Ľudia Na zamyslenie TOP články redakcie

Sociálny experiment odhaľuje znepokojivé výsledky. Pri darovaní peňazí ľudí zaujíma sociálny status

  • 11 novembra, 2022
  • 6 min read
Sociálny experiment odhaľuje znepokojivé výsledky. Pri darovaní peňazí ľudí zaujíma sociálny status

Sú vystavení ťažkým životným situáciám a množstvu spoločenským predsudkom. Môžeme ich stretnúť kdekoľvek, prípadne sa s nimi porozprávať pri predaji NotaBene. Ľudia bez domova tvoria neodmysliteľnú časť slovenskej spoločnosti, síce ich presný počet nepoznáme.

Portál Zoznam uvádza, že zistiť presnú evidenciu ľudí bez domova na Slovensku i v zahraničí je nemožné. Dôvod je jednoduchý, nakoľko väčšina ľudí v danej situácii nedisponuje svojimi identifikačnými údajmi.

„V SR v súčasnosti pravidelné zisťovanie počtu ľudí bez domova zatiaľ neexistuje. Štatistický úrad SR v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov, uskutočneného v roku 2011, dospel k počtu 23 483 ľudí bez domova, pričom sa nezameriaval na ľudí prespávajúcich na ulici či ľudí bez prístrešia. Mohlo by ísť teda o minimálny počet ľudí bez domova v SR,“ cituje Zoznam slová riaditeľa komunikačného oddelenia ministerstva sociálnych vecí a rodiny Michala Stušku.

Web časopisu NotaBene, ktorého cieľom je pomôcť tejto skupine ľudí, prináša odborný odhad z roku 2015. Sťahuje sa na ľudí bez domova v Bratislave, pričom odhaduje 4 000 až 5 000 ľudí bez domova. O rok neskôr Inštitút pre výskum práce a rodiny, magistrát hlavného mesta a mimovládne organizácie narátali na území hlavného mesta 2 064 ľudí bez domova, informuje Zoznam.

INZERCIA

Znepokojivý sociálny experiment

Sociálny experiment, ktorý sa uskutočnil v uliciach New Yorku a Chicaga, potvrdil predsudky zo strany spoločnosti, ak ide o ľudí bez domova, informuje portál ScienceAlert. Poukazuje na to, že ľudia s väčšou pravdepodobnosťou darujú peniaze osobe, ktorá má oblečený oblek. Osoby, ktoré mali oblečené bežné oblečenie, dostali o polovicu menej.

Dokonca aj v prípadoch, kedy ide o neoficiálne darovanie na charitu, chodci sa môžu nevedomky riadiť s ekonomickou nerovnosťou. Z toho vyplýva, že radšej darujú peniaze tým, ktorí ich majú viac.

INZERCIA
ľudia bez domova
Ľudia bez domovu sú vystavení častým spoločenským predsudkom. Zdroj: pexels.com

„Keďže v mnohých častiach sveta rastie ekonomická nerovnosť a krajiny ako Spojené štáty americké obmedzujú sociálne záchranné programy, zodpovednosť za riešenie škodlivých dôsledkov nerovnosti čoraz viac padá na samotných ekonomicky neistých jednotlivcov alebo na súkromných občanov prejavujúcich súcit,“ cituje ScienceAlert slová tímu, ktorý vedie sociálny psychológ Bennett Callaghan z City University of New York.

Sociálny status ako kľúčová podmienka

Pri spomínanom experimente bolo najväčším obmedzením to, že osoba, ktorá pýtala peniaze, netvrdila, že patrí k skupine ľudí bez domova. Išlo o najvhodnejšie riešenie, nakoľko cieľom výskumu nebolo zavádzanie okoloidúcich.

Inzercia

Pozornosť zaujala ceduľou s nápisom: „V januári 2011 spalo na uliciach najmenej 1 700 obyvateľov Chicaga. Ešte nie je zima, ale zima sa blíži. Akýkoľvek dar pomôže. Ďakujem.“ Všetky vyzbierané finančné prostriedky boli na konci štúdie darované charite.

Výslednou premennou bolo oblečenie charitatívneho zberateľa. Z toho vyplýva, že obyvatelia rušných miest posudzujú ľudí žiadajúcich peniaze len podľa vzhľadu.

Minulé štúdie poukazujú na to, že to ako vnímame jednotlivé sociálne triedy môže ovplyvniť aj to, ako vnímame cudzincov. Známky chudoby môžu v skutočnosti naozaj vyvolať nižšiu úroveň empatie voči ostatným, čo prispieva k odcudzeniu a dehumanizácii.

Jednotlivé experimenty zo 70. rokov zistili, že ľudia s vyšším sociálnym statusom často dostávajú väčšiu pomoc, či už finančného alebo iného charakteru, než tí s nižším.

Prečo to tak je?

Z experimentu vyplýva, že za 3,5 hodiny získal charitatívny zberateľ v obleku vyše 54 dolárov. Pokiaľ išlo o zberateľa v obyčajnom tričku, za štyri hodiny vyzbieral len vyše 21 dolárov.

Ďalším krokom bol online prieskum, ktorý nadviazal na dané výsledky. Tvorilo ho 486 respondentov, pričom ich úlohou si bolo pozrieť obrázky predchádzajúceho experimentu a zhodnotiť, ako vnímajú jednotlivých zberateľov.

ľudia bez domova
Človek v obyčajnom tričku vyzbieral za štyri hodiny len vyše 21 dolárov. Zdroj: pexels.com

Vyplýva z neho, že opýtaní osobu v tričku hodnotili nižšie z hľadiska srdečnosti, ľudskosti či príbuznosti. Autori tvrdia, že možno práve jej oblečenie odzrkadlilo, prečo dostala menej peňazí. Je možné, že muž v tomto oblečení je vnímaný ako menej dôveryhodný alebo prístupný. Avšak ide len o odhady, nakoľko chodci, ktorí prispeli, neboli skúmaní.

Ďalším možným záverom je, že okoloidúci si mohli myslieť, že zberateľ je naozaj súčasťou charity. To by mohol byť dôvod, prečo profesionálne oblečená osoba vyzbierala viac peňazí. Ide ale o nepravdepodobnú situáciu, keďže na kartónovej ceduli nebola zaznačená žiadna inštitúcia.

Kedy sa ľudia rozhodnú prispieť?

Portál The Wharton School píše, že ľudia zvyknú prispieť vtedy, ak cítia silné prepojenie s danou vecou. Môže ísť o milovanú osobu v rodine, ktorá trpí vážnou chorobou, či prírodnú katastrofu, ktorú zažili na vlastnej koži. Výnimkou nie sú ani vzdialenejšie faktory ako napríklad neznámy príbeh, ktorý počuli v televíznych správach.

Dôležité je pochopiť aj to, že keď prispievame na charitu, nemali by sme myslieť na to, na čom nám osobne záleží. Kľúčové je to, kam sa naše peniaze môžu najďalej dostať.

Na Slovensku existuje niekoľko darcovských organizácií, ktoré sa snažia pomôcť rodinám na pokraji chudoby. V súčasnej dobe, kedy sme vystavení hrozbám energetickej krízy, ide o veľmi dôležitý krok. Patria k ním Človek v ohrození, Úsmev ako dar, Kolobeh života či  Pomoc druhému. Niekedy aj malá čiastka môže zmeniť osudy ľudí.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings