady

Na Haiti sa z času na čas konajú súkromné obrady na vzývanie duchov predkov a získanie ich ochrany.

Každý týždeň sa v rôznych chrámoch konajú verejné obrady a zvolávajú sa bohovia panteónu.

Bohovia počas obradov vlastnia svojich služobníkov a hovorí sa, že na nich jazdia ako ľudia na koňoch.

Hoci každý má, samozrejme, predkov, nie každý na Haiti slúži svojim predkom.

Aby sa muž alebo žena stali služobníkom, musia byť zasvätení.

 

Bohovia sa môžu objavovať napríklad v snoch a žiadať, aby sa im slúžilo

Často sa môže objaviť aj duch mŕtveho rodiča alebo starého rodiča, ktorý sa sťažuje, že sa zdržiaval príliš dlho vo vodách smrti a žiada, aby ho slávnostne „načapovali“ a vložili do nádoby, ktorá sa potom uloží na rodinný oltár.

Tam môže byť duch prinútený hovoriť zásahom voodoo kňaza alebo kňažky a dávať veštby.

 

Voodoo je zmes rôznych tradícií a dodnes sa člení na menšie subkultúry. Zdroj: thedailybeast.com

Na čom voodoo stojí

Jeho základným princípom je, že všetko je duch.

Ľudia sú duchovia, ktorí obývajú viditeľný svet.

Neviditeľný svet obývajú lwa (duchovia), mystè (záhady), anvizib (neviditeľní), zanj (anjeli) a duchovia predkov a nedávno zosnulých.

Verí sa, že všetci títo duchovia žijú v mýtickej krajine zvanej Ginen.

Voodoo viera tvrdí, že existuje jeden Boh, stvoriteľ vesmíru.

Tomuto Bohu sú podriadení Loas, menšie božstvá alebo svätci, ktorí pôsobia ako poslovia medzi praktizujúcim voodoo a Bohom.

Nakoniec sú tu kňazi známi ako Houngans a kňažky zvané Mambos.

Hoci väčšina stúpencov viery Voodoo v skoršom období bola čierna, teraz je približne jedna tretina až polovica belochov.

Asi tri štvrtiny sledovateľov Voodoo sú ženy.

Primárnym cieľom a činnosťou Voodoo je sevi lwa („slúžiť duchom“) – ponúkať modlitby a vykonávať rôzne zbožné obrady zamerané na Boha a konkrétnych duchov výmenou za zdravie, ochranu a priazeň.

Neexistuje žiadna centralizovaná hierarchia, žiadny jediný vodca a žiadny oficiálny hovorca, ale rôzne skupiny sa niekedy pokúšajú vytvoriť takéto oficiálne štruktúry.

Existujú aj tajné spoločnosti, nazývané Bizango alebo Sanpwèl, ktoré vykonávajú nábožensko-právnu funkciu.

 

Rituál loa

Jedným z najvýraznejších aspektov voodoo je rituál loa, ktorý je spojený s kultom duchov, ktorí sa prejavujú v živote veriacich.

Loa predstavujú nielen božstvá, ale aj silní duchovia, ktorí môžu ovplyvňovať ľudský svet.

Rituály voodoo často zahŕňajú tanec, hudbu a spev, ktoré majú pripraviť praktikujúcich na spájanie s duchovným svetom.

 

Grigri

Magické a ochranné amulety, nazývané grigri, sú tiež dôležitou súčasťou voodoo praxe.

Voodooisti veria, že tieto amulety môžu poskytnúť ochranu pred zlými silami a pritiahnuť pozitívnu energiu.

Okrem toho sa voodoo využíva na liečenie a riešenie osobných problémov pomocou rituálov a kúziel, ktoré sú individuálne prispôsobené potrebám jednotlivca.

Voodoo nie je len o kliatbach a temnotách, ale aj o spojení s prírodou, spoločenstvom a duchovnou silou.

Pokračujte na ďalší príspevok »