Zdravie

Nočné mory a nočné terory verzus náš mozog

 • 10 novembra, 2022
 • 5 min read
Nočné mory a nočné terory verzus náš mozog

Bežne človek sníva viac ako dve hodiny každú noc. Priemerne máme počas spánku tri až päť snov za noc, niektorí môžu mať až sedem snov. Väčšina snov je okamžite alebo veľmi rýchlo zabudnutá. Niektoré z týchto snov sú zlé sny s nepríjemnými obrazmi alebo s príbehom so zlým koncom. Zlé sny však neprebúdzajú ľudí zo spánku. Nasledujúce ráno po nich pociťujeme len malé emocionálne zvyšky. Počas plného osemhodinového nočného spánku sa väčšina snov vyskytuje v typických dvoch hodinách REM fázy. Aj keď snívanie sa môže vyskytnúť počas ktorejkoľvek fázy spánku.

Ako fungujú sny, stručný prehľad najznámejšími teóriami

Na rozdiel od zlých snov, nočné mory môžu viesť k znepokojujúcim pocitom strachu, úzkosti alebo dokonca hrôzy

Nielen od závažnosti negatívnych emócii ale aj od fázy spánku, v ktorej sa strašidelné sny vyskytujú, ich delíme na 3 druhy:

INZERCIA
 • Zlý sen: sen, ktorý v nás vyvoláva nepríjemné pocity.
 • Nočná mora: nepríjemný sen, ktorý môže v mysli vyvolať silnú emocionálnu reakciu ako strach, zúfalstvo, úzkosť alebo veľký smútok. Od zlého sna sa odlišuje tým, že nepríjemné pocity sú také silné, že prebúdzajú ľudí zo spánku.
 • Nočný teror: líši sa od nočnej mory a zlého sna. Vyskytuje sa v inej fáze spánku. Počas nočného teroru osoba môže hovoriť a pohybovať sa, no stále spí. Nočný teror si väčšina ľudí nepamätá.
Nočné terory Nočné mory
Postihujú najmä deti. Postihujú aj detí aj dospelých.
Krik, výkriky, mlátenie sa, otvorené oči, bez prebudenia. Silný pocit strachu a prebudenie sa.
Vyskytujú sa na začiatku noci, niekedy viackrát počas noci. Môžu trvať až 15 minút. Vyskytujú sa neskôr v noci.

Ak sa pri prebúdzaní alebo zaspávaní nemôžete hýbať alebo hovoriť, najskôr ide o spánkovú paralýzu. Nie je to to isté ako nočný teror.

@shortestblockbusters

INZERCIA

My last two nightmares put together with this sound hits different. #Thalassophobia #Nightmare

♬ Hoist the Colours – Colm R. McGuinness

Inzercia

Nočné mory nám pomáhajú prežiť, inak by ich evolúcia pravdepodobne odstránila

Náboženstvá a rôzne kultúry sa zaoberajú snami dlhšie ako veda. Napríklad indiánsky kmeň Lakota sa spolieha na sny a nočné mory. Tie majú členom kmeňa ukázať správny smer, keď je potrebné urobiť dôležité rozhodnutie. Austrálski domorodci často hovorili, že sny pripravujú naše emócie, pretože veria, že nočné mory a sny poskytujú usmernenie, keď je potrebné urobiť ťažké rozhodnutie.

Výskumníčka Elizabeth Mohkamsing-den Boer, ktorá skúmala surinamské a austrálske domorodé obyvateľstvo, vo svojej práci dospela k záveru, že nočné mory majú užitočnú úlohu v čase zmien alebo neistoty. Označuje ich za prechodné sny.

„Nočné mory sa pravdepodobne vyvinuli, aby nám pomohli vyvolať obavy z potenciálnych nebezpečenstiev. Dokonca aj posttraumatické nočné mory, ktoré nás len znovu traumatizujú, mohli byť užitočné v časoch našich predkov, napríklad keď vás napadlo divoké zviera alebo vás napadol konkurenčný kmeň, ktorý sa mohol znovu vrátiť. “ Deirdre Barrett, psychologička z Harvardovej univerzity

Na boj s nočnými morami odporúčajú psychológovia, aby sme si našu nočnú moru, ktorá nás máta zanalyzovali. Niekedy môže už len analýza zlého sna pomôcť človeku vidieť jeho súvislosť s jeho dennými starosťami. Ak analýza nepomôže a zlý sen sa opakovane vracia, mali by sme si skúsiť premyslieť jeho koniec. Ako by sme sa chceli zachovať v danom sne, ako by sme porazili to, čo nás desí. A potom je potrebné si to počas dňa párkrát predstaviť, nacvičiť, aby sme to pri opakovanej nočnej more mohli využiť.

 

Čo u nás dnes vyvoláva nočné mory

Úzkosť, stres a traumatické zážitky sú hlavnými príčinami typických nočných môr. Medzi ďalšie možné príčiny nočných môr patria:

 • rapídne zmeny v spánkovom režime,
 • nedostatok spánku,
 • choroba a horúčka,
 • zlá strava,
 • poruchy spánku.

Nočné mory sa môžu vyskytnúť aj ako vedľajší účinok niektorých liekov na predpis, drog, trankvilizérov alebo liekov na spanie. Takisto môžu byť spôsobené aj vysadením drog.

nočné mory
Pozor na lieky, drogy a zlú stravu. (Ilustračná foto: Altin Ferreira)

Trankvilizér je ukľudňujúci liek.

 

Kedy navštíviť lekára

Príležitostné nočné mory zvyčajne nie sú dôvodom na obavy. Ak má vaše dieťa alebo vy nočné mory, môžete ich jednoducho spomenúť pri bežnej prehliadke u lekára.

Poraďte sa so svojím lekárom, ak sa nočné mory:

 • vyskytujú často a pretrvávajú dlhší čas,
 • pravidelne narúšajú váš spánok,
 • spôsobujú strach z ďalšieho spánku,
 • spôsobujú problémy so správaním počas dňa alebo ťažkosti s fungovaním počas dňa.

 

Hlavný ilustračný obrázok: Gifer

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings