Na zamyslenie

Tanečný mor skolil masy ľudí: čo ich skutočne posadlo?

  • 30 októbra, 2022
  • 5 min read
Tanečný mor skolil masy ľudí: čo ich skutočne posadlo?

Tanečný mor z roku 1518, udalosť, pri ktorej stovky občanov Štrasburgu nekontrolovateľne a zjavne nedobrovoľne, tancovali celé dni.

Mánia trvala približne dva mesiace, kým sa skončila rovnako záhadne, ako začala.

 

V júli 1518 žena, Frau Troffea, vyšla na ulicu a začala tancovať.

Zdalo sa, že nedokáže prestať a tancovala ďalej, až kým neskolabovala od únavy. Po odpočinku obnovila nutkavú šialenú aktivitu, a začala opäť zbesilo tancovať.

INZERCIA

Takto pokračovala celé dni a do týždňa bolo podobne postihnutých viac ako 30 ďalších ľudí.

Vedenie mesta znepokojil neustále sa zvyšujúci počet tanečníkov. Občianski a náboženskí vodcovia teoretizovali, že riešením je viac tanca, a tak zriadili cechové sály, v ktorých sa mohli zhromažďovať tanečníci a hudobníci. Nasadili tam aj profesionálnych tanečníkov, aby pomohli postihnutým pokračovať v tanci.

INZERCIA

Mesto si dokonca najalo kapelu, ktorá poskytla sprievodnú hudbu, ale netrvalo dlho a maratón si začal vyberať svoju daň. Mnohí tanečníci skolabovali od úplného vyčerpania. Niektorí dokonca zomreli na mŕtvicu a infarkt.

Nákazu to len zhoršilo a tanečné nutkanie nakoniec pohltilo až 400 ľudí. Viacerí z nich zomreli v dôsledku námahy a totálneho vyčerpania.

Inzercia

Podivná epizóda sa skončila až v septembri, keď boli tanečníci odvedení do svätyne na vrchole hory, aby sa modlili za rozhrešenie.

 

Ilustrácie tanečného moru. Zdroj: medium.com

Súčasné vysvetlenia tanečného moru zahŕňali démonickú posadnutosť a prehriatu krv.

Vyšetrovatelia v 20. storočí naznačili, že postihnutí mohli konzumovať chlieb vyrobený z ražnej múky kontaminovanej hubovou chorobou námeľ, o ktorej je známe, že vyvoláva kŕče.

Americký sociológ Robert Bartholomew predpokladal, že tanečníci boli prívržencami heretických siekt, tancovali, aby prilákali božskú priazeň.

Najrozšírenejšou teóriou bola teória Johna Wallera, ktorý v niekoľkých článkoch uviedol dôvody, prečo sa domnieva, že tanečný mor je formou masovej psychogénnej poruchy.

Takéto prepuknutia sa vyskytujú v podmienkach extrémneho stresu, a vo všeobecnosti sa formujú na základe miestnej ťaživej atmosféry. V prípade tanečného moru z roku 1518, Waller uviedol sériu hladomorov a prítomnosť takých chorôb, ako sú kiahne a syfilis, ako ohromujúce stresory postihujúce obyvateľov Štrasburgu.

Ďalej tvrdil, že vysvetlenie sa s najväčšou pravdepodobnosťou týka svätého Víta, katolíckeho svätca, o ktorom zbožní Európania v 16. storočí verili, že má moc prekliať ľudí tancujúcim morom. V kombinácii s hrôzami chorôb a hladomoru, ktoré obe sužovali Štrasburg v roku 1518, mohla povera o svätom Vítovi spustiť hystériu vyvolanú stresom, ktorá zachvátila veľkú časť mesta.

 

Tanečný mor sa v histórií opakoval

Hoci je to teraz najznámejší príklad, Štrasburg nebol jediným „tanečným morom“, ktorý zasiahol Európu počas stredoveku a raného novoveku.

Mnoho prípadov nekontrolovaného a hrozivého tanca bolo zaznamenaných v Nemecku, Francúzsku a iných častiach Svätej ríše rímskej. V skorších storočiach boli tieto udalosti interpretované ako boží trest alebo démonické posadnutie, napravené náboženskými riešeniami, ako sú procesie, omše alebo priamy zásah kňazov.

Dve desaťročia pred letom 1518 klerik v Štrasburgu menom Sebastian Brant vo svojej satirickej alegórii Loď bláznov napísal, že tanec a hriech sú jedného druhu, a obvinil Satana zo všetkého tohto cirkusu a skazy.

 

Detail z rytiny Hendrika Hondiusa z roku 1642, ktorá vychádza z kresby Petra Breughela z roku 1564, ktorá zobrazuje ľudí trpiacich tanečnou epidémiou, ktorá sa v tom roku vyskytla v Molenbeeku. Zdroj: berfrois.com

 

Kedy to celé začalo?

Najskoršie známe prepuknutie tanečnej mánie sa vyskytlo v 7. storočí, a v Európe sa objavilo mnohokrát až do 17. storočia, kedy náhle prestalo.

Jeden z prvých známych incidentov sa odohral okolo roku 1020 v Bernburgu, kde 18 roľníkov začalo spievať a tancovať okolo kostola, čím narušili štedrovečernú bohoslužbu.

Ďalšie ohniská sa vyskytli v 13. storočí, vrátane jedného v roku 1237, kedy veľká skupina detí, ktorá cestovala, začala vyhrotene skákať a tancovať.

Ďalší obludný incident sa stal v roku 1278, pri ktorom asi 200 ľudí tancovalo na moste cez rieku Meuse, čo spôsobilo jeho zrútenie. Mnohým z tých, ktorí prežili, bolo prinavrátené plné zdravie v neďalekej kaplnke zasvätenej sv. Vítovi.

K prvému veľkému prepuknutiu mánie došlo v rokoch 1373 až 1374, pričom incidenty boli hlásené v Anglicku, Nemecku a Holandsku.

Najznámejšia kauza tejto obdoby, sa odohrala v roku 1374 – rozšírila sa do niekoľkých miest pozdĺž rieky Rýn.

Epidémia začala v Aachene a potom sa rozšírila do ďalších miest, ako sú Kolín, Flámsko, Franky, Henegavsko, Metz, Štrasburg, Tongeren, Utrecht, a ďalej do Talianska a Luxemburska.

Udalosť z roku 1518, ktorú sme podrobnejšie opísali, bola najdôkladnejšie zdokumentovanou, a pravdepodobne poslednou z niekoľkých takýchto ohnísk v Európe.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings