Cestovanie Kultúra

Dômyselní inžinieri alebo odvážni vojaci? Sardínia a jej tajomná civilizácia z doby bronzovej

  • 30 októbra, 2022
  • 5 min read
Dômyselní inžinieri alebo odvážni vojaci? Sardínia a jej tajomná civilizácia z doby bronzovej

Kultúra členov Nuraghi musela byť dostatočne pokročilá na to, aby sa Sardínia stala miestom, kde vznikli stovky svätýň, hrobiek a veží. Prečo teda o nej vieme tak málo?

Tisíce kamenných stavieb

Svet kedysi vyzeral úplne inak než ako ho poznáme dnes. Vládli mu civilizácie, po ktorých nám ostali informácie o fungovaní spoločnosti, zvykoch a tradíciách. Do minulosti dokážeme nahliadnuť aj prostredníctvom antických či stredovekých stavieb. Jednou z nich je historická pamiatka Nuraghe Losa.

Sardínia
Najstaršie veže mali jednoduchú stavbu, neskôr k nim pribudlo kamenné opevnenie. zdroj: unsplash.com

Nuraghi (množné číslo od nuraghe) sú masívne kónické kamenné veže, roztrúsené pozdĺž talianskeho ostrova Sardínia. Tieto záhadné bašty z doby bronzovej, postavené v rokoch 1600 až 1200 pred Kristom, vznikli opatrným ukladaním obrovských, nahrubo opracovaných kameňov.

Dnes je na druhom najväčšom ostrove Stredozemného mora stále viditeľných viac ako 7 000 nuraghi. Tieto megalitické monumenty strážia staré obchodné cesty, riečne prechody a posvätné miesta. Okamžite rozpoznateľné budovy v tvare úľa sa nenachádzajú nikde inde na svete, preto sa oprávnene stali symbolom Sardínie.

INZERCIA

Nezanechali žiadnu písomnú zmienku

Pôvodný názov, nurache ‚e losas, znamená „nuraghe z hrobiek“. Stále však nie je jasné, prečo sa Sardínia stala počas doby bronzovej staveniskom, na ktorom vznikli impozantné veže. Teórie o ich využití siahajú od opevnení a obydlí až po sklady potravín, svätyne či dokonca astronomické observatóriá. Je pravdepodobné, že v priebehu svojej histórie slúžili niekoľkým z týchto účelov, pretože veže zostali ústredným bodom nuraghského života po stáročia.

Nuraghská civilizácia je sama o sebe záhadou. Väčšinu zmienok o nej urobili bádatelia naprieč Sardíniou, predovšetkým Rimania. Ľudia zo spoločenstva Nuraghi dostali svoje meno podľa pôsobivých stavieb, ktoré vytvorili. Keďže po sebe nezanechali žiadne písomné záznamy, o ich živote vieme zistiť viac najmä vďaka predmetom nájdeným v kamenných obydliach. Sardínia prezentuje svoju históriu v Národnom archeologickom múzeu, ktoré sa nachádza v hlavnom meste, Cagliari. Expozícia zahŕňa náradie, kuchynské vybavenie a prepracované bronzové sošky – bronzetti.

INZERCIA

Pozostatky minulosti

Podobizne sošiek predstavujú postavenie žien a mužov v spoločnosti. Predpokladá sa, že ženské postavy oblečené v rovných tunikách a plášťoch s vysokými klobúkmi so širokým okrajom boli kňažkami. Ženy držiace vojakov zrejme spĺňali úlohu opatrovateliek. Mnohé figúrky nesú dary jedla. Jeden má cez plece prehodenú malú kozu a druhý na tácke ponúka neznámy pokrm.

Viedol tento náčelník v minulosti početné vojská alebo bol skôr reprezentatívnou figúrou? zdroj: pinterest.com

Medzi bronzetti však môžeme nájsť aj sardínskeho náčelníka v dlhom plášti a slávnostnou dýkou pripevnenou na hrudi. Prevažná väčšina sošiek zobrazuje bojovníkov, čo vedie vedcov k názoru, že starodávny ľud bol starostlivo zorganizovaný do vojenských divízií. Vojaci a lukostrelci s mečmi a palicami majú na hlavách rohaté prilby a krky im zdobia vysoké kovové goliere. V rukách držia okrúhle štíty, niektorí sú chránení prepracovaným brnením a maskami, aby vystrašili svojich protivníkov. „Išlo o vojenskú civilizáciu kde proti sebe bojovali rôzne klany,“ povedala Nicola Pinna z múzea v Cagliari.

Inzercia

Najväčší počet bronzetti archeológovia našli v blízkosti asi 70 posvätných studní. Odborníci sa domnievajú, že slúžili ako obetné dary pre bohov a bohyne.

Budúcnosť kultúrneho bohatstva Sardínie

Nárast archeologických prác odhaľuje ďalšie podrobnosti o tejto civilizácii. Začiatkom tohto roka popredná talianska tlačová agentúra ANSA informovala, že na najznámejšej sardínskej nekropole Mont’e Prama výskumníci odkryli dve pieskovcové sochy.

Sochy staré viac než 3000 rokov siahajú do výšky 2 až 2,5 metra. Stali sa najnovšími členmi kolosálnej armády lukostrelcov a bojovníkov, o ktorých sa predpokladá, že strážili nuraghské pohrebisko. Presný pôvod a účel týchto sôch zostáva zahalený rúškom tajomstva, aj keď nekropolu náhodne objavili dvaja farmári pred takmer päťdesiatimi rokmi.

Sardínia
Obyvatelia nuraghi mohli z diaľky vidieť ďalšie veže. To vedie historikov k presvedčeniu, že štruktúry neboli iba symbolmi moci a bohatstva, ale aj komunikačným reťazcom na celom ostrove. zdroj: unsplash.com

Tradície spojené s nuraghskými praktikami sa zrejme šírili ústnym podaním, no nezmizli úplne. Stále žijú v rohatých maskách, bežne nosených počas karnevalových osláv. Symbolicky znie aj melódia z launeddas – trojitej flauty, ktorá sa nachádza v rukách jednej z bronzových sošiek. Tisíce nuraghi a ďalšie stopy ich civilizácie nie sú len spomienkami na minulosť. V mnohých ohľadoch sú fyzickým prejavom sardínskej duše. Vďaka pribúdajúcim nálezom existuje nádej, že v nadchádzajúcich rokoch pribudnú financie na archeologické vykopávky. Sardínia síce svetu ukázala kúsok zo svojej minulosti, no veľká časť stále čaká na svoje objavenie.

Zdroje: www.bbc.com, www.sardegnaturismo.it

Zdroj titulnej fotografie: pexels.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings