Lifestyle

Štokholmský syndróm: Keď obeť stojí na strane páchateľa

  • 31 októbra, 2022
  • 5 min read
Štokholmský syndróm: Keď obeť stojí na strane páchateľa

Zrejme si spomínate na film, seriál či knihu, kde vystupovala neuveriteľne naivná postava, ktorá nás iritovala tým, že chránila a ospravedlňovala činy násilníka pred políciou alebo blízkymi. Takéto správanie je prejavom štokholmského syndrómu.

Štokholmský syndróm je „pozitívna“ psychologická reakcia na zajatie. Spočíva vo vytvorení citovej väzby s agresorom ako možnej stratégie prežitia v nebezpečných situáciách. Je to stav, pri ktorom si obete vytvárajú puto so svojimi únoscami alebo násilníkmi – začnú s nimi sympatizovať.

Obyčajne by sme očakávali od obete prejavy hnevu, hrôzy či strachu. V tomto prípade ide o ochranný mechanizmus v rámci zvládania situácie. Štokholmský syndróm však nie je psychická porucha, ale spôsob vyrovnávania sa s traumou.  Psychológovia tvrdia, že ide o paradoxný zážitok, keď sú pocity a správanie v rozpore s tým, čo by bolo našou prirodzenou reakciou. Iraciónálne pripútanosť sa považuje za nevedomý obranný mechanizmus zakorenený hlboko v ľudskej psychike.

Treba zmieniť, že ide o ojedinelé správanie a neexistuje žiadne vysvetlenie, prečo takto niektorí ľudia reagujú. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Ako dostal Štokholmský syndróm svoj názov?

Názov syndrómu vymyslel psychiater a kriminológ Nils Bejerot po bankovej lúpeži, ktorá sa odohrala v Štokholme vo Švédsku v roku 1973. Lupiči zajali štyroch zamestnancov banky. Po šiestich dňoch rukojemníci začali pociťovať sympatie voči svojim únoscom.

INZERCIA

Po prepustení obete opísali, že pociťovali nenávisť voči polícii. Mali potrebu lupičov chrániť. Niekoľko mesiacov po incidente im zháňali financie na právne zastupovanie. Tiež ich chodili navštevovať do väzenia. Dokonca odmietli svedčiť pred súdom. Reakcia, pochopiteľne, zmiatla policajné zložky. Vzbudila v nich podozrenie, že zajatci boli v skutočnosti komplicmi. Tento príbeh však vyvolal záujem novinárov a vedcov. Nakoniec výskum ukázal, že takéto správanie je v skutočnosti bežné pre tých, ktorí zažili traumu.

Prípad Štokholmského syndrómu – príbeh o Patty Hearst

Devätnásť ročnú Patty Hearst mala uniesť americká organizácia známa pod menom Symbionese Liberation Army (SLA). Patty pochádzala z bohatej a vplyvnej žurnalistickej rodiny. Teda jej únos bol zámerný, cieľom bolo získať pozornosť médií. Podľa svedkov jej mali únoscovia zaviazať oči a naložiť ju do kufra auta. Susedov, ktorí chceli pomôcť, odstrašili výstrelmi zo zbraní.

INZERCIA
O niekoľko dni neskôr mala skupina SLA vyhlásiť, požadujú od jej rodiny financie výmenou za jej slobodu. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Dievčine mali vymývať mozog radikálnym chválospevom a stala sa obeťou sexuálneho zneužívania. O dva mesiace neskôr svetu oznámila, že sa pridáva na stranu svojich väzniteľov. Odvtedy vystupovala pod menom Tania. Potom nasledovalo kriminálne vyčíňanie vrátane lúpeže v banke. Počas súdneho procesu prirovnali Patríciino správanie k Štokholmskému syndrómu, teda podvedome sa snažila prežiť.

Kedy sa syndrom môže prejaviť?

Obete domáceho násilia sú azda najbežnejším príkladom tohto syndrómu, keďže týraní partneri sa často bránia podniknutiu právnych krokov alebo vzneseniu obvinení voči násilníkom. Ďalšie príklady netradičného protichodného správania sú pozorované v kultoch, v koncentračných táboroch, toxických vzťahoch a iných situácia, kde sú ľudia vystavení vymývaniu mozgov.

Inzercia

Príznaky štokholmského syndrómu?

  • Pozitívne pocity voči únoscom alebo násilníkom
  • Obeť sa identifikuje s páchateľom a chápe jeho motívy, dokonca toleruj násilie, pretože je motivované vážnymi dôvodmi
  • Negatívne pocity voči polícii alebo iným predstaviteľom autority
  • Štokholmský syndróm nevyplýva z racionálnej voľby, ale prejavuje sa ako automatický reflex
  • Zajatá osoba odstráni z mysle svoj odpor voči únoscovi
  • Bežné sú pocity viny a výčitky svedomia pri prepustení, najmä vtedy keď je únosca vo väzení
  • Obeť zachádza tak ďaleko, že klame polícii, aby poskytla únoscovi nepravdepodobné alibi

Prečo vzniká Štokholmský syndróm?

Prvým dôvodom je emocionálna väzba, ktorá časom narastá medzi násilníkom a obeťou v dôsledku väznenia. Sociálne odlúčenie je tiež dôležitým faktorom, ktorému zajatci čelia. Obete sú so svojimi únoscami často samé a úplne odrezané od väčších sociálnych skupín.

Posttraumatická stresový syndróm je tiež hlavným faktorom, pretože obete už nemajú zdravé a funkčné kognitívne schopnosti (triezve myslenie, základná pamäťová kapacita). Trauma, ktorú utrpeli počas tohto zážitku, často vedie zajatcov k vytvoreniu obrannej reality. Teda sa podriadia násilníkovi a začne s ním sympatizovať.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings