Zdravie

Modrá terapia: Zaraďte ju do svojej rutiny a odožeňte jesenné blues

  • 11 novembra, 2022
  • 5 min read
Modrá terapia: Zaraďte ju do svojej rutiny a odožeňte jesenné blues

Keď nevieme čo robiť s našimi negatívnymi emóciami, máme tendenciu „ísť na vzduch“. Modrá terapia by podľa posledných zistení mohla tento výrok zmeniť na „ísť k vode“. Dokázali výskumy presvedčiť o jej účinnosti?

Rozprávajme sa

Dlhé roky patrilo duševné zdravie k tabuizovaným témam. V spoločnosti sa nehovorilo o tom, čo nás trápi, nad čím premýšľame a ako sa s tým vyrovnávame. Otvorená debata o našich traumách či bôľoch dnes našťastie neustále pracuje na tom, aby sme sa nebáli odsudzovania. Terapia nie je hanbou, práve naopak – odvaha prekonať ostych a vyhľadať pomoc je prvým krokom k úspešnému sebarozvoju.

Príliš veľa záťaže škodí telu aj duši. zdroj: pexels.com

Jeden zo spôsobov regulovania vnútorného prežívania sa vykonáva prostredníctvom zmeny prostredia. Nemusí to byť práve dovolenka v trópoch, stačí prechádzka v parku. Človek si vyčistí hlavu, utriedi myšlienky a pokiaľ to ešte nevie, postupne príde na pôvodcu svojich problémov. Výhodou je, že trávenie času na zelených priestranstvách je možné na vidieku aj v okolí mesta.

Pobyt v prírode nie je novým odporúčaním, avšak do pozornosti sa tentoraz dostáva vodná plocha. V praxi to znamená, že už dve hodiny týždenne majú mať blahodárny vplyv na fyzické a psychické zdravie.

INZERCIA

Farba mnohých významov

Modrá farba predstavuje v rôznych obdobiach rozličné hodnoty. Kráľovská modrá je historicky spätá s britskou kráľovskou rodinou. Hovorí sa, že odtieň špeciálne vytvorili pre kráľovnú Charlotte, manželku panovníka Juraja III. Často označuje autoritu a dôveru, preto ju spozorujeme na uniformách a formálnom oblečení.

Podľa psychológie farieb signalizuje s dôveryhodnosť a spoľahlivosť. Na druhej strane, modrá sa v časoch tvorby umelca Vincenta van Gogha spájala so smútkom. To však podľa nedávneho výskumu už neplatí. Výskumníci projektu Blue Health Project sa podieľali na štúdii o zdravotných výhodách bývania v blízkosti vody. Výsledky preukázali, že ľudia žijúci neďaleko vodnej plochy oplývajú väčšou psychickou pohodou.

INZERCIA

Tím zistil, že v porovnaní s lesmi mali vodné plochy väčší dopad na naše emócie. Bývanie pri jazere alebo pri mori tiež umožňuje prístup k pohybovým aktivitám a vytvára sociálne väzby. Zatiaľ čo v súčasnosti tieto oblasti zvyčajne obývajú bohatší ľudia, odborníci sa výskumom snažia o zmenu. Cieľom je zlepšiť prístup k vysokokvalitnému modrému priestoru pre znevýhodnené komunity. Zároveň sa minimalizujú prípadné riziká, čím sa znížia nerovnosti v oblasti zdravia a životného prostredia.

Aj krátka prechádzka spraví veľa

Ako teda pomáha zdraviu pobyt v obklopení modrej scenérie? Náhodný výber zaradil 59 dospelých pracovníkov v kancelárii do troch prostredí – modrý priestor, mestský priestor a kontrolné miesto. Na pridelenej oblasti sa prehádzali 20 minút, 4 dni v týždni. Počas troch týždňov si účastníci nechali namerať krvný tlak, zaznamenávali náladu a kolísavosť srdcovej frekvencie.

Inzercia
modrá terapia
Ochrana prírody ako taká má značné zdravotné dôsledky najmä v čoraz viac urbanizovanej populácii. zdroj: pexels.com

Preukázalo sa, že modrá terapia mala bezprostredne po chôdzi výrazne zlepšené reakcie na vnútornú pohodu. Kardiovaskulárne reakcie ukázali zvýšenú aktivitu sympatického nervového systému, čo je v podstate reakcia na intenzívnejší výkon organizmu. Dôvodom je nielen pozorovanie modrej hladiny, ale aj vzduch, ktorý v jej okolí dýchame. Pozitívna nálada je dielom záporne nabitých iónov a ich vplyvu na hladinu serotonínu. Čistejší vzduch pomáhajú udržiavať aj riasy ukryté vo vode.

Mechanizmus, ktorý funguje dodnes

Keď sa ocitneme v stresovej situácii, mozog ju zaregistruje ako prvý a sympatický nervový systém začne spolupracovať. Zrýchli sa srdcová frekvencia a produkcia potu, spomalí sa tráviaci systém a telo začne vylučovať kortizol a adrenalín. Ten typ reakcie máme v sebe geneticky zakorenený. Naši predkovia kedysi čelili tvárou v tvár predátorovi, nás dnes ohrozuje oveľa viac civilizačných problémov.

Modrá terapia sa zakladá na myšlienke, že v prírodnom prostredí zažívame veľkú mieru predvídateľnosti. Na rozdiel od rušnej ulice je vodná plocha v každom okamihu rovnaká. Pozadie, ktoré vidíme, je dosť kontrolované, čo umožňuje emocionálnemu centru mozgu relaxovať. Keďže tento typ prostredia prispieval k blahu a prežitiu raného človeka, hovorí sa, že pohľad na pokojnú hladinu vody priaznivo pôsobí aj na moderného jedinca. Navonok to znie jednoducho, avšak iba sa tým potvrdzuje domnienka, že najľahšie riešenia bývajú najúčinnejšie.

Zdroje: www.lifestyleasia.com, www.sageglass.com

Zdroj titulnej fotografie: www.unsplash.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings