Články z UnitedLife na tému Karibik


Vedeli ste čo v skutočnosti Voodoo vyznáva?

• Často sa môže objaviť aj duch mŕtveho rodiča, ktorý sa sťažuje, že sa zdržiaval príliš dlho vo vodách smrti a žiada, aby ho slávnostne "načapovali" a vložili do nádoby, ktorá sa potom uloží na rodinný oltár.