Lifestyle

O výhodách minimalizmu ste už počuli. Aké sú jeho nevýhody?

 • 10 júla, 2022
 • 6 min read
O výhodách minimalizmu ste už počuli. Aké sú jeho nevýhody?

Minimalizmus (niekedy označovaný aj ako jednoduchý život) možno definovať ako životný štýl, ktorého cieľom je vylúčiť všetko nepotrebné pre zjednodušenie každodenného života a zameranie sa na to, na čom v živote skutočne záleží. To zahŕňa zbavovanie sa akýchkoľvek materiálnych vecí, ktoré nie sú naliehavo potrebné k šťastiu. Táto filozofia sa stala v posledných desaťročiach čoraz populárnejšia, keď si ľudia začali oveľa viac vážiť čas pred peniazmi. Pozrime sa ale na jej nevýhody.

Prechod z materialistického na minimálny životný štýl môže byť náročný

Aj keď má minimalizmus veľa zásadných výhod, má aj svoje nevýhody. Jednou z nich je, že prechod z materialistického na minimalistický životný štýl môže byť fyzicky i psychicky náročný. Na všetky naše materiálne pohodlné veci si zvykáme pomerne rýchlo, no zmeniť náš životný štýl nie je jednoduché. Preto ísť malými krokmi každý deň smerom k minimalistickému životnému štýlu môže byť sľubnejšie ako príliš rýchla zmena vášho každodenného života.

Výhod aj nevýhod je hneď niekoľko. Za vyskúšanie to však stojí. Zdroj: pexels.com

FOMO efekt

Niektorí ľudia môžu trpieť aj strachom z premeškania – v našej dnešnej spoločnosti označovaného aj ako FOMO (fear of missing out). Vzniká vtedy, ak premýšľame o všetkých veciach a aktivitách, ktorých nemôžeme byť súčasťou pre náš minimalistický prístup k životu. Na sociálnych sieťach vidíte množstvo dizajnových kúskov či iných materiálnych statkov, ktorým musíte odolávať. To vám môže sťažiť zostať na minimalistickej ceste, pretože sa bojíte, že v živote o niečo prichádzate.

Minimalizmus zatiaľ nie je všeobecne spoločensky akceptovaný

Aj keď miera tolerancie k alternatívnym životným štýlom pomaly, ale isto stúpa, voči minimalizmu je stále dosť skepticizmu. Týka sa to najmä konzervatívnych oblastí, kde sú ľudia stále zvyknutí na spoločenské postavenie, ktoré závisí od množstva materiálnych vecí, ktoré si človek môže dovoliť. Preto v závislosti od spoločenského postavenia môže byť pre okolie náročné prijať vás ako hodnotného člena spoločnosti.

INZERCIA

Minimalizmus nerieši problémy čarovným prútikom

V súčasnosti existuje nejeden guru, ktorí tvrdí, že má akoby čarovný prútik na vyriešenie všetkých vašich problémov a zabezpečí vám šťastný život. Žiaľ, život nie je taký jednoduchý a vaše problémy zázračne nezmiznú len vďaka minimalistickému životnému štýlu. Mali by ste radšej zvážiť minimalizmus ako nástroj, ktorý vám poskytne viac voľnočasových a duševných kapacít na riešenie problémov v dlhšom časovom rozsahu. To sa môže z dlhodobého hľadiska premietnuť do vyššej úrovne šťastia.

Prázdne priestory a povrchy môže pre niekoho pôsobiť čistým a upraveným dojmom, iným sa takýto interiér zdá chladný a depresívne pôsobiaci. Zdroj: pexels.com

Minimalistický životný štýl je pre väčšie rodiny zložitý

Najmä ak máte deti, môže byť  pre vás náročné minimalizmus praktizovať. Dnes rodičia zvyknú deťom kupovať luxusné hračky a množstvo iných materiálnych statkov. Preto aj vaše dieťa môže očakávať, že urobíte to isté. Ak nie, môže byť sklamané, ak nedostane hračky, ktoré si praje ako darček k narodeninám. Skôr či neskôr začnete týmto spôsobom poľavovať a začnete robiť výnimky.

INZERCIA

Vyžaduje si silný charakter

Vo väčšine prípadov minimalizmus a charakter človeka úzko súvisí. Zdržať sa kupovania všetkých materiálnych vecí si vyžaduje silný charakter. Minimalizmus teda budete môcť praktizovať iba vtedy, ak na to máte silnú vnútornú silu. Udržať si tento postoj však môže byť psychicky vyčerpávajúce. Množstvo ľudí nemusí byť dosť silných na to, aby sa minimalizmu venovali dlhodobo.

Psychické problémy a umelý tlak

Niektorí ľudia tiež nemusia byť schopní prispôsobiť sa minimalistickému životnému štýlu duševne zdravým spôsobom. Pre nich nemusí byť táto filozofia správnou cestou, pretože môže spôsobiť vážne problémy s duševným zdravím. Iní zasa môžu trpieť depresiou alebo inými duševnými problémami, pretože im materiálny životný štýl chýba a majú zrazu vo svojom živote isté prázdno. Ďalší zasa môžu brať koncept materializmu príliš vážne. Aby svoj životný štýl zdokonalili, budú chcieť robiť všetko správne a čo i len najmenšie odchýlky môžu spôsobiť, že budú nespokojní. To môže viesť k vážnym úrovniam umelého a zbytočného tlaku. Ten môže skôr poškodiť namiesto zlepšenia kvality života. Ak teda chcete vyskúšať minimalistický životný štýl, neočakávajte od seba príliš veľa, aby ste obmedzili tlak, ktorý môžete pociťovať

Inzercia
Menej je niekedy viac, no netreba zabúdať na dekorácie, ktoré priestor zútulnia. Vyhadzovať a nakupovať s uvážením je základ. Zdroj: pexels.com

Záver však zakončíme jeho výhodami, ktorých je hneď niekoľko:

 • Šetrenie peňazí
 • Šetrenie zdrojov
 • Zníženie úrovne znečistenia
 • Spomalenie globálneho otepľovania
 • Minimalizmus je udržateľný
 • Spoznáte nový životný štýl
 • Priestor pre diskrétnosť
 • Môžete sa zamerať na vnútorné hodnoty
 • Môže zvýšiť vaše duchovné poznanie
 • Budete s vysokou pravdepodobnosťou potrebovať menej obytného priestoru
 • Jednoduchší pohyb v interiéri
 • Rozvoj disciplíny
 • Viac času na voľnočasové aktivity
 • Menší finančný tlak
 • Hmotný tovar si vyžaduje údržbu, budete mať viac času a energie na iné aktivity
 • Menej stresu
 • menej upratovania
 • Vaše šťastie nebude závisieť od materiálnych statkov

  Minimalistický domov vyzerá na pohľad priestrannejšie. Zdroj: pexels.com

Zdroj: environmental-conscience.com

 

 

About Author

Natália Adamkovičová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings