EXTRA

Tantrický budhizmus: mýty a fakty

  • 10 apríla, 2023
  • 5 min read
Tantrický budhizmus: mýty a fakty

Tantra je na Západe často nepochopená téma, no v skutočnosti na nej nie je nič zvláštne tajomné.

Využíva mocný nástroj, ku ktorému máme všetci prístup – našu predstavivosť.

Pre pokročilých praktizujúcich s pevným základom v ústredných princípoch budhizmu je tantra metódou, ako rýchlo a efektívne dosiahnuť stav, v ktorom môžeme byť maximálnym prínosom pre všetky bytosti – buddhovstvo.

Tantrický budhizmus je tradícia, ktorá sa zameriava na rôzne praktiky ako cestu k osvieteniu.

INZERCIA

Vo všeobecnosti má svoj pôvod v Indii a v šaivizme, čo je hinduistická viera, ktorá uctieva Šivu, o ktorom sa predpokladá, že je prvým jogínom.

 

INZERCIA

Zrod tantrického budhizmu

Tantrický budhizmus sa prvýkrát objavil v Indii približne v rovnakom čase ako hinduistická tantra, približne v 6. storočí, a prekvital približne do 11. storočia.

V tantrickej tradícii božstvá predstavujú vlastnú vnútornú podstatu jogína.

Inzercia

Tantrický budhizmus, ktorý sa niekedy nazýva joga božstiev, poskytuje cestu k osvieteniu prostredníctvom identity s tantrickými božstvami.

Pod vedením gurua používa jogín rituály, meditáciu, vizualizáciu prostredníctvom mandál a iné praktiky, aby sa uvedomil ako božstvo, a teda ako prejavené osvietenie.

Na tejto úrovni duality neexistujú a jogín zisťuje, že to, čo sa javí ako opačné princípy, je v skutočnosti jeden.

Praktizujúci tantry veria, že zapojením sa do týchto ezoterických praktík pod vedením učiteľa, je možné dosiahnuť prebudenie už v priebehu jedného života.

 

Dnes sa budhistická tantra vyskytuje predovšetkým vo všetkých tibetských líniách a v japonskom budhizme.

 

Tantrické praktiky sú početné, ale zahŕňajú prácu so zvukom cez mantru (posvätné slová a frázy), s gestom cez mudru (ritualizované posvätné gestá rúk), so zrakom cez vizualizácie a mandaly (diagramy vesmíru) a s vitálnymi energiami prostredníctvom meditácie a jogy.

Dnes sa budhistická tantra vyskytuje predovšetkým vo všetkých tibetských líniách a tiež v japonskom budhizme, najmä v Shingone.

Tantrické texty a praktiky sa nachádzajú aj v hinduizme.

Tantra je metóda na uvedomenie si konečnej podstaty reality.

Základnou myšlienkou je, že naše utrpenie pochádza z nášho nesprávneho chápania reality.

Tantra však nie je len o videní podstaty reality. Je to tiež o úplnom prejavení človeka, nášho vnútorného potenciálu stať sa buddhami.

 

Základ pre prax tantry

 

  • Bezpečný smer (útočisko)
  • Odhodlanie oslobodiť sa od všetkého utrpenia a jeho príčin (zrieknutie sa)
  • Prísna etická sebadisciplína
  • Cieľ bódhičitty (dosiahnuť osvietenie v prospech všetkých bytostí)
  • Koncentrácia
  • Uvedomenie si prázdnoty 

 

Keď praktizujúci nadobudne stabilitu vo svojom štúdiu a výcviku vo všetkých týchto veciach, po dokončení intenzívnych prípravných praktík (ngondro), je pripravený vstúpiť do tantrickej praxe.

Tieto postupy sú dôležité na očistenie negatívnych potenciálov a vybudovanie pozitívnych.

Vajrayana alebo tantrayana budhizmus, zahŕňa mystické koncepty a praktiky, z ktorých sa niektoré prudko odchyľujú od centrálnych budhistických prikázaní.

 

Odlišnosti tantrizmu

Tantrizmus je veľmi zložitá téma.

Dalo by sa to opísať ako alternatívna cesta k osvieteniu, ktorá si vyžaduje intenzívnu koncentráciu a vstrebávanie prostredníctvom špeciálnych rituálov zasvätenia.

Ponúka nádej na dosiahnutie osvietenia v zrýchlenom čase, možno dokonca v jedinom živote: je to akási duchovná skratka.

Cesta mahájány sa považuje za pomalšiu cestu, ktorej dosiahnutie si vyžaduje veľa životov, kým vadžrajána, tantrická cesta, je rýchlejšia, aj keď riskantnejšia cesta.

Toto je budhizmus v jeho najmenej rozpoznateľnom vzhľade, vo forme, ktorá sa najťažšie prispôsobuje alebo zlučuje s tým, čo sa tradične považuje za pôvodné učenie Budhu.

 

Joga ako prostriedok na dosiahnutie cieľa

Joga, ktorá si získala popularitu v západnom svete, je veľmi neskorou a len vzdialene rozpoznateľnou odnožou starovekého mystického konceptu.

Joga využívala určité fyzické disciplíny a praktiky na dosiahnutie cieľa mystika, pričom cvičenia boli podriadeným prvkom.

Namiesto tréningu mystického zážitku, zameraného na stav duchovnej transformácie, je joga často systémom fyzického cvičenia, ktoré využíva ovládanie dychu, ponúka zvýšenú flexibilitu, lepšiu rovnováhu, uvoľnenie napätia a pocit omladenia.

Pokoj, ktorý takto zabezpečí uvoľnenie tela, regulované dýchanie a pokojnú myseľ, má poskytnúť aj duchovný úžitok.

No hoci tantrická joga využíva fyzickú aj duševnú disciplínu, jej cieľom je oveľa viac než len fyzické benefity flexibility a rovnováhy, či pokojná myseľ v pokojnom tele.

Vychádza z princípu, že dualita, oddelenie ducha a hmoty je ilúziou a jej cieľom je transcendencia takéhoto klamu do mystického spojenia s božským.

Jogín, prenesený do iného stavu existencie, dosiahne konečný stav blaženosti.

Niekedy označovaná ako „extáza“, stav dokonalého pokoja, tichého a nerušeného vedomia.

Stav spojenia s božstvom je v budhistickom tantrickom umení symbolicky reprezentovaný zobrazením sexuálneho objatia medzi božstvom a jeho manželkou, v postoji známom ako „yab-yum“.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings