Zdravie

JE BEŽNEJŠIA AKO STE SI MYSLELI! Čo spôsobuje epilepsiu a ako spoznáte jej prejavy?

  • 25 októbra, 2022
  • 6 min read
JE BEŽNEJŠIA AKO STE SI MYSLELI! Čo spôsobuje epilepsiu a ako spoznáte jej prejavy?

Čo je to epilepsia?

 

Ak máte epilepsiu, znamená to, že ste mali opakované záchvaty.

Ak máte jediný záchvat, nemusí to nevyhnutne znamenať, že máte epilepsiu. Približne až 1 človek z 20 má niekedy v živote takýto záchvat, a môže byť jediný, ktorý sa vyskytne.

Definícia epilepsie je viac ako jeden záchvat za život, a frekvencia záchvatov u ľudí s epilepsiou je rôzna.

INZERCIA

V niektorých prípadoch môžu medzi záchvatmi uplynúť roky. Na druhej strane, v niektorých prípadoch sa záchvaty vyskytujú každý deň. U iných je frekvencia záchvatov niekde medzi týmito extrémami.

Epilepsia môže postihnúť kohokoľvek z nás v akomkoľvek veku.

INZERCIA

 

Čo je to záchvat?

 

Inzercia

Záchvat je krátka epizóda symptómov spôsobená výbuchom abnormálnej elektrickej aktivity v mozgu.

Typicky záchvat trvá od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút.

Mozog obsahuje milióny neurónov, ktoré neustále posielajú drobné elektrické správy po nervovom systéme do všetkých častí tela. Rôzne oblasti mozgu riadia rôzne časti a funkcie tela.

Preto symptómy, ktoré sa vyskytujú počas záchvatu, závisia od toho, kde dochádza k abnormálnemu výbuchu elektrickej aktivity. Príznaky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas záchvatu, môžu ovplyvniť vaše svaly, pocity, správanie, emócie, vedomie alebo ich kombináciu.

 

Rôzne typy epilepsie a záchvatov

 

Záchvaty sa delia na dva hlavné typy – generalizované a fokálne.

Existujú aj iné, menej časté typy záchvatov. Ak máte epilepsiu, zvyčajne sa u vás opakuje rovnaký typ záchvatu, no u niektorých ľudí sa vyskytujú v rôznych časoch, rôzne typy záchvatov.

 

Generalizované vs. fokálne záchvaty. Zdroj: magazine.medlineplus.gov

 

Generalizované záchvaty

 

Tie sa vyskytujú, ak abnormálna elektrická aktivita postihuje celý mozog, alebo väčšinu mozgu.

Príznaky bývajú všeobecné a zahŕňajú veľkú časť vášho tela.

 

Existujú rôzne typy generalizovaných záchvatov:

Tonicko-klonický záchvat je najbežnejším typom generalizovaného záchvatu. Pri tomto type záchvatu vám stuhne celé telo, stratíte vedomie a následne sa vaše telo trasie v dôsledku nekontrolovateľných svalových kontrakcií.

Absenciálny záchvat je ďalším typom generalizovaného záchvatu. Pri tomto type záchvatu máte krátku stratu vedomia, nedochádza ku kŕčom, nespadnete, a zvyčajne to trvá len pár sekúnd. Absenciálne záchvaty sa vyskytujú hlavne u detí.

Myoklonický záchvat je spôsobený náhlou kontrakciou svalov, ktorá spôsobí trhnutie. Môžu postihnúť celé telo, ale často sa vyskytujú len v jednej alebo oboch rukách.

Tonický záchvat spôsobí krátku stratu vedomia, a môžete stuhnúť a spadnúť na zem.

Atonický záchvat spôsobí, že krívate a skolabujete, často len s krátkou stratou vedomia.

 

Fokálne záchvaty

 

Pri fokálnych záchvatoch výbuch elektrickej aktivity začína a zostáva v jednej časti mozgu.

Preto zvyknete mať lokalizované (fokálne) príznaky.

Rôzne časti mozgu kontrolujú rôzne funkcie, takže symptómy závisia od toho, ktorá časť mozgu je ovplyvnená.

Pri jednoduchých fokálnych záchvatoch môžete mať svalové zášklby, alebo zvláštne pocity v jednej ruke alebo nohe. Môže sa u vás objaviť zvláštny pocit alebo mravčenie v jednej časti tela, no nestrácate vedomie.

Ďalším typom sú komplexné fokálne záchvaty. Tieto bežne, ale nie vždy, pochádzajú z časti mozgu nazývanej temporálny lalok – máte dva temporálne laloky, jeden na každej strane mozgu hneď za vašimi spánkami.

Preto sa tento typ niekedy nazýva epilepsia temporálneho laloku. V závislosti od postihnutej časti mozgu sa môžete na niekoľko sekúnd, alebo minút správať zvláštne. Môžete sa napríklad hrať s nejakým predmetom, mumlať alebo sa bezcieľne túlať. Okrem toho môžete mať zvláštne emócie, pocity, strach, alebo vízie.

Tieto sa líšia od jednoduchých fokálnych záchvatov tým, že je ovplyvnené vaše vedomie, a nemusíte si pamätať, že ste mali záchvat.
Niekedy sa fokálny záchvat rozvinie do generalizovaného záchvatu – to sa nazýva sekundárny generalizovaný záchvat.

Pozícia, do ktorej je vhodné dať osobu, ktorá má záchvat. Zdroj: jamaicahospital.org

Čo spôsobuje epilepsiu?

 

V mnohých prípadoch nie je možné nájsť príčinu záchvatov.

Abnormálne výbuchy elektrickej aktivity v mozgu sa vyskytujú bez známeho dôvodu. Nie je jasné, prečo sa začínajú alebo naďalej vyskytujú. Ľudia s epilepsiou zvyčajne nemajú žiadny iný mozgový (neurologický) stav.

Lieky na kontrolu záchvatov zvyčajne fungujú veľmi dobre.

 

Je epilepsia dedičná?

 

V niektorých prípadoch môžu hrať úlohu genetické faktory: 1 z 3 ľudí s epilepsiou má v rodine člena, ktorý ju má tiež.

Genetické faktory sú pravdepodobnejšie, ak sa u vás rozvinie epilepsia vo veľmi mladom veku.
Symptomatická epilepsia

V niektorých prípadoch spôsobuje epilepsiu základný stav mozgu alebo poškodenie mozgu. Niektoré stavy sú prítomné pri narodení, no niektoré sa vyvinú až neskôr v živote.

Existuje veľa takýchto spúšťačov:

  • Poranenie hlavy alebo mozgu.
  • Mŕtvica.
  • Mozgová obrna.
  • Zrasty alebo nádory mozgu.
  • Predchádzajúce infekcie mozgu, ako je meningitída a encefalitída.

Takéto stavy mozgu môžu dráždiť okolité mozgové bunky a vyvolať záchvaty.

 

V dnešnej dobe, s modernými skenmi a testami, možno nájsť príčinu pre niektoré prípady, o ktorých sa predtým myslelo, že majú neznámu príčinu.

Môžu zahŕňať malý kúsok jazvového tkaniva v mozgu, alebo malú abnormalitu niektorých krvných ciev v mozgu. Teraz ich možno nájsť pomocou moderných zariadení na skenovanie mozgu, ktoré sú sofistikovanejšie ako v minulosti.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings