Zdravie

Migrénou trpia aj deti. Kedy spozornieť?

  • 10 januára, 2022
  • 5 min read
Migrénou trpia aj deti. Kedy spozornieť?

Časť populácie si ju zamieňa s bežnou bolesťou hlavy, niektorí ju vnímajú ako abstraktnú výhovorku. Migréna nie je neškodný výmysel. Toto chronické záchvatové ochorenie znepríjemňuje život nielen ženám. Podľa občianskeho združenia, ktoré vyvracia mýty o migréne, postihuje približne 3,5 až 5 percent detí v školskom vekuviac než 15 percent adolescentov.

Viac než len bežná bolesť hlavy

Hoci je silná pulzujúca bolesť hlavy najčastejším prejavom migrény, nie je jediným. Táto bolesť je intenzívnejšia i dlhšia, u dospelých môže trvať aj tri dni, u detí kratšie. Svetová zdravotnícka organizácia zaraďuje migrénu medzi dvadsať hlavných zdravotných ťažkostí, ktoré vážne zasahujú do života človeka a obmedzujú jeho bežný život.

Migrénu zapríčiňuje porucha rovnováhy serotonínu a jeho účinok na krvné cievy. Ide o súhru cievnych, nervových a hormonálnych zmien v mozgu. Ak sa v mozgu v krátkom čase uvoľní priveľa hormónu serotonínu a ďalších látok, dochádza k sterilnému zápalu tepien mozgových obalov bez infekcie. V dôsledku toho pulzová vlna vyvolá silnú bolesť a mozgové cievy sa rozšíria.

Migréna v detskom veku má niekoľko špecifík. Zatiaľ čo dospelí pociťujú bolesť na jednej strane hlavy, u deti býva bolesť obojstranná, menej intenzívna a trvá kratšie. Okrem bolesti hlavy môže dieťa pociťovať nevoľnosť, zvracať a rozmazane vidieť. Migréna takisto spôsobuje citlivosť na svetlo i zvuky.

INZERCIA
Ilustračný obrázok, zdroj: unsplash.com

Ak dieťa ešte nedokáže opísať príznaky, rodič by si mal všímať predovšetkým zmenu správania a spozornieť v prípade, ak:

  • sa dieťa vyhýba obrazovkám, ako sú tablety a televízory
  • spí v nezvyčajných časoch
  • vyhľadáva tmavé miestnosti, aby si mohlo poležať
  • nechutí mu jesť
  • nedokáže vydržať pri jednej aktivite

Migréna u detí je iná

Typické pre detský vek sú varianty, pri ktorých nie je bolesť hlavy dominujúcim príznakom, alebo chýba úplne. Syndróm „Alice v ríši divov“ pozostáva z bizarných zrakových ilúzií, deformácií predmetov a priestoru, sluchových halucinácií, po ktorých zväčša nasleduje bolesť hlavy.

INZERCIA

Ak rodičia dieťaťa trpeli migrénou, ochorenie sa môže objaviť  už okolo prvého roku života. Charakteristické sú záchvatové úklony hlavy. Tie môže sprevádzať vracanie. U detí vo veku od dvoch do troch rokov trvajú ataky len niekoľko minút a objavujú sa niekoľko dní po sebe.

Konfúzna migréna sa objavuje pred pubertou. Pacient trpí epizódami dezorientovanosti, letargiou, následne vracaním. Príznaky ustupujú po spánku.

Inzercia

Migréna sa väčšinou spája s bolesťou hlavy, avšak existuje aj zriedkavý typ migrény, takzvaná abdominálna migréna, ktorá spôsobuje bolesti brucha. Tento nezvyčajný typ postihuje najmä deti a je ľahko zameniteľný s inými ochoreniami tráviacej sústavy.

Prečo moje dieťa trpí migrénou?

Hoci presná príčina migrény nie je známa, predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických, environmentálnych faktorov a faktorov životného štýlu. Ak trpí migrénou jeden z rodičov, portál healthline.com udáva päťdesiat percentnú pravdepodobnosť, že ňou bude trpieť dieťa. Ak majú migrénu obaja rodičia, táto pravdepodobnosť je až 75- percentná.

Medzi možné spúšťače ataku migrény patrí aj stres, zmeny počasia, hormonálne zmeny, poranenia mozgu a vynechávanie jedál.

Spánok lieči

Ak si myslíte, že vaše dieťa trpí migrénou, navštívte pediatra a opíšte mu príznaky. Pediater vás pravdepodobne pošle k detskému neurológovi, ktorý zabezpečí komplexnú liečbu, zameranú na odstránenie akútnej bolesti, ako i na prevenciu záchvatov.

Počas ataku migrény ospravedlňte dieťa z vyučovania. Práve spánok a vhodná strava totiž zmierňuje bolesť. Zdroj ilustračného obrázka: unsplash.com

Najlepším domácim liekom na zmiernenie bolestí počas epizódy alebo ataku je spánok. Počas ataku by malo dieťa zostať doma a oddychovať. Migréna môže spôsobiť zhoršenie prospechu v škole, ale aj väčší počet vymeškaných hodín, preto upovedomte pedagógov a školských pracovníkov o zdravotných komplikáciách vášho dieťaťa.

Otvorene sa rozprávajte s dieťaťom o ochorení. Vysvetlite mu, že za migrénu by sa nemalo hanbiť a povzbudzujte ho k tomu, aby ochorenie neskrývalo pred priateľmi a viedlo s nimi úprimný rozhovor.

About Author

Maria Mihalikova

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings