Ľudia Slovensko TOP články redakcie

Štefan B. Roman dodával svetu nielen urán. Slovák, ktorého by ste mali poznať

  • 8 novembra, 2022
  • 6 min read
Štefan B. Roman dodával svetu nielen urán. Slovák, ktorého by ste mali poznať

Štefan Boleslav Roman je osobnosť slovenskej histórie, ktorá je porovnávaná s Milanom Rastislavom Štefánikom ako jedna z najvýznamnejších slovenských osobností 20. storočia. Aj Roman sa usiloval o presadzovanie slovenských záujmov a vďaka úspešnému podnikaniu v zámorí sa mu to aj darilo.

 

Osobnosti Štefana Boleslava Romana sme sa venovali už v troch príspevkoch, ktoré vám odporúčame prečítať. Kanadská obchodná komora pripravila knihu Uránový kráľ a sériu príspevkov, v ktorých predstavuje Romana z viacerých uhlov pohľadu – ako na podnikateľa, aktívneho katolíka i významnú osobnosť slovenských dejín, ktorá založila a financovala Svetový kongres Slovákov a dosiahla zvýšenie povedomia o slovenských problémoch v zámorí.

 

INZERCIA

 

 

Štefan Boleslav Roman ako priemyselný magnát: úspechy od začiatku

Svoj prvý veľký úspech dosiahol Štefan Roman v roku 1953, keď predal svoju investíciu 10 000 dolárov vo firme Concord Mining Syndicate, po objavení ropy v oblasti Leduc v provincii Alberta za dva milióny dolárov. Za tento zisk kúpil podiel v spoločnosti North Denison Mines iba za niečo vyše 8 centov za akciu a do roku 1954 spoločnosť ovládol a premenoval na Consolidated Denison Mines.

V roku 1954 už pri prvom vrte v Elliot Lake v provincii Ontario, približne tisíc kilometrov severne od Toronta, Roman rozpoznal líniu pretínajúcu konglomerát uránu. Tá neskôr potvrdila najväčšie nálezisko uránu, ktoré bolo doposiaľ na svete objavené.

Tento objav urobil z jeho spoločnosti Denison Mines najväčšieho producenta uránu na svete. Populácia mesta Elliot Lake sa v priebehu rokov 1956 až 1961 zvýšila  z 3 791 na 13 179 domácich. Nie všetci v meste však boli domáci, populácia sa podľa dostupných údajov koncom 50. rokov ustálila na neuveriteľných 25-tisíc obyvateľoch! Vplyv Romana teda mal dosah aj na zmenu životov tisícov ľudí a ich rodín, hoci je pravdou, že v nasledujúcich rokoch sa z lokality väčšina ľudí odsťahovala pod vplyvom vývoja trhovej situácie s uránom.

 

Urán potrebovala každá veľmoc

Treba zdôrazniť, že veľký podnikateľský úspech prichádzal krátko po skončení druhej svetovej vojny, ktorá podnietila dopyt po uráne ako surovine. Spojené štáty americké v auguste 1945 zhodili atómové bomby v Japonsku – „Litle Boy“ na Hirošimu a „Fat Man“ na Nagasaki.

V auguste 1949 testoval atómovú bombu aj Sovietsky zväz v Semipalatinskom jadrovom polygóne, v októbri 1952 Veľká Británia a vo februári 1960 aj Francúzsko.

V novembri roku 1952 testovali USA prvú vodíkovú bombu „Ivy Mike“ na ostrove Elugelab. Mala silu 10,4 megatony, čo bolo 600-krát silnejšie ako atómové bomby, ktoré zničili Hirošimu a Nagasaki.

V auguste 1953 vyrobil vodíkovú bombu aj Sovietsky zväz, a to najmä vďaka fyzikovi Andrejovi Sacharovovi. Testoval ju na strelnici v Semipalatinsku v Kazachstane. Okrem USA a ZSSR vodíkovú bombu testovali už len tri krajiny, Veľká Británia, Francúzsko a Čína.

Namiesto zbraní sa urán preorientoval na výrobu energie

Začiatkom 60. rokov sa charakter produkcie uránu zmenil. Armáda Spojených štátov amerických ukončila nákup kanadských uránových rúd pre účely výroby atómových zbraní a od tejto doby sa urán začal dodávať pre komerčné jadrové elektrárne.

Totiž už v roku 1958 bolo zrejmé, že svetová produkcia uránu ďaleko prevyšuje dopyt a kanadskí výrobcovia dostali neoficiálne oznámenie, že americké opcie na kanadskú produkciu uránu v rokoch 1962 až 1966 nebudú uplatnené. To sa napokon potvrdilo v roku 1959.

Jadrové elektrárne sa začali budovať v USA, v Sovietskom zväze, vo Francúzsku, v Japonsku a neskôr všade inde. Hneď po druhej svetovej vojne, v roku 1946, vznikla v USA organizácia USAEC (United States Atomic Energy Commission). Vplyvom výroby atómovej bomby v Sovietskom zväze v roku 1949 USAEC v rokoch 1950 až 1952 20-krát zvýšila svoj rozpočet. Do konca roku 1959 vykupovala za pevné vysoké ceny všetku produkciu uránovej rudy v USA a Kanade, vrátane tej od súkromných spoločností.

 

Kľúčové bolo prispôsobiť sa trhu a vedieť odhadnúť trendy

Podnikateľský úspech Štefana Boleslava Romana v štýle „self-made mana“ opísala vo svojej knihe Controlling Interest biznis redaktorka Diane Francis.

V roku 1967 týždenník kanadského banského priemyslu „The Northern Miner“ Štefana B. Romana vybral ako „prvého muža v banskom priemysle“ za to, že doslova „geograficky ukázal, že kanadské peniaze a odborné znalosti môžu veľmi úspešne konkurovať komukoľvek na svete“.

V tom čase prostredníctvom svojej už aj tak veľkej a rýchlo rozvíjajúcej sa spoločnosti Denison Mines vytvoril vôbec najväčšie dodávky a predaj uránu na svete.

Jeho vtedajšia ríša prezývaná aj „The Roman Empire“ zahŕňala prakticky celý svet. Okrem ťažby a predaja uránu aj ťažbu uhlia v Britskej Kolumbii (vlastnil najväčšie uholné bane v Kanade), ťažbu liadku v kanadskej provincii New Brunswick a ťažbu ropy a zemného plynu v Grécku (priatelil sa s vtedajším gréckym prezidentom), Egypte, Španielsku, Taliansku a v západnej Kanade.

Zaoberal sa aj finančnými službami prostredníctvom 45 % podielu v spoločnosti Standard Trustco a výrobou priemyselných minerálov v celej Severnej Amerike.

Štefan Boleslav Roman je umiestnený v kanadskej v siene slávy The Canadian Mining Hall of Fame a získal najvyššie vyznamenanie Kanady – The Order of Canada.

 

Štefan Roman bol vynikajúcim podnikateľom, mal mimoriadne schopnosti predvídať, ale aj zdravé sebavedomie, odvahu riskovať a počas celého života sa snažil riadiť zdravým „sedliackym“ rozumom, pripomína Kanadská obchodná komora.

Pre bližšie informácie navštívte portál www.Kanada.sk.

About Author

Redakcia UnitedLife

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings