Ekonomika a Biznis TOP články redakcie

Je investícia do zlata spoľahlivou ochranou pred infláciou?

  • 16 mája, 2022
  • 5 min read
Je investícia do zlata spoľahlivou ochranou pred infláciou?
  • Zlato často vnímame ako ochranu proti inflácii – jeho hodnota rastie, keď kúpna sila ,,papierovej“ meny (dolára) klesá
  • Dodávky zlata poháňa predovšetkým ťažobná produkcia, ktorá sa v roku 2016 ustálila

 

Ceny stúpajú

Ceny potravín, komodít či bytov rastú raketovým tempom, akoby sa inflácia odtrhla z reťaze. Zrazu našporené úspory nemajú rovnakú hodnotu, ako minulý rok. Preto pomaly začíname premýšľať nad plánom ,,B“. Odborníci odporúčajú investície do ušľachtilých kovov. Je však otázne, či ide o spoľahlivú ochranu pred zdražovaním alebo sa zbytočne vystavíme riziku.

Hovorí sa, že zlato rastie spolu s infláciou. Teda, ak finančnú rezervu ,,ukryjete“ do tohto kovu, nemali by ste o ňu prísť.

Rekordná inflácia

Kým sa minulý rok inflácia na Slovensku pohybovala na úrovni 3,2 percenta, dnes je už realita úplne iná. Aprílovú infláciu (11,8 percent) podporili ceny potravín, palív a energií, pričom medziročne ide o najväčšie zdražovanie za posedných 22 rokov.

INZERCIA
Graf Štatistického úradu Slovenskej republiky

ZLATO

Medzi popredných hráčov v celosvetovej ťažbe zlatého kovu patria Čína, Južná Afrika, Spojené štáty americké, Austrália, Rusko a Peru.  Produkcia zlata bola v roku 2018 zhruba 3 260 ton, čo predstavuje mierny rast oproti roku 2010 (2 500 ton). Aj napriek určitému nárastu v priebehu rokov sa produkcia ťažby zlata od roku 2016 výrazne nezmenila. Jedným z dôvodov je, že „ľahké zlato“ už bolo vyťažené.  Baníci musia kopať hlbšie, aby sa dostali k rezervám kvalitného zlata.

Faktom zostáva, že momentálne je prístup k zlatu nespochybniteľne náročnejší. Výsledkom je, že baníci sú neustále vystavovaní nebezpečenstvám, teda zvyšujú sa náklady na produkciu, čo vedie k zvyšovaniu cien.

INZERCIA

V súčasnosti sa cena zlata pohybuje na úrovni 6-tisíc eur za sto gramov.

Neexistuje žiadna záruka toho, že ak dôjde k prudkému nárastu inflácie, zlato bude generovať nadpriemerné výnosy ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

 

Inzercia

Investovať do zlata ?

Ako každá iná investícia, aj zlato vykazuje volatilitu. Priama investícia do fyzického zlata predstavuje maximálnu bezpečnosť v prípade kolapsu finančných systémov. Na druhej strane ide o najdrahší spôsob, ako do neho investovať. Pre súkromných investorov však získavanie ušľachtilého kovu zahŕňa pomerne vysoké obchodné marže.

Z dlhodobého hľadiska je zlato spoľahlivé ako uchovávateľ hodnoty, zároveň je aj akousi zárukou v časoch rastúcej inflácie či geopolitických vplyvov, ktorých dopady zasahujú aj finančné trhy. Keďže je jeho hodnota pomerne stabilná, tak riziko je v rámci investovania nižšie ako pri iných obchodovaných komoditách.

Kedy investovať do zlata?

Odpoveď znie vždy – za predpokladu, že ide o dlhodobú investíciu.

Aký druh strachu spúšťa rast zlata?

Strach z inflácie alebo z toho, že papierové aktíva sa vrátia na svoju vnútornú hodnotu (nulovú). Tiež, že štáty ako napríklad Grécko, Írsko, Island, Portugalsko a áno, dokonca aj Spojené štáty americké nebudú schopné splácať svoje dlhy. Niektorí sa obávajú aj toho, že sa Európska únia rozpadne. Iných poháňa strach z kolapsu alebo nestability akciového trhu.

V súčasnosti je mimoriadne aktuálny strach z vojny alebo terorizmu. Rovnako sa chcú ľudia zabezpečiť pred nečakaným zrútením trhu s bývaním. Nie je ani ojedinelý strach z osobného bankrotu alebo bankrotu spoločnosti. Jednoducho všetok strach nás môže dohnať k investovaniu do zlata.

V časoch ekonomickej neistoty sa viac ľudí obracia na investovanie do zlata kvôli jeho trvalej hodnote. Zlato sa často považuje za „bezpečný prístav“ v turbulentných časoch. Keď očakávané alebo skutočné výnosy z dlhopisov, akcií a nehnuteľností klesnú, záujem o investovanie do zlata môže vzrásť, čím sa jeho cena zvýši ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Ochrana pred infláciou

Cena zlata je vo všeobecnosti nepriamo úmerná hodnote amerického dolára, pretože kov je denominovaný v dolároch. Silnejší americký dolár má tendenciu udržiavať cenu zlata nižšiu a kontrolovanejšiu, zatiaľ čo slabší americký dolár pravdepodobne vyženie cenu zlata vyššie prostredníctvom rastúceho dopytu (viac zlata kúpime vtedy, keď je dolár slabší ). V dôsledku toho je zlato často vnímané ako ochrana proti inflácii.

Keďže zlato rastie spolu s infláciou, tak ide určite o spoľahlivý spôsob, ako neprísť o financie. Len nezabúdajme na to, že držanie zlata z nás nespraví milionárov, no na druhej strane nebudeme ani chudobnejší.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings